Print this pagePrint this page

Privacy Policy

1.  VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR  

 

SEKRETESSMEDDELANDETS SYFTE  

 
Detta sekretessmeddelande syftar till att ge dig information om hur NSG samlar in och behandlar dina uppgifter genom vår interaktion med dig och genom din användning av våra webbplatser, inklusive alla uppgifter du ger oss via telefon, inom ramen för vår affärsrelation med dig eller genom våra webbplatser när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, köper en produkt eller tjänst eller deltar i en tävling.
 
Våra webbplatser är inte avsedda för barn och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn.
 
Det är viktigt att du läser igenom detta sekretessmeddelande tillsammans med eventuella andra sekretessmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan komma att tillhandahålla vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig, så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Detta sekretessmeddelande kompletterar de andra meddelandena, men åsidosätter dem inte.
 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG  

 
Pilkington Group Limited är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter (hädanefter kollektivt ”BOLAGET”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” i detta sekretessmeddelande).
 
Om du har frågor om detta sekretessmeddelande kan du kontakta oss med hjälp av den kontaktinformation som anges nedan.
 

KONTAKTINFORMATION  

 
Om du har kommentarer, frågor eller funderingar om någon del av informationen i detta sekretessmeddelande, eller några andra problem gällande hur NSG Group behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss på följande adress:
 
Pilkington Group Limited
 
E-postadress: nsgdataprotect@nsg.com
 
Postadress: European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF, Storbritannien
  
Du har rätt att när som helst framföra klagomål till Information Commissioner’s Office (ICO), Storbritanniens tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Däremot skulle vi uppskatta om du först ger oss chansen att reda ut dina frågor innan du kontaktar ICO.
 
ÄNDRINGAR AV SEKRETESSMEDDELANDET OCH DIN SKYLDIGHET ATT INFORMERA OSS OM ÄNDRINGAR  
 
Vi kan komma att ändra detta sekretessmeddelande med jämna mellanrum.
  
Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Informera oss ifall dina personuppgifter ändras under vår affärsrelation.

 

2.  UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG  

 
Personuppgifter eller personlig information innebär all form av information om en individ som kan härledas till denna person. Detta inbegriper inte uppgifter där identiteten har avlägsnats (anonyma uppgifter).
 
Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig och har kategoriserat dem enligt följande:
 
• Identitetsuppgifter omfattar förnamn, födelsenamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.
• Kontaktuppgifter omfattar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
• Ekonomiska uppgifter omfattar bank- och betalkortsuppgifter.
• Transaktionsuppgifter omfattar information om betalningar till och från dig samt övriga uppgifter om produkter och tjänster som du har köpt av oss.
• Tekniska uppgifter omfattar IP-adress, dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och -version, tidszon och plats, cookies, webbläsartillägg och deras versioner, operativsystem och plattform samt annan teknik på de enheter du använder för att komma åt denna webbplats.
• Profiluppgifter omfattar ditt användarnamn och lösenord, dina inköp eller beställningar, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.
• Användningsuppgifter omfattar information om hur du använder vår webbplats, våra produkter och tjänster.
• Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter omfattar dina preferenser avseende den marknadsföring du får av oss och våra tredjepartspartner samt dina kommunikationspreferenser.
 
Vi samlar inte in några Särskilda kategorier av personuppgifter om dig (detta inbegriper information om din ras eller ditt etniska ursprung, dina religiösa eller filosofiska övertygelse, ditt sexliv, din sexuella läggning, dina politiska åsikter, ditt medlemskap i fackförbund, information om din hälsa samt genetiska och biometriska uppgifter). Vi samlar heller inte in någon information från ditt belastningsregister.
 

OM DU INTE TILLHANDAHÅLLER PERSONUPPGIFTER  

När vi måste samla in personuppgifter enligt lag, eller i enlighet med de avtalsvillkor som gäller mellan dig och oss, och du inte tillhandahåller de uppgifter vi begär, kommer vi kanske inte att kunna fullgöra det avtal som vi har eller avser att ingå med dig (till exempel att tillhandahålla dig varor eller tjänster). I detta fall måste vi kanske avbryta en produkt eller tjänst som du har hos oss, men i så fall kommer vi att meddela dig om detta.
 

3.  HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?  

 
Vi kan använda olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig, bland annat:
 
• Direkta interaktioner. Du kan ge oss dina identitets- och kontaktuppgifter samt ekonomiska uppgifter genom att fylla i formulär eller kommunicera med oss via post, telefon, e-post eller andra sätt. Detta inbegriper personuppgifter som du anger när du
• ansöker om våra produkter eller tjänster
• gör affärer med oss
• ber om råd kring våra produkter eller tjänster
• skapar ett konto på vår webbplats
• prenumererar på vår tjänst eller våra publikationer
• begär marknadsföringsmaterial
• deltar i en tävling, kampanj eller enkät
• ger oss feedback.
• Automatiserad teknik eller automatiserade interaktioner. När du interagerar med våra webbplatser kan vi komma att automatiskt samla in tekniska uppgifter om din utrustning, din surfaktivitet och mönster i dina surfvanor. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies, serverloggar och andra liknande tekniker. Vi kan även få tekniska uppgifter om dig efter att du har besökt andra webbplatser som använder sig av våra cookies. Se vår cookiepolicy för mer information.

4.  HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER  

 
Vi kommer bara att använda dina personuppgifter när lagen tillåter. Oftast använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:
 
• När vi behöver fullgöra ett avtal vi är på väg att ingå eller redan har ingått med dig.
• När det är nödvändigt för våra berättigade intressen (eller tredje parts berättigade intressen) och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
• När vi behöver uppfylla ett lagstadgat krav eller en föreskrift.

I allmänhet förlitar vi oss inte på samtycke som rättslig grund för behandling av dina personuppgifter annat än vad gäller utskick av direktmarknadsföring från tredje part via e-post eller textmeddelanden. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att återkalla nsgdataprotect@nsg.com
 

SYFTEN MED VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER  

 
I tabellen nedan beskriver vi alla sätt på vilka vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättsliga grundar vi förlitar oss på. Vi har även identifierat våra berättigade intressen där så är lämpligt.
 
Observera att vi kan behandla dina personuppgifter på mer än en laglig grund beroende på det specifika syftet med att vi använder dina uppgifter. Kontakta oss om du vill ha mer information om vilken specifik rättslig grund vi förlitar oss på för att behandla dina personuppgifter där mer än en grund har beskrivits i tabellen nedan.
 

 

Syfte/aktivitet

Typ av data

Rättslig grund för behandling inklusive grundval för berättigat intresse

För att registrera dig som ny kund

(a) Identitet

(b) Kontakt

För att genomföra ett avtal med dig

För att behandla och leverera din beställning, inklusive:

(a) Hantera betalningar, avgifter och taxor

(b) Samla in och återhämta pengar som ska betalas till oss

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Ekonomiska

(d) Transaktion

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) För att genomföra ett avtal med dig

(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att samla in skulder som ska betalas till oss)

För att hantera vår affärsrelation med dig, vilket inbegriper följande:

(a) Meddela dig om ändringar av våra villkor och vår sekretesspolicy

(b) Be dig att lämna ett omdöme eller delta i en undersökning

(c) Administrera relationer och relaterade tjänster

(d) Genomförande av uppgifter som krävs för att tillhandahålla begärda produkter och/eller tjänster

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Marknadsföring och kommunikation

(a) För att genomföra ett avtal med dig

(b) Nödvändigt för att uppfylla en lagstadgad skyldighet

(c) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att hålla våra register aktuella och undersöka hur kunder använder våra produkter/tjänster)

Göra det möjligt för dig att delta i en utlottning, tävling eller enkät

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) För att genomföra ett avtal med dig

(b) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att studera hur kunderna använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem och förbättra vår verksamhet)

För att administrera och skydda vår verksamhet och våra webbplatser (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och lagring av uppgifter)

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniska

(a) Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägerier och i samband med en omorganisation av verksamheten eller gruppomstrukturering)

(b) Nödvändigt för att uppfylla en lagstadgad skyldighet

För att ge dig relevant innehåll och reklam samt mäta eller förstå effektiviteten hos reklamen vi ger dig

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikation

(f) Tekniska

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att studera hur kunderna använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem, förbättra vår verksamhet och informera vår marknadsstrategi)

För att använda dataanalys i syfte att förbättra vår webbplats, våra produkter/tjänster, vår marknadsföring, våra kundrelationer och erfarenheter

(a) Tekniska

(b) Användning

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och för att informera vår marknadsstrategi)

För att lämna förslag och rekommendationer till dig om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniska

(d) Användning

(e) Profil

Nödvändigt för våra berättigade intressen (för att utveckla våra produkter/tjänster och förbättra vår verksamhet) 

MARKNADSFÖRING/KAMPANJERBJUDANDEN FRÅN OSS   

 
Vi strävar efter att ge dig valmöjligheter vad gäller viss användning av personuppgifter, särskilt gällande marknadsföring och reklam. 
  
Vi kan använda dina uppgifter om identitet, kontakt, tekniska uppgifter, användning och profiluppgifter för att skapa en översikt över vad vi tror att du vill ha, behöver eller kan vara intressant för dig. På detta sätt avgör vi vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (detta betraktar vi som marknadsföring).
 
Du kommer att få marknadsföringsmeddelanden från oss om du har begärt information eller köpt varor av oss, eller om du har tillhandahållit oss information när du deltog i en tävling eller registrerade dig för en kampanj, och i samtliga fall inte aktivt har valt bort att ta emot denna marknadsföring.
 

MARKNADSFÖRING FRÅN TREDJE PART  

Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi delar dina personuppgifter med något bolag utanför NSG Group i marknadsföringssyften.

MÖJLIGHETEN ATT AVSTÅ  

 
Du kan när som helst be oss eller tredje part att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden genom att klicka på avregistreringslänkarna i något av marknadsföringsmeddelandena som skickats till dig, eller genom att kontakta oss på nsgdataprotect@nsg.com.
 
Om du väljer att avstå från att ta emot dessa marknadsföringsmeddelanden kommer detta inte att gälla för personuppgifter som tillhandahållits oss i samband med att du har köpt en produkt/tjänst, registrerat en garanti, nyttjat en produkt/tjänst eller i samband med övriga transaktioner.
 

COOKIES  

 
En cookie är en liten informationsfil som skickas av en webbserver till en webbläsare och gör det möjligt för servern att samla in information via webbläsaren.  Användningen av cookies är väsentlig för NSG för att kunna ge bästa möjliga användarupplevelse på webbplatserna.  Vi använder cookies för att identifiera dig när du besöker vår webbplats.  Detta gör att vi kan bygga upp en demografisk profil av besökarna på vår webbplats.  Du kan ställa in att din webbläsare ska neka alla eller vissa cookies, eller att den ska meddela dig när webbplatser lagrar eller försöker komma åt cookies. Se hjälpavsnittet i din webbläsare för information om hur du gör detta.  Om du inaktiverar eller nekar cookies kan det hända att vissa delar av den här webbplatsen inte går att besöka eller inte fungerar korrekt.
Listan i Schema 1 innehåller de cookies som för närvarande används på våra webbplatser och i vilket syfte. 

TREDJEPARTSLÄNKAR

Våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, insticksprogram och applikationer. Vi har inget inflytande över dessa webbplatser från tredje part och ansvarar inte för deras sekretessmeddelanden. När du lämnar vår webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretessmeddelandet på varje webbplats du besöker.  

Om du klickar på ett insticksprogram eller aktiverar dess anslutningar kan vi eller tredje part komma att samla in eller dela uppgifter om dig.  För att ta reda på syftet med och omfattningen av insamlingen, vidarebehandlingen och användningen av de uppgifter som samlas in av leverantören av insticksprogrammet, liksom dina rättigheter och anpassningsmöjligheter för att skydda din integritet, kan du läsa sekretessmeddelandet från leverantören av insticksprogrammet.  

ÄNDRING AV SYFTE  

 
Vi kommer endast att använda dina personuppgifter i de syften vi samlade in dem för, såvida vi inte har rimliga skäl att använda dem även i andra syften och att detta syfte överensstämmer med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring till huruvida behandlingen inom ramen för det nya syftet överensstämmer med det ursprungliga syftet kan du kontakta oss på nsgdataprotect@nsg.com.
 
Om vi behöver använda dina personuppgifter i ett orelaterat syfte kommer vi att meddela dig och förklara den rättsliga grunden som ger oss rätten att göra detta.
 
Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke, i enlighet med ovanstående regler, i de fall detta krävs eller tillåts enligt lag.
 

5.  UPPLYSNINGAR OM DINA PERSONUPPGIFTER  

 
Vi kan komma att behöva dela dina personuppgifter med de parter som anges nedan i de syften som beskrivs i tabellen i stycke 4 ovan.
 
• Intern tredje part innebär andra bolag inom NSG Group som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.
• Extern tredje part innebär:
• Tjänsteleverantörer som agerar som behandlare inom EES och som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster
• Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare inom EES som tillhandahåller konsulttjänster, banktjänster, juridiska tjänster, försäkringstjänster och redovisningstjänster
• HM Revenue & Customs (brittiska skatte- och tullmyndigheten), lagstiftare och andra myndigheter och kräver rapportering av behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter. 
• Tredje part till vilken vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi avse att förvärva andra företag eller slås samman med dem. Om en ändring i vår verksamhet inträffar kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som beskrivs i detta sekretessmeddelande.
Vi kräver att alla tredje parter respekterar dina personuppgifters säkerhet och att de behandlar dem i enlighet med gällande lagstiftning. Vi tillåter inte våra tredjeparts-serviceleverantörer att använda dina personuppgifter i sina egna syften och tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter i de angivna syftena och i enlighet med våra instruktioner.
 

6.  INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR  

 
Vi kan dela dina personuppgifter inom NSG Group, vilket inbegriper att överföra personuppgifterna utanför Europeiska ekonomiska Samarbetsområdet (EES).

I de fall då vi överför dina personuppgifter utanför EES har vi vidtagit säkerhetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna skyddas på ett lämpligt sätt.
 

7.  DATASÄKERHET  

 
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligen förloras, används eller nås på ett obehörigt sätt, förändras eller röjs. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till anställda, tjänstepersoner, underleverantörer och andra tredjeparter som skäligen behöver åtkomst till dem. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och omfattas av tystnadsplikt.
 
Vi har implementerat rutiner för hantering av misstänkta överträdelser relaterade till personuppgifter, och kommer att meddela dig samt relevant myndighetsperson om överträdelsen i de fall vi är skyldiga att göra detta.
 

8.  LAGRING AV UPPGIFTER  

 

HUR LÄNGE ANVÄNDS PERSONUPPGIFTERNA?  

 
Vi kommer endast att lagra dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla de syften vi har samlat in dem för, inklusive för att uppfylla syften relaterade till lagstadgade krav, bokföringsrelaterade krav eller rapporteringskrav.
 
För att avgöra vilken lagringsperiod som är lämplig för personuppgifter tar vi hänsyn till uppgifternas omfattning, typ och känslighetsnivå, potentiella risker för skada till följd av obehörig åtkomst eller röjande av dina personuppgifter, syftena i vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppfylla dessa syften på andra sätt, liksom gällande lagstadgade krav.
 

9.  DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER  

 
Under vissa omständigheter åtnjuter du rättigheter enligt dataskyddslagar i förhållande till dina personuppgifter.  Dessa omfattar:
 
• Begäran om korrigering av dina personuppgifter.
• Begäran om radering av dina personuppgifter.
• Begäran om åtkomst till dina personuppgifter.
• Begäran om begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
• Rätten att återkalla ditt samtycke.
Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter kan du kontakta oss på nsgdataprotect@nsg.com.
 

OFTAST INGEN AVGIFT  

 
Du behöver inte betala någon avgift för att få åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina övriga rättigheter). Vi kan däremot ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, skickas in upprepade gånger eller är allt för omfattande. Alternativt kan vi vägra att tillmötesgå din begäran under sådana omständigheter.
 

VAD VI KAN BEHÖVA AV DIG  

 
Vi kan behöva begära specifik information från dig för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa din rätt till åtkomst till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av dina övriga rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte röjs för någon annan som inte har rätt att ta del av dem. Vi kan även kontakta dig för att be dig om ytterligare information gällande din begäran för att påskynda vårt svar.
 

TIDSGRÄNS FÖR SVAR  

 
Vi försöker att svara på alla giltiga begäranden inom en månad. Ibland kan det ta längre än en månad om din begäran är särskilt komplicerad eller om du har skickat in ett antal begäranden. I så fall kommer vi att meddela dig och hålla dig underrättad.
 

Schema 1 – Cookies som för närvarande används

Cookie

Namn

Syfte

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder våra webbplatser. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att förbättra vår webbplats. Cookiefilerna samlar in information i anonym form, inklusive antalet besökare på webbplatsen, vilken webbplats besökarna anlände från och vilka sidor de har besökt.

 Klicka här för att få en översikt över sekretess hos Google.

 Om du inte vill ha denna cookie kan du använda ett webbläsartillägg som har utvecklats av Google. Klicka här för mer information.

ASP sessionscookie

ASPSESSIONIDCQRQRTAB, ASP.NET_SessionId

Detta är en icke-beständig cookie som lagras tillfälligt när du surfar på webbplatsen. Denna cookie är avgörande för att du ska kunna använda webbplatsen och lagrar inga personuppgifter om dig. Den tas bort så snart du avslutar besöket på webbplatsen.

Add This

Loc, Ssc, Bt, Di, Dt, Uid, Uvc, Uit, Psc

Denna tredjepartscookie används för att den sociala bokmärkesfunktionen Add This ska fungera. Inga uppgifter från denna cookie lagras på våra servrar.

Web Trends

WT_FPC

Tredjepartscookien finns på alla sidor som använder en videokomponent från Youtube. Cookiefilen registrerar information direkt för Youtube, och vi använder oss inte av denna information.

AGR europeisk och brasiliansk e-handel

Cookie

Namn

Syfte

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Dessa cookies används för att samla in information om hur besökare använder våra webbplatser. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att förbättra vår webbplats. Cookiefilerna samlar in information i anonym form, inklusive antalet besökare på webbplatsen, vilken webbplats besökarna anlände från och vilka sidor de har besökt.

 Klicka här för att få en översikt över sekretess hos Google.

 Om du inte vill ha denna cookie kan du använda ett webbläsartillägg som har utvecklats av Google. Klicka här för mer information.

ASP sessionscookie

POL2008,

ASP.NET_SessionID

Detta är en icke-beständig cookie som lagras tillfälligt när du surfar på webbplatsen. Denna cookie är avgörande för att du ska kunna använda webbplatsen och lagrar inga personuppgifter om dig. Den tas bort så snart du avslutar besöket på webbplatsen.

Anpassade sessionscookies

Konto-ID,

Kontonamn,

Kundnamn, e-post, inloggning

Detta är en icke-beständig cookie som lagras tillfälligt när du surfar på webbplatsen. Denna cookie är avgörande för att du ska kunna använda webbplatsen och lagrar inga personuppgifter om dig. Den tas bort så snart du avslutar besöket på webbplatsen.

Anpassade beständiga cookies

E-post för inloggning

Detta är en beständig cookie som lagras i ett år från och med att du senast besökte webbplatsen.  Denna cookie innehåller det senaste användarnamnet som användes för att logga in och används för att fylla i detta användarnamn automatiskt nästa gång du besöker webbplatsen.