FAQ

Frequently Asked Questions

1

Vad är CE-märkning?

CE-märkning av en produkt intygar att produkten överensstämmer med en europeisk teknisk specifikation, en harmoniserad europastandard (hEN). När en tillverkare har visat att en produkt överensstämmer med de krav som anges i den för produkten relevanta hEN, kan tillverkaren CE-märka sin produkt.

2 Vad gör NSG Group för att uppnå standarden?

Liksom andra tillverkare måste NSG Group säkerställa att kontrollen av tillverkningen är förenlig med kraven i hEN för att säkerställa att produkten är vad den utges för att vara samt bekräfta dess deklarerade värden.

3 Vad måste jag som tillverkare göra för att uppnå standarden?

Om du är tillverkare av en av de produkter som omfattas av en harmoniserad europastandard (hEN) bör den första åtgärden vara att införskaffa en kopia av standarden. Läs mer hos Sveriges Standardiseringsförbund.

Glass for Europe har producerat en rad guider för hEN för varje enskild glasprodukt. Mer information finns här.

4 Hur kan NSG Group hjälpa mig att uppnå standarden?

  • Som medlem i Glass for Europe har NSG Group medverkat till att utforma guider till CE-märkning av samt harmoniserade europastandarder för glas i byggnader. Läs mer här
  • NSG Group har tagit fram en introduktion till CE-märkning (Power Point Presentation): Introducing Easy Steps to CE Marking
  • Vi har också inrättat en särskild e-postadress för frågor specifikt gällande CE-märkning: ce.marking@nsg.com

5

Hur gör CE-märkning skillnad?

Det är lättare för kunderna att jämföra olika produkters prestanda, särskilt produkter från olika länder där olika nationella standarder tidigare har tillämpats. Angivna data om prestanda från tillverkare är mer tillgängligare än tidigare. All testning utförs av en oberoende tredje part.

6 Var får jag information och hjälp?

7 Varför berörs enbart vissa glasprodukter?

Det beror på tidpunkten för tillämpningen av varje hEN vilket bekräftas först när en referens har offentliggjorts i Europeiska Unionens officiella tidning, Europeiska Unionen. Tidpunkten för när hEN ska tillämpas bestäms vid detta tillfälle och är det tidigaste datumet som produkten kan CE-märkas.

8

Vad innebär CE-märkningen för olika nationella standarder?

Befintliga nationella standarder måste stå tillbaka senast 12 månader efter den tidpunkt då  motsvarande hEN ska tillämpas.

Annan kvalitetsmärkning kan förekomma på frivillig basis men utgör inte ett myndighetskrav.

9 Varför ändras standarderna?

hEN infördes för att hantera kraven i ett europeiskt direktiv, direktivet om byggprodukter, med avsikt att eliminera tekniska handelshinder. En viktig faktor för att uppnå detta krav är att harmonisera produktstandarderna i hela Europa.

10 Ogiltigförklarar CE-märkningen tidigare kvalitetsmärkningar?

Det behöver inte göra det, men framtida krav kan komma att behöva uppdateras.

 

11 Vem följer upp CE-märkningar?

Uppföljningen är varje lands ansvar och varierar mellan länderna. Varje tillverkare måste ha bevisning i sin tekniska dokumentation att produkten uppfyller ällande krav. Eftersom de deklarerade värdena för CE-märkning är allmän information kan tillverkaren uppmanas av övervakningsorgan och andra tillverkare att fastställa om oriktiga uppgifter kan ha lämnats. Den tekniska dokumentationen ska vara tillgänglig för övervakningsorganen.

12 Vad är fördelarna med CE-märkning?

Fördelarna är bland annat:

  • Angivna prestanda från tillverkarna är mer tillgängliga än tidigare och lättare att ifrågasätta
  • Inga lagkrav för att upprätthålla nationella kvalitetsmärkningar
  • Tester utförs av en oberoende och ackrediterad tredje part
  • Tillverkarens ansvar är tydligt definierat

Vi värdesätter din integritet.

Vi använder cookies på denna webbplats för analys, marknadsföring, sociala medier (valfritt) och innehålls (väsentliga) syfte.

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till användningen av cookies för icke väsentliga funktioner och relaterad behandling av personuppgifter. Alternativt kan du avvisa icke-nödvändiga cookies genom att klicka på "Endast nödvändiga". Du kan justera dina inställningar när som helst genom att besöka vår Cookiepolicy och ändra inställningarna på den sidan.

För mer information vänligen läs vår Cookiepolicy.