Rätt glas på rätt plats

Rätt glas på rätt plats

Pressmeddelande
19 jul 2016
Glasets grundläggande funktioner var från början att släppa in dagsljus, ge fri genomsikt och skydda mot väder och vind. Grundfunktionen är fortfarande densamma, men nu kan vi åstadkomma mycket mera med flera glas i kombination. Under de senaste decennierna har den tekniska utvecklingen av glasets egenskaper gjort glas till ett av de viktigaste byggmaterialen.

Idag har vi tillgång till multifunktionella glas som hjälper oss mot effektiv energistyrning och som möter högt ställda krav på bland annat brandskydd, bullerskydd, personsäkerhet, sak- och personskydd, självrengöring samt dekor. Den här utvecklingen har lett till att många traditionella byggmaterial nu ersätts med glasprodukter, lika mycket för att släppa in mer dagsljus och öppna för visuell kommunikation som av estetiska skäl.

- Så gott som alla funktioner kan ingå i en och samma glaskonstruktion. För att egenskaperna hos olika typer av glas ska kunna utnyttjas så effektivt som möjligt, måste man veta hur man väljer rätt glas till rätt plats, säger Anett Karlsson, chef för teknisk rådgivning på Pilkington Floatglas AB.

Boverkets skärpta byggregler fokuserar på den totala energiförbrukningen och ställer krav på att en byggnad inte får använda mer energi än ett visst antal kilowattimmar per kvadratmeter och år. Skärpningen av kraven på byggnaders energiprestanda är ett etappmål i handlingsplanen mot nära-nollenergibyggnader 2020, då EU:s medlemsstater ska se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader. Pilkingtons glas skapar förutsättning för energieffektiv och prisvärd inglasning av alla typer av byggnader.

Energisparglas förbättrar inomhusklimatet genom att minska kallras och strålningsdrag. Dessutom reduceras behovet av uppvärmning och energisparglas bidrar på så vis både till en bättre miljö och till lägre elräkningar för fastighetsägaren. De allt högre kraven på byggnaders energiprestanda gör att treglasrutor med två energisparglas blir allt vanligare. Då kan byggnadens användare även njuta av större och högre fönster utan att riskera kallras.

- När det gäller de nya energibestämmelserna innebär det att värmen från fönstret ska stanna inne i byggnaden. Solskyddsglas i sin tur behövs när rumstemperaturen inte får stiga för mycket, klargör Anett.

De omgivande förhållandena är nyckeln till energieffektivitet

Energieffektiva byggnaders fönster bör väljas efter förhållanden och den omgivande miljön.

- Utforma en byggnad genom att börja med att planera var fönsterna ska sitta! Solinstrålning, energibesparing och andra egenskaper bör beaktas i varje riktning innan inglasningen sker.

På den norra och den östra sidan, där solen inte ligger på direkt, bör du ha ljusa fönster och släppa in solens energi genom glaset. All fri energi som kan tas tillvara utan att kompromissa med byggnadens isoleringsegenskaper är värdefull.

De södra och västra sidorna av en byggnad kan under dagen utsättas för intensivt solsken, vilket kan resultera i ett behov av tilläggskylning i rummet. På dessa väggsidor är det då bra att installera solskyddsglas, som effektivt skyddar byggnaden från solens strålar.

Pilkington Suncool™ OW 70/35 är ett ljust solskyddsglas baserat på vårt extra klara järnfria glas, Pilkington Optiwhite™. Solskyddsglaset blockerar effektivt solens strålar utan att glaset är märkbar mörkare än vanligt glas.

- Ett anmärkningsvärt faktum är att solskyddsglas inte behöver vara mörkt för att vara ett bra skydd mot solens strålar, fortsätter Anett. Våra ljusa Pilkington Suncool™-glas är bra energisparglas men även effektiva solskyddsglas som hindrar en viss del av solens energi att ge överskottsvärme till byggnaden.

Genom beläggning, härdning, laminering, prägling, screentryckning, blästring, mm, finns det idag ett stort utbud av glas med speciella egenskaper, till exempel glas för energistyrning, brandskydd, bullerskydd, personsäkerhet, självrengöring och dekor. Om du vill kan du få de flesta funktionerna kombinerade i samma konstruktion. Till och med ett enkelglas kan rymma flera funktioner, men det är med flera glas som man kan få glaskonstruktioner med multifunktion.

Vi kommer i artikelserien Rätt glas på rätt plats att redogöra för de olika egenskaper hos glas vi kan erbjuda, samt vilka kombinationer som är möjliga. Vi hoppas att det kan inspirera till nya kloka idéer i projekteringsarbetet!

Vi värdesätter din integritet.

Vi använder cookies på denna webbplats för analys, marknadsföring, sociala medier (valfritt) och innehålls (väsentliga) syfte.

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till användningen av cookies för icke väsentliga funktioner och relaterad behandling av personuppgifter. Alternativt kan du avvisa icke-nödvändiga cookies genom att klicka på "Endast nödvändiga". Du kan justera dina inställningar när som helst genom att besöka vår Cookiepolicy och ändra inställningarna på den sidan.

För mer information vänligen läs vår Cookiepolicy.