Search

Vanliga frågor från arkitekter - Pilkington - First in Glass

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/faq-arkitekter

Vanliga frågor från arkitekter - Pilkington - First in Glass ... Vanliga frågor

Glas för arkitekter - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/anvandningsomraden

Glas för arkitekter Glasbarriärer Läs mer. Skärmtak Läs mer. Glasfasad Läs mer. Entrédörrar Läs mer. Utrymningsvägar Läs mer. Glasgolv Läs mer. Glasmöbler Läs mer. Glassystem Läs mer. Invändig skiljevägg Läs mer. Solceller Läs mer. Glastak Läs mer. Butiksfasad Läs mer. Trappsteg av glas Läs mer. Fönster Läs mer. Rotate ...

Glass in Architecture - Pilkington - First in Glass

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glass-in-architecture

Glass in Architecture är vårt magasin med intressanta projekt som innehåller mycket glas, både svenska och utländska byggnader. Publikationen består av genomförda projekt och ett rikt bildmaterial på fasader och fönster, samt kortare beskrivningar av projekten.

Brandskydd - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/faq-arkitekter/brandskydd

Is defined in BS 476: Part 20: 1987 as, "The ability of a specimen of a separating element to contain a fire to specified criteria of collapse, freedom from holes, cracks and fissures and sustained flaming on the unexposed face. Insulation.

Värmeisolering - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/faq-arkitekter/varmeisolering

Pilkington K Glass™ är ett floatglas som i tillverkningen beläggs med en ytterst tunn och hård beläggning.Denna appliceras i en pyrolys på glasets ovansida. Beläggningen släpper igenom dagsljus som vanligt glas men reflekterar den långvågiga strålningen inifrån vilket resulterar i bättre isolering och mindre energiförbrukning.

Brandskydd - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/brandskydd

Moder arkitektur främjar öppenhet och arkitekter föredrar dagsljus och öppna ytor. Detta medför att moderna, ljusa och öppna planlösningar ska kombineras med säkerhet och brandskydd i en mängd olika multifunktionssystem.

Pilkington Glasfakta 2021

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/glasfakta-2021

Det har visat sig att det som var tänkt som ett hjälpmedel till arkitekter och byggbranschens föreskrivande led också fungerar som en guide för glasbranschens olika aktörer samt som undervisningsmaterial på universitet och högskolor.

Företagspresentation - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/om-pilkington

Företagspresentation. Vi är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter och tillverkar glas för arkitekter och byggbranschen, till bilindustrin samt tekniskt glas. Företaget grundades i England 1826 och är sedan 2006 en del av NSG Group med säte i Japan.

Pilkington Härdat Glas

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/sakerhets-och-skyddsglas/pilkington-hardat-glas

På grund av den starkare uppbyggnaden ger Pilkington Härdat Glas arkitekter och byggherrar större frihet i användningen av glas i byggnader. Pilkington Optifloat™ THS levereras värmetestat för extra trygghet. Det perfekta valet för otaliga områden, exempelvis från fönster till barriärer, interiörer och glasfasader.

Glas synligt för fåglar har utvecklats för att skydda de ...

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/avisafe-lansering

Glaset kommer att underlätta för arkitekter och föreskrivare allteftersom lagstiftare börjar driva igenom användande av “fågelvänliga” material i byggandet. I USA har t.ex. New York and San Francisco infört obligatoriska koder för kommersiell utveckling som främjar specifikationer med glas som är synligt för fåglar.