Avslutade förhandlingar i Piteå

Avslutade förhandlingar i Piteå

Pressmeddelande
13 apr 2017
Pilkington Sverige AB har avslutat MBL-förhandlingarna med fackliga representanter angående avsikten att stänga isolerglasfabriken i Piteå. Produktionen kommer att stängas den 28 april.

Orsaken till nedläggningen är det svåra ekonomiska läget för tillverkningsindustrin i Sverige. De senaste åren har varit tunga, med ökande kostnader och ökad konkurrens. Verksamheterna i Vetlanda och Halmstad redovisar positiva resultat och fortgår utan planer på förändring.

För ytterligare information, vänligen kontakta Pilkington Sverige AB:s VD Joakim Benje.