Pilkington Optiphon™

Pilkington Optiphon™

Allmänt

Pilkington Optiphon™ är det perfekta glasvalet för transparent ljudisolering, dvs att reducera buller från vägar, tåg- och flygtrafik samt andra bullerkällor utan att kompromissa med ljustransmissionen. Glaset är laminerat med en speciell folie som dämpar ljudet effektivare än traditionell PVB-folie. Lamineringen medför också att glaset samtidigt håller högsta säkerhetsklass, 1(B)1.

För att underlätta valet av glas har vi vårt onlineverktyg Pilkington Bullersimulator. Bullersimulatorn ger dig möjlighet att höra den simulerade dämpning Pilkington Optiphon™ kan ha på olika typer av externt buller.
Fördelar

  • En tunn och lätt lösning på bullerproblem
  • Lämpligt för interiöra och exteriöra applikationer
  • Kan kombineras med andra pilkingtonprodukter för att erhålla ytterligare egenskaper
  • Säkerhetsglas som möter säkerhetskrav BS EN 12600
  • Effektivt bullerskydd i intervallet Rw = 37 till 50 dB
  • Möter höga krav på god ljudmiljö i ljusa arbetsplatser och i öppna estetiska interiörer
  • Bullerskyddet kan enkelt kombineras med andra funktionskrav, exempelvis värmeisolering, solskydd, personsäkerhet

Broschyrer