Användbara länkar

Användbara länkar

SSF Stöldskyddsföreningen arbetar med säkerhetsfrågor och har byggt upp erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet.
 www.boverket.se  Boverket: Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.
 www.gbf.se
Branschorganisationen Glasbranschföreningen arbetar med utbildning, rådgivning, kvalitetssäkring och auktorisation. Utgivare av branschtidningen GLAS.
 www.glafo.se
Glafo (Glasforskningsinstitutet) internationellt arbete med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd till glastillverkande, glasbearbetande och glasanvändande företag. 
 www.byggfaktadocu.se
Arbetsverktyg för inköpare och planerare med gratis sökfunktion av byggvaror.
 www.formas.se Forskningsrådet Formas fokuserar på en hållbar framtid. genom att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
 www.byggdok.se Informationsservice för bygg, fastighet och miljö.
 www.stem.se Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.
 www.brandskyddsforeningen.se
Brandskyddsföreningen är en allmännyttig och ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Opartisk påverkare som utvecklar och sprider kunskap om brandskydd.
 www.brandskyddsbanken.se Brandskyddsbanken är Brandskyddsföreningens plattform med brandsäker kunskap i digitala och användarvänliga format.
 www.mtk.se 
Glascentrum (fd MTK, Monteringstekniska kommittén) utarbetar anvisningar och riktlinjer för val och montering av glas i byggnader samt verkar för ökad kunskap genom information, utbildning och besiktning.
 www.sp.se 
SP: Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Resurseffektiva material, processer och teknik som producerar minimalt med miljöpåverkan under tillverkning, uppförande, användning och återvinning.
 www.sis.se Svensk Standard, eller Swedish Standards Institute, är en ideell förening som driver och samordnar standardiseringen i Sverige.
 www.svensksolenergi.se Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening som representerar den svenska solenergibranschen och de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområde.
 www.ssf.nu SSF Stöldskyddsföreningen har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934 och har byggt upp en unik erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet.
 

Obs! NSG Group tar inte ansvar för innehåll på externa internetsidor.

Vi värdesätter din integritet.

Vi använder cookies på denna webbplats för analys, marknadsföring, sociala medier (valfritt) och innehålls (väsentliga) syfte.

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till användningen av cookies för icke väsentliga funktioner och relaterad behandling av personuppgifter. Alternativt kan du avvisa icke-nödvändiga cookies genom att klicka på "Endast nödvändiga". Du kan justera dina inställningar när som helst genom att besöka vår Cookiepolicy och ändra inställningarna på den sidan.

För mer information vänligen läs vår Cookiepolicy.