Pilkington Floatglas AB - en del av nordisk glashistoria

Pilkington Floatglas AB - en del av nordisk glashistoria

Pressmeddelande
27 okt 2014

Hösten 2012 fick ledningen för Pilkington Floatglas AB direktiv om att inleda förhandlingar om nedläggning av planglastillverkningen i Halmstad och i januari 2013 stängdes produktionen som varit i kontinuerlig drift sedan 1976. Dåvarande försäljningschef Niklas Hägerklint fick ta vid som VD och under en intensiv period hanterades allt från personalens reaktioner på nedläggningen, pressen på ledningen att bibehålla en fungerande verksamhet samtidigt som planerna lades för uppstart av ”nya” Pilkington Floatglas AB.

Under tidigt sjuttiotal fanns totalt fem nordiska planglastillverkare som arbetade enligt Pittsburghmetoden. Produktion bedrevs i Emmaboda och Gränges i Sverige, Lahti i Finland, Drammen i Norge och Korsør i Danmark. Under denna tid genomdrevs kraftiga konsolideringar av verksamheterna där ägarfamiljen till Emmaboda sålde verket till Saint-Gobain. Även verken i Korsør och Gränges inkorporerades i gruppen. Kvar var Lahti och Drammen som fristående verk. Bland producenterna fanns ett intresse av att bygga ett floatverk och tillverka planglas enligt engelska Pilkingtons licensierade floatglasmetod men Pilkington valde att starta ett eget verk med produktionsstart år 1976. Floatglastillverkningen visade sig vara överlägsen både i kvalitet och kostnad och de fyra glasproducenterna lade under åren som följde ner sin tillverkning på grund av dålig lönsamhet.

Sedan 1976 har Pilkington Floatglas AB Halmstad tillsammans med Pilkington Lahden Lasitehdas Oy i Lahti varit de två kvarvarande floatglasverken i Norden och på grund av dålig lönsamhet lades tillverkningen i Lahti ner 2009.

Hösten 2012 gav koncernledningen direktiv till ledningen för Pilkington Floatglas AB i Halmstad att inleda förhandlingar om nedläggning av produktionen. I januari 2013 stängdes produktionen som varit i kontinuerlig drift sedan 1976 med undantag av två kallreprationer. Anledningen till beslutet var flera. Glasugnen var i dåligt tekniskt skick och stora investeringar behövdes för att kunna fortsätta glastillverkningen på ett säkert och ekonomiskt sätt. Ungefär ett år tidigare hade floatverket drabbats av ett omfattande läckage vid en av elektroderna i ugnens botten vilket fick som resultat att ca 50 ton glasmassa läckte ut och orsakade materiella skador. NSG Group fann det inte motiverat att investera i en ny kallreparation då det vid tiden fanns ett produktionsöverskott av glas som bedömdes långvarigt i Europa. Som tillägg kom en markant lägre byggnation i Europa till följd av den långvariga finansiella svacka som Europa och världsekonomin befunnit sig i sedan flera år.

Koncernledningen bedömde att det fanns bättre affärsmöjligheter i andra delar av världen. Beslutet att lägga ner Nordens enda kvarvarande planglastillverkning var fattat och ledningen arbetade med alltifrån praktiska frågor runt hur nedsläckningen bäst skulle genomföras, till förhandlingar med fackföreningarna och krishantering av personalen. Dåvarande försäljningschef Niklas Hägerklint arbetade med frågeställningarna och innebörden av att koncernledningen planerade att lägga ner produktionen - men behålla marknaden.

-Under sommaren funderade jag mycket på hur vi skulle kunna genomföra vårt uppdrag. Vilken del av vår ursprungliga vision som fortfarande var giltig, berättar Niklas.

-Kärnfrågan var om kan NSG Group bestå som ledande glasleverantör i Norden utan lokal produktion? Vad kan NSG Group göra bättre för våra kunder än någon annan glasleverantör och varför ska kunderna välja att arbeta med NSG Group som glaspartner? Klarar vi vårt uppdrag utan den lokala tekniska kompetens som glasproduktionen innebar?

Lång resa

Vid tiden för beslutet om nerläggning fanns en nyrenoverad produktionslinje i malpåse. Verket ligger i Gladbeck cirka 45 minuters bilfärd från Düsseldorfs flygplats. Under våren 2013 togs beslutet att starta upp linjen och därifrån förse Norden med glas.  Det beslutades även att beläggningsmaskinen för tillverkning av solskydds- och lågenergiglas i Halmstad skulle monteras ner och flyttas till Gladbeck. Halmstad och anläggningen Gelsenkirchen har tidigare varit systerenheter med specialkompetens för att tillverka just mjukbelagda energi- och solskyddsglas och då Gelsenkirchen bara ligger ett tiotal minuter från Gladbeck så finns kompetensen i området.

Nermonteringen av beläggningsmaskinen samt stora delar av floatlinjen visade sig vara ett enormt omfattande arbete som inte tidigare genomförts inom NSG Group. Projektet pågick från sommaren 2013 och var klart våren 2014.

- Arbetet med att omvälva ett företag och starta upp en försörjningskedja är en process som kräver mycket resurser och tid. Arbetsrutiner, processer och tankesätt skiljer sig mycket åt även inom en koncern och många förhandlingar har krävts för att nå samsyn på hur samarbetet ska te sig. Här har jag haft stor nytta av många och långvariga kontakter som jag skapat under tiden som ansvarig för Pilkingtons brandskyddsglas i Skandinavien eftersom huvudkontoret för dessa produkter ligger i Gelsenkirchen, berätta Niklas.

Försäljning av floatverk, utmaningen, möjligheten och timing

-Våren 2013 fick jag under tiden för avvecklingen ta vid som VD för verksamheten. Under en intensiv period hanterade vi allt från personalens reaktioner på nedläggningen, pressen på oss i ledningen att bibehålla en fungerande verksamhet och säkra en professionell och säker arbetsplats under nedläggningen samtidigt som vi lade planerna för uppstarten av det ”nya” Pilkington Floatglas AB, fortsätter Niklas.

-I samband med detta gjorde vi en utredning på vad vi skulle ta oss till med ett stängt floatverk, mängder med maskiner, fordon och annan produktions- och kontorsutrustning. Ett av flera spår var att sälja anläggningen. Under juli 2013 nådde vi en överenskommelse med Stena Metall AB där de köpte anläggningen i Kistinge industriområde och vi fick en tidsfrist för att montera ner och avveckla verksamheten som sysselsatt närmare 300 personer.

Nya kontor

Efter förhandlingar med fackförbunden fanns cirka 25 anställda kvar, som behövde nya kontor. Valet föll på ändamålsenliga lokaler i centrala Halmstad. Dels var det lokaler som kunde göras tillgängliga med kort varsel och dels utgöra en attraktiv arbetsplats då en stor andel av personalen numer kan gå eller cykla till jobbet.

-En lokal närvaro med högt tekniskt kunnande är en avgörande fördel för oss på Pilkington Floatglas AB. Jag är övertygad om att vi har glasbranschens bästa säljare och rådgivare, berättar Niklas Hägerklint.  Våra tekniska rådgivare arbetar med arkitekter och andra beslutsfattare. Att kunna erbjuda ett brett sortiment av lagerförda produkter ger en trygghet i att det som föreskrivs kan levereras på önskad tid.

Ett exempel är den nya produkten Pilkington Anti-condensation Glass som är populärt just nu.

-Välisolerade fönster får en kall utsida där utvändig kondens bildas, samma fenomen som på bilrutor kalla mornar. Men med glas med antikondensbeläggning försvinner problemet. Glaset finns som lagerförd produkt på våra nordiska lager, berättar Anett Karlsson som ansvarar för teknisk rådgivning i Skandinavien.

Resultatet efter drygt ett år?

Ett drygt år efter nedläggningen har Pilkington Floatglas AB installerat sig i nyrenoverade lokaler centralt i Halmstad. Organisationen består av en sälj- och marknadsavdelning med cirka tio medarbetare.

-Vi har egen logistikfunktion som är avgörande för att vi ska kunna arbeta med hög leveransprecision vilket är en given konkurrensfördel.  Utöver detta har vi stödfunktioner som HR och inköp samt en ekonomifunktion som inte bara verkar för Pilkington Floatglas AB utan för koncernens övriga bolag i Skandinavien, säger Niklas.

-Vi ger våra kunder möjlighet att ha mindre bundet kapital i sina glaslager. Vårt lokala lager i Malmö som drivs av vår transport- och logisktpartner Okline servar våra kunder med rätt produkter på kort ledtid. Ett exempel på vårt täta samarbete är att vi har effektiviserat kostnaderna för våra glastransporter med över tio procent vilket inte bara innebär en ekonomisk besparing utan även är en stor fördel ur miljösynpunkt.

-Många nordiska kunder har haft stora glaslager för att kunna erbjuda kunderna ”allt” på marknaden. Samtidigt är kapital en bristvara idag . Vi erbjuder möjligheten att ha ett centralt lager där vi tillgodoser kundernas önskemål på allt från standardsortiment till mer komplexa produkter.

-Vi på Pilkington Floatglas AB i Halmstad står åter starka att leverera glas till våra nordiska kunder från NSG Groups produktionsanläggningar runt om i Europa. Vi arbetar nära våra kunder för att med gemensamma krafter identifiera och realisera nya affärsmöjligheter baserat på vår historia som ledande glastillverkare. Fokus framöver ligger på att lansera och sprida kunskap om våra nya produkter. Vi har sjösatt ett gediget arbete med utveckling av glas med nya egenskaper och vi ser med tillförsikt på framtiden, avslutar Niklas Hägerklint.

Vi värdesätter din integritet.

Vi använder cookies på denna webbplats för analys, marknadsföring, sociala medier (valfritt) och innehålls (väsentliga) syfte.

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till användningen av cookies för icke väsentliga funktioner och relaterad behandling av personuppgifter. Alternativt kan du avvisa icke-nödvändiga cookies genom att klicka på "Endast nödvändiga". Du kan justera dina inställningar när som helst genom att besöka vår Cookiepolicy och ändra inställningarna på den sidan.

För mer information vänligen läs vår Cookiepolicy.