Privacy Policy

Sekretessmeddelande

1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR  

 

På NSG har vi åtagit oss att bara samla in, använda och avslöja dina personliga data på sätt som du förväntar dig och har samtyckt till eller som lagen kräver eller tillåter oss. 

 

Din integritet är viktig.

 

SYFTE MED DETTA SEKRETESSMEDDELANDE  

 

Detta sekretessmeddelande syftar till att ge dig information om hur NSG samlar in och bearbetar dina personliga data genom vår interaktion med dig när du

(i) registrerar, besöker eller använder våra webbsidor ("Sidor"), inklusive alla data du kan tillhandahålla via våra Sidor när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, interagerar med oss via våra Sidor eller deltar i en tävling och

(ii) genom ditt engagemang med oss varigenom NSG förser dig med varor eller tjänster, du tillhandahåller NSG varor eller tjänster eller där du är en annan typ av tredje part i kommunikation med oss.

 

Våra Sidor är inte avsedda för barn och vi samlar inte medvetet in data relaterade till barn.

 

Det är viktigt att du läser det här sekretessmeddelandet tillsammans med andra sekretessmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan tillhandahålla vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar personliga data om dig så att du är fullständigt medveten om hur och varför vi använder dina data. Detta sekretessmeddelande avser att hjälpa dig att fatta välgrundade beslut när du använder Sidan och/eller tillhandahåller eller tar emot Tjänster.  Det här sekretessmeddelandet kompletterar de andra meddelandena och är inte avsett att åsidosätta dem. 

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG  

 

I detta sekretessmeddelande är Pilkington Group Limited personuppgiftsansvarig och ansvarar för dina personliga data som behandlas via Sidorna.  För personliga data som behandlas genom någon interaktion med dig utanför Sidorna kommer din personuppgiftsansvarige att vara den relevanta NSG-enheten som tillhandahåller dig varor eller tjänster, eller, om du är en leverantör, den relevanta NSG-enheten som du kontrakterar med (eller vill kontraktera med) och den som du kommer att tillhandahålla varor eller tjänster till.  Du kan se en lista på sådana enheter i Schema 2.  Detta sekretessmeddelande gäller alla sådana enheter (kollektivt refererade till som "FÖRETAG", "vi", "oss", "vår" i detta sekretessmeddelande, i tillämpliga fall).

 

Om du har några frågor om detta sekretessmeddelande ber vi dig kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.

 

KONTAKTUPPGIFTER  

 

Om du har några kommentarer, frågor eller bekymmer gällande någon del av informationen i detta sekretessmeddelande, eller några andra frågor som rör behandlingen av personliga data av NSG Group, kontakta då:

 

Pilkington Group Limited

 

E-postadress: nsgdataprotect@nsg.com

 

Postadress: European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

 

Vid problem som inte rör behandlingen av personliga data via våra Sidor kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan och vi kommer att se till att din begäran vidarebefordras till och hanteras av den relevanta personuppgiftsansvarige eller, efter ditt val, direktkontakta den berörda NSG-enheten som är den personuppgiftsansvarige eller, om en är utnämnd, dess Dataskyddsombud (kontaktinformation finns i Schema 2).

Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till din datatillsyn. Vi skulle dock uppskatta möjligheten att ta itu med dina problem innan du närmar dig datainspektionen, så kontakta oss gärna i första hand.

 

ÄNDRINGAR I SEKRETESSMEDDELANDET OCH DIN PLIKT ATT INFORMERA OSS OM ÄNDRINGAR  

 

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy då och då.

  

Det är viktigt att de personliga data vi har om dig är korrekta och aktuella. Informera oss om dina personliga data ändras under tiden för ditt samröre med oss.

 

2. DEN DATA VI SAMLAR IN OM DIG 

 

Personliga data, eller personlig information, innebär all information om en individ från vilken personen kan identifieras. Det inkluderar inte data där identiteten har raderats (anonyma data).

 

Vi kan komma att samla in, lagra och överföra olika typer av personliga data om dig vilka vi grupperat enligt följande:

 

 • Identitetsdata inkluderar förnamn, flicknamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, civilstatus, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktdata inkluderar namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, organisationsinformation (t.ex. din arbetsplats, jobbtitel, organisations kontaktuppgifter)..
 • Finansiella data inkluderar bankkonto och betalkortsuppgifter.
 • Transaktionsdata inkluderar uppgifter om betalningar till och från dig och andra uppgifter om produkter och tjänster du har köpt från oss.
 • Tekniska data inkluderar IP-adress (internetprotokoll), dina inloggningsdata, webbläsartyp och version, tidszoninställning och plats, kakor, webbläsar-instickstyper och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på enheterna du använder för att komma åt våra Sidor.
 • Profildata inkluderar ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar gjorda av dig, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.
 • Användardata inkluderar information om hur du använder våra Sidor, produkter och tjänster.
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata inkluderar dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter samt dina kommunikationspreferenser.

 

OM du besöker ett av våra kontor eller tillverkningsanläggningar kan vi samla in information som vi behöver för att identifiera dig och genomföra nödvändiga säkerhetskontroller.  Vi kan också komma att samla in bilder på dig via CCTV.  Vi gör detta och använder CCTV för att kunna tillhandahålla en trygg och säker miljö för våra besökare och våra anställda. Mer specifik och detaljerad vägledning kan också ges till dig när du går in i våra anläggningar.

 

Vi samlar inte in några Särskilda kategorier av personliga data om dig (detta inkluderar information om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska data). Vi samlar inte heller in någon information om kriminell aktivitet eller domar.

 

OM DU INTE TILLHANDAHÅLLER PERSONLIGA DATA  

 

Där vi behöver samla in personliga data enligt lag, eller enligt villkoren i ett avtal som vi har med dig och du misslyckas med att tillhandahålla dessa data på begäran, kanske vi inte kan utföra det kontrakt vi har eller försöker ingå med dig (till exempel för att förse dig med varor eller tjänster). I det här fallet kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst du har hos oss men vi kommer vid tidpunkten att meddela dig om detta är fallet.

 

3. HUR SAMLAS DINA PERSONLIGA DATA IN?  

 

Vi kan använda olika metoder för att samla in data från och om dig inklusive:

 

 • Direkta interaktioner. Du kan ge oss dina identitets-, kontakt- och finansdata genom att fylla i formulär eller genom att korrespondera oss per post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta innefattar personliga data som du tillhandahåller när du:
 • begär våra produkter eller tjänster;
 • gör affärer med oss;
 • frågar om råd gällande våra produkter eller tjänster;
 • skapar ett konto på någon av våra Sidor;
 • prenumererar på våra tjänster eller publikationer;
 • begär att marknadsföring skickas till dig;
 • deltar i en tävling, reklamkampanj eller undersökning; eller
 • ger oss feedback.
 • Automatiserade tekniker eller interaktioner. När du interagerar med våra Sidor kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, surfning och mönster. Vi samlar in dessa personliga data genom att använda kakor, serverloggar och andra liknande tekniker. Vi kan också ta emot tekniska data om dig om du besöker andra webbsidor som använder våra kakor. Se vår kakpolicy nedan för mer information.

 

4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONLIGA DATA 

 

Vi kommer endast använda dina personliga data när lagen tillåter oss. Det vanligaste är att vi kan komma att använda dina personliga data under följande omständigheter:

 

 • Där vi behöver utföra kontraktet vi ska ingå eller har ingått med dig.
 • Där det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller tredje parts intressen) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
 • Där vi måste uppfylla en juridisk eller lagstadgad skyldighet.

 

Generellt förlitar vi oss inte på samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personliga data på annat sätt än i samband med att skicka tredje parts direkta marknadsföringskommunikation till dig via e-post eller textmeddelande. Du har rätt att när som helst återkalla samtycke till marknadsföring genom att kontakta oss på nsgdataprotect@nsg.com

 

SYFTEN FÖR VILKA VI KOMMER ATT ANVÄNDA DINA PERSONLIGA DATA  

 

Vi har beskrivit nedan, i tabellformat, alla sätt vi kan planera för att använda dina personliga data, och vilka av de rättsliga grunderna vi lutar oss mot för att göra det. Vi har också identifierat vad våra legitima intressen är där det är lämpligt.

 

Observera att vi kan behandla dina personliga data för mer än en laglig grund beroende på det specifika syfte som vi använder dina data för. Vänligen kontakta oss på nsgdataprotect@nsg.com om du behöver information om den specifika rättsliga grund som vi lutar oss mot för att behandla dina personliga data där mer än en grund har angivits i tabellen nedan.

 

Syfte/Aktivitet

Typ av data

Laglig grund för behandling inklusive grund för legitimt intresse

För att registrera dig som ny kund vilket inkluderade genomförande av bakgrund- och identitetskontroller.

(a) Identitet

(b) Kontakt

(C) Finansiell

(a) Utförande av ett kontrakt med dig

(b) För att uppfylla en juridisk skyldighet

(c) Nödvändigt för våra legitima intressen (vi behöver verifiera identiteterna på människor vi förhandlar med)

För att behandla och leverera din beställning inklusive att:

(a) Hantera betalningar, avgifter och kostnader

(b) Samla in och få tillbaka skulder

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Finansiell

(d) Transaktion

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Utförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att få tillbaka skulder)

Hantera vår relation till dig vilket kommer inkludera att:

(a) Meddela dig om förändringar i våra villkor eller vår sekretesspolicy

(b) Be dig lämna en recension eller att fylla i en enkät

(c) Administrera relationer och relaterade tjänster

(d) Utföra uppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande av begärda produkter och / eller tjänster

(e) Svara på dina förfrågningar

(f) Hitta lösningar på klagomål från eller dispyter med dig

(g) Tillhandahålla dig med kundsupport

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Transaktion

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Utförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

(c) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hålla våra uppgifter uppdaterade och för att studera hur kunder använder våra produkter / tjänster)

För att göra det möjligt för dig att delta i en prisdragning, tävling eller att genomföra en undersökning

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Utförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter / tjänster, för att utveckla dem och få vår verksamhet att växa)

Att administrera och skydda vår verksamhet och våra Sidor (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och värd för data)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniskt

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahållande av administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägeri och i samband med en omorganisation av företag eller övning i gruppomstrukturering)

(b) Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

Att leverera relevant innehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten i den reklam som vi tillhandahåller dig

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikation

(f) Tekniskt

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter / tjänster, för att utveckla dem och få vår verksamhet att växa och för att informera vår marknadsföringsstrategi)

Att använda dataanalys för att förbättra våra Sidor, produkter / tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser

(a) Tekniskt

(b) Användning

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att definiera kundtyper för våra produkter och tjänster, hålla våra Sidor uppdaterade och relevanta, få vår verksamhet att växa och för att informera vår marknadsföringsstrategi)

Att ge förslag och rekommendationer till dig om varor eller tjänster som kan vara intressanta för dig

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniskt

(d) Användning

(e) Profil

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att utveckla våra produkter / tjänster och att få vår verksamhet att växa)

Att följa våra allmänna föreskrivande och lagstadgade skyldigheter (inklusive vårt ansvar enligt uppförandekoder och lagar mot mutor)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Finansiell

(d) Transaktion

Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

För att svara på begäran om åtkomst för en registrerad

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Finansiell

(d) Transaktion

(e) Marknadsföring och kommunikation

Nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet

 

MARKNADSFÖRINGS-/KAMPANJERBJUDANDEN FRÅN OSS   

 

Vi strävar efter att förse dig med val angående vissa användningsområden för personliga data, särskilt kring marknadsföring och reklam.

  

Vi kan använda dina identitets-, kontakt-, tekniska, användnings- och profildata för att skapa en vy över vad vi tror att du kanske vill ha eller behöver, eller vad som kan vara intressant för dig. Det är så vi bestämmer vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring).

 

Du kommer att få ta emot marknadsföringskommunikation från oss om du har begärt information eller köpt varor från oss eller om du gav oss dina uppgifter när du deltog i en tävling eller registrerade dig för en kampanj och där du i varje fall inte valt att inte ta emot den marknadsföringen.

 

TREDJEPARTSMARKNADSFÖRING

Vi kommer få ditt uttryckliga godkännande innan vi delar dina personliga data med något företag utanför NSG-gruppen för marknadsföringsändamål.

 

AVANMÄLAN  

 

Du kan be oss eller tredje parter att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att följa länkarna för avanmälan på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att kontakta oss på nsgdataprotect@nsg.com när som helst.

 

Om du väljer att inte ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden kommer detta inte att gälla personliga data som tillhandahålls oss som ett resultat av ett produkt- / tjänstköp, garantiregistrering, produkt- / serviceupplevelse eller andra transaktioner.

 

KAKOR  

 

cookie policy

 

TREDJEPARTSLÄNKAR

 

Våra Sidor kan inkludera länkar till webbsidor av tredje part, plug-ins och applikationer. Vi kontrollerar inte dessa webbsidor av tredje part och ansvarar inte för deras sekretesspolicyer. När du lämnar vår Sida så uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbsida som du besöker. 

 

Att klicka på en plug-in eller att aktivera dessa anslutningar kan göra så att vi eller tredje parter samlar in eller delar data om dig.  För att ta reda på syftet och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av datan från leverantören av en plug-in, samt dina rättigheter och anpassningsalternativ för att skydda din integritet, vänligen hänvisa till sekretessmeddelandet från leverantören av denna plugin. 

 

ÄNDRING AV SYFTE  

 

Vi kommer endast att använda dina personliga data för de syften som vi samlade in dem för, om vi inte på ett rimligt vis anser att vi måste använda dem av ett annat skäl och att det skälet är kompatibelt med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring till hur behandlingen för det nya syftet är kompatibel med det ursprungliga syftet, vänligen kontakta oss på nsgdataprotect@nsg.com.

 

Om vi behöver använda dina personliga data för ett oberoende syfte, meddelar vi dig och vi förklarar den rättsliga grunden som låter oss göra det.

 

Observera att vi kan behandla dina personliga data utan din vetskap eller ditt samtycke i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

 

5. UTLÄMNING AV DINA PERSONLIGA DATA  

 

Vi kan behöva dela dina personliga data med parterna nedan för de syften som anges i tabellen i punkt 4 ovan.

 

 • Interna tredje parter betyder andra företag i NSG-gruppen som tillhandahåller IT, system, administration och centrala tjänster.
 • Externa tredje parter betyder:
 • Tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträde som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster;
 • Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller konsult-, bank-, juridiska, försäkrings- och redovisningstjänster; och
 • HM Revenue & Customs, regulatorer och andra myndigheter som kräver rapportering av bearbetningsaktiviteter under vissa omständigheter.
 • Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar med. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slå oss samman med dem. Om en förändring sker i vår verksamhet, kan de nya ägarna använda dina personliga data på samma sätt som anges i detta sekretessmeddelande.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personliga data och att de ska behandlas i enlighet med lagen. Vi tillåter inte våra tredjepartsleverantörer att använda dina personliga data för sina egna syften och tillåter dem bara att behandla dina personliga data för specificerade ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

 

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR  

 

Vi kan dela dina personliga data inom NSG-gruppen och det kommer att innebära att dina personliga data överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 

När vi överför dina personliga data från EES har vi säkerhetsåtgärder för att försäkra dig om att din personliga information får en tillräcklig skyddsnivå.

 

7. DATASÄKERHET  

 

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personliga data förloras, används eller blir tillgängliga på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomst till dina personliga data till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov av att veta. De behandlar bara dina personliga data på våra instruktioner och har tystnadsplikt.

 

Vi har infört procedurer för att hantera eventuella misstänkta personliga data och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om ett brott där vi enligt lag är skyldiga att göra det.

 

8. DATALAGRING  

 

HUR LÄNGE KOMMER MINA PERSONUPPGIFTER ATT LAGRAS?  

 

Vi behåller bara dina personliga data så länge som det krävs för att uppfylla de syften för vilka vi samlade in dem, inklusive för att uppfylla lagkrav, redovisning eller rapportering.

 

För att bestämma lämplig lagringsperiod för personliga data tar vi hänsyn till datans mängd, karaktär och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande, de syften för vilka vi behandlar dina data och om vi kan uppnå dessa syften på andra sätt och med tillämpliga lagkrav.

 

9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER  

 

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt lagar om dataskydd i förhållande till dina personliga data.  Dessa inkluderar:

 

 • Begära korrigering av dina personliga data.
 • Begära radering av dina personliga data.
 • Begära åtkomst till dina personliga uppgifter.
 • Begära restriktion av behandling av dina personliga data.
 • Rätt till återkallande av samtycke.

Om du vill utöva dessa rättigheter, kontakta oss på: nsgdataprotect@nsg.com.

 

VANLIGTVIS KRÄVS INGEN AVGIFT

  

Du kommer inte behöva betala någon avgift för att få åtkomst till dina personliga data (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

 

VAD VI KAN BEHÖVA FRÅN DIG  

 

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personliga data (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personliga data inte lämnas ut till någon person som inte har någon rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om mer information gällande din begäran om att påskynda vårt svar.

 

TIDSGRÄNS FÖR ATT SVARA

  

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre tid än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett flertal förfrågningar. I detta fall kommer vi meddela dig och hålla dig uppdaterad.

 

Schema 2 - NSG personuppgiftsansvariga enheter

 

För syftet med detta sekretessmeddelande så är de relevanta personuppgiftsansvariga:

 

Personuppgiftsansvarig enhet

Kontaktuppgifter

Dataskyddskontakt

Pilkington Group Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington United Kingdom Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Technology Management Limited

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

NSGdataprotect@nsg.com

NGF Europe Limited

Lea Green, St Helens, Merseryside, WA9 4PR

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington AGR Austria GmbH

Gewerbering 2, 2440 Moosbrunn

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Austria GmbH

Werksgelände 24, 5500 Bischofshofen, Mitterberghütten

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Belgium N.V/S.A

Krijgsbaan 247/D1, 9140 Temse

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington AGR Czech spol S.r.o

Prague 10 – Hostivař, street Průmyslová 1472/11, Post Code102 19, Czech Republic

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Danmark A/S

Ejby industrivej 124, 2600 Glostrup

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Finland Oy

PL 476, 33101 Tampere

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Lahden Lasitehdas Oy

Niemenkatu 73, 15140 Lahti

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive France SAS

620 Avenue Dreyfous, Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Glass Service SAS

620 Avenue Dreyfous, Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Holdings SA

620 Avenue Dreyfous, Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Bauglasindustrie GmbH

Huttenstraße 33, 66839 Schmelz/ Saar

datenschutz@pilkington.de

Colorglas Gmbh

Delogstaße 32, 46483 Wesel

datenschutz@pilkington.de

Dahlbusch AG

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Automotive Deutschland Gmbh

Otto-Seeling-Straße 7, 58455 Witten

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Deutschland AG

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Glasveredelung GmbH

Wiener Straße 33, 48455 Bad Bentheim

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Holding GmbH

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington AGR Hungary Kft

Ócsai út 4, 1239 Budapest

NSGdataprotect@nsg.com

Nippon Sheet Glass Ireland Limited

1st Floor, River View House, 21-23 City Quay, Dublin 2

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Benelux AGR BV

Schurenbergweg 7, 1105 AP Amsterdam

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Nederland BV

De Hoeveler 25, 7547 SB Enschede

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Norge AS

Vindheiavegen 17, 2406 Elverum

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Poland Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington IGP Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Polska Sp zo.o

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Romania SA

400609 Cluj-Napoca, Dorobantilor 128, Romania

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Espana SA

Vial IV planta km 2,8 46500 SAGUNTO

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Sweden AB

Kumla Gårdsväg 21 B, 14563 Norsborg

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Floatglas AB

Karl XI:s väg 61, 302 96 Halmstad

NSGdataprotect@nsg.com

 

Vi värdesätter din integritet.

Vi använder cookies på denna webbplats för analys, marknadsföring, sociala medier (valfritt) och innehålls (väsentliga) syfte.

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till användningen av cookies för icke väsentliga funktioner och relaterad behandling av personuppgifter. Alternativt kan du avvisa icke-nödvändiga cookies genom att klicka på "Endast nödvändiga". Du kan justera dina inställningar när som helst genom att besöka vår Cookiepolicy och ändra inställningarna på den sidan.

För mer information vänligen läs vår Cookiepolicy.