Glasfasad

Glasfasad

Glasade utfackningsväggar gör det möjligt att använda glas över stora sammanhängande ytor i syfte att skapa en enhetlig och elegant fasad. Pilkingtons breda produktsortiment ger konstruktören kontroll över samtliga prestandaparametrar, från värmeisolering till solskyddande egenskaper. Slutligen kan glaset användas för att ge byggnaden ett unikt formspråk. Beläggningen hos Pilkington Suncool™ möjliggör effektiv värmeisolering med några av de lägsta U-värden som går att få i isolerrutor tillsammans med solskydd i varierande grad. Stora glasytor kan resultera i för hög solenergitransmission om det infallande solljuset inte dämpas. I vårt sortiment finns många glasprodukter som kombinerar hög ljustransmission med solskyddande egenskaper och är färgneutrala i transmission. 

Å andra sidan kan vi begränsa ljusinsläppet och öka solavskärmningen i varierande grad genom att välja färgat glas eller öka reflektionen hos produkterna. För ytor som täcker bjälklagskanten eller liknande finns ett flertal Pilkington bröstningsglas som matchar glaset eller harmonierar med det, så kallade look-alikefasader. U-värdet hos Pilkingtons bröstningsglas kan förbättras genom att extra isolering appliceras direkt på baksidan av panelerna. De flesta produkter kan fås i härdat eller laminerat utförande även för placering som skyddsräcken eller balustrader.