Search

Glas för arkitekter - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/anvandningsomraden

Glas för arkitekter Glasbarriärer Läs mer. Skärmtak Läs mer. Glasfasad Läs mer. Entrédörrar Läs mer. Utrymningsvägar Läs mer. Glasgolv Läs mer. Glasmöbler Läs mer. Glassystem Läs mer. Invändig skiljevägg Läs mer. Solceller Läs mer. Glastak Läs mer. Butiksfasad Läs mer. Trappsteg av glas Läs mer. Fönster Läs mer. Rotate ...

Julluncher för norska arkitekter 2019 - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/julluncher-norge-2019

Julluncher för norska arkitekter 2019. Pressmeddelande. 22 nov 2019 För 22a gången har norska arkitekter möjlighet att träffa kompetenta leverantörer i fyra olika städer i Norge Lika säkert som att novembermörkret snart lyses upp med lampor och pynt är det att inbjudningarna till årets julluncher har sänts ut.

Glass in Architecture - Pilkington - First in Glass

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glass-in-architecture

Magasinet fungerar som en inspirationskälla för arkitekter och designers. Glass in Building. Magasinet Glass in Building är en annan publikation som handlar om användningen av glas i arkitektur. Denna publikation innehåller mer detaljerad teknisk information om de produkter som användes vid genomförandet av de beskrivna projekten.

Pilkington Glasfakta 2021

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/glasfakta-2021

”Vi får regelbunden återkoppling om att Pilkington Glasfakta är ett välanvänt och omtyckt uppslagsverk från våra kunder och även arkitekter, entreprenörer, konsulter och till och med våra konkurrenter”, säger Anett Karlsson, TAS Manager Scandinavia. Beställ ditt exemplar av Pilkington Glasfakta 2021 genom att maila: info@se.nsg.com

Värmeisolering - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/faq-arkitekter/varmeisolering

Pilkington K Glass™ är ett floatglas som i tillverkningen beläggs med en ytterst tunn och hård beläggning.Denna appliceras i en pyrolys på glasets ovansida. Beläggningen släpper igenom dagsljus som vanligt glas men reflekterar den långvågiga strålningen inifrån vilket resulterar i bättre isolering och mindre energiförbrukning.

Glassystem - Pilkington

http://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/anvandningsomraden/glass-structure

Glassystem Världens ledande glassystem, Pilkington Planar™, är ett mångsidigt glassystem som möjliggör för arkitekter att skapa ett komplett ytterskal av glas för byggnader med ramlösa fasader oavsett plan. Bärande stommar, invändigt eller utvändigt, kan utföras i glas, traditionell stålkonstruktion eller riggade vajersystem som Pilkington Planar™ Tension Structure.

Brandskydd - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/faq-arkitekter/brandskydd

Brandskyddsglas klass E30 kan erhållas med det klara glaset Pilkington Pyrodur™ i tjocklekarna 7, 10 eller 14 mm. Den tunnaste varianten kan endast användas interiört där glaset inte utsätts för direkt solstrålning. Vid montage i fasad används Pilkington Pyrodur™ 10 eller 14 mm. Båda dessa är också klassade som personsäkerhetsglas.

Pilkington Härdat Glas

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/sakerhets-och-skyddsglas/pilkington-hardat-glas

Allmänt. Pilkington Härdat Glas är upp till fem gånger starkare än vanligt floatglas av samma tjocklek. På grund av sin styrka ger Pilkington Härdat Glas arkitekter och byggherrar större frihet och fler möjligheter för användningen av glas i byggnader.

Pilkington GLASFAKTA 2018

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/glasfakta-2018

Glasfakta 2018 är vårt uppdaterade uppslagsverk och en guide för den som ansvarar för att hitta rätt byggnadsglas. I handboken finns all nödvändig fakta som krävs för att välja rätt produkt, oavsett om glaset ska vara en del i en byggnad med avancerad arkitektur, utgöra fönster i ett bostadshus, ingå som interiört glas eller ha en uttalad viktig funktion i en fabriksbyggnad.

Glas synligt för fåglar har utvecklats för att skydda de ...

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/avisafe-lansering

Glaset kommer att underlätta för arkitekter och föreskrivare allteftersom lagstiftare börjar driva igenom användande av “fågelvänliga” material i byggandet. I USA har t.ex. New York and San Francisco infört obligatoriska koder för kommersiell utveckling som främjar specifikationer med glas som är synligt för fåglar.