NSG Group varslar 230 anställda i Halmstad

Pilkington varslar 230 anställda i Halmstad

Pressmeddelande
08 nov 2012

NSG Group, som Pilkington Floatglas AB är en del av, har idag inlett förhandlingar med sina anställdas representanter angående avsikten att stänga glasfabriken i Halmstad, Sverige.

Detta är en konsekvens av att den Europeiska marknaden för glas är på en låg nivå och att det inte finns några tecken på återhämtning. Det är därför viktigt att balansera kapaciteten med hänsyn till efterfrågan.

Pilkington Floatglas AB har inte redovisat tillfredsställande finansiella resultat de senaste åren.

Företagets mål med kommande MBL-förhandlingar är att all produktion och distribution av planglas skall upphöra. En kommersiell närvaro och funktion kommer finnas kvar riktad mot den nordiska marknaden för såväl planglas, brandskyddsglas samt andra vidareförädlade produkter. Därtill kommer en del stödfunktioner finnas kvar för att bistå kvarvarande verksamhet i Norden.

Ovan angivna förändringar innebär att företaget kommer att lägga ett varsel till Arbetsförmedlingen på 230 personer.

Exakta antalet medarbetare som berörs beror på utgången av kommande MBL-förhandlingar.