Search

Vanliga frågor från arkitekter - Pilkington - First in Glass

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/faq-arkitekter

Vanliga frågor från arkitekter - Pilkington - First in Glass ... Vanliga frågor

Glas för arkitekter - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/anvandningsomraden

Glas för arkitekter Glasbarriärer Läs mer. Skärmtak Läs mer. Glasfasad Läs mer. Entrédörrar Läs mer. Utrymningsvägar Läs mer. Glasgolv Läs mer. Glasmöbler Läs mer. Glassystem Läs mer. Invändig skiljevägg Läs mer. Solceller Läs mer. Glastak Läs mer. Butiksfasad Läs mer. Trappsteg av glas Läs mer. Fönster Läs mer. Rotate ...

Glass in Architecture - Pilkington - First in Glass

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glass-in-architecture

Magasinet fungerar som en inspirationskälla för arkitekter och designers. Glass in Building. Magasinet Glass in Building är en annan publikation som handlar om användningen av glas i arkitektur. Denna publikation innehåller mer detaljerad teknisk information om de produkter som användes vid genomförandet av de beskrivna projekten.

Brandskydd - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/faq-arkitekter/brandskydd

Brandskyddsglas klass E30 kan erhållas med det klara glaset Pilkington Pyrodur™ i tjocklekarna 7, 10 eller 14 mm. Den tunnaste varianten kan endast användas interiört där glaset inte utsätts för direkt solstrålning. Vid montage i fasad används Pilkington Pyrodur™ 10 eller 14 mm. Båda dessa är också klassade som personsäkerhetsglas.

Utrymningsvägar - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/anvandningsomraden/fire-corridor

Med Pilkingtons brandskyddsglas kan arkitekter behålla interiörens öppenhet och skapa ett passivt brandskydd för den specificerade tiden. Förutom att de skapar en barriär mot lågor och heta brandgaser får de isolerande glasprodukterna en opak, vit färg som håller nere temperaturen på glasets yta och värmestrålningen i skyddade delar av byggnaden.

Värmeisolering - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/faq-arkitekter/varmeisolering

Pilkington K Glass™ är ett floatglas som i tillverkningen beläggs med en ytterst tunn och hård beläggning.Denna appliceras i en pyrolys på glasets ovansida. Beläggningen släpper igenom dagsljus som vanligt glas men reflekterar den långvågiga strålningen inifrån vilket resulterar i bättre isolering och mindre energiförbrukning.

NSG Group lanserar andra utgåvan av Glass in Architecture

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/the-nsg-group-rolls-out-second-edition-of-glass-in-architecture

Boken, vars första utgåva lanserades 2011, visar exempel på några av världens mest prestigefyllda arkitekturer, allt från offentliga byggnader till privata bostäder. Boken är inspirerad av kreativ användning av glas i moderna byggnader och fokus ligger på konstruktioner där arkitekter har kombinerat funktion och hållbarhet med design.

Företagspresentation - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/om-pilkington

Företagspresentation Vi är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter och tillverkar glas för arkitekter och byggbranschen, till bilindustrin samt tekniskt glas.

Pilkington GLASFAKTA 2018

http://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/glasfakta-2018

Glasfakta 2018 är vårt uppdaterade uppslagsverk och en guide för den som ansvarar för att hitta rätt byggnadsglas. I handboken finns all nödvändig fakta som krävs för att välja rätt produkt, oavsett om glaset ska vara en del i en byggnad med avancerad arkitektur, utgöra fönster i ett bostadshus, ingå som interiört glas eller ha en uttalad viktig funktion i en fabriksbyggnad.

Glas synligt för fåglar har utvecklats för att skydda de ...

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/avisafe-lansering

Glaset kommer att underlätta för arkitekter och föreskrivare allteftersom lagstiftare börjar driva igenom användande av “fågelvänliga” material i byggandet. I USA har t.ex. New York and San Francisco infört obligatoriska koder för kommersiell utveckling som främjar specifikationer med glas som är synligt för fåglar.