Search

Butiksfasad - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/anvandningsomraden/shopfront

Arkitekter och rådgivare för köpcenter och kommersiella lokaler är mycket medvetna om vikten av den totala köpupplevelsen som omfattar en modern, tilltalande och öppen arkitektur. Glas garanterar maximalt med naturligt ljus så att varor och tjänster kan presenteras på allra bästa sätt vilket till stor del medverkar till en positiv och kundvänlig atmosfär.

Vanliga frågor från arkitekter - Pilkington - First in Glass

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/faq-arkitekter

Vanliga frågor från arkitekter - Pilkington - First in Glass ... Vanliga frågor

Glass in Architecture - Pilkington - First in Glass

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glass-in-architecture

Magasinet fungerar som en inspirationskälla för arkitekter och designers. Glass in Building. Magasinet Glass in Building är en annan publikation som handlar om användningen av glas i arkitektur. Denna publikation innehåller mer detaljerad teknisk information om de produkter som användes vid genomförandet av de beskrivna projekten.

Pilkington Projektreferenser

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/verktyg/pilkington-project-references

Pilkingtons projektreferenser är en stor databas där byggnadsdesigners och arkitekter kan finna inspiration för framtida projekt. On-line plattformen är optimerad för användning på mobila enheter och visar många fantastiska landmärken världen över som vårt team har arbetat med.

Brandskydd - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/brandskydd

Moder arkitektur främjar öppenhet och arkitekter föredrar dagsljus och öppna ytor. Detta medför att moderna, ljusa och öppna planlösningar ska kombineras med säkerhet och brandskydd i en mängd olika multifunktionssystem.

Utrymningsvägar

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/anvandningsomraden/fire-corridor

Med Pilkingtons brandskyddsglas kan arkitekter behålla interiörens öppenhet och skapa ett passivt brandskydd för den specificerade tiden. Förutom att de skapar en barriär mot lågor och heta brandgaser får de isolerande glasprodukterna en opak, vit färg som håller nere temperaturen på glasets yta och värmestrålningen i skyddade delar av byggnaden.

Pilkington Härdat Glas

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/sakerhets-och-skyddsglas/pilkington-hardat-glas

Allmänt. Pilkington Härdat Glas är upp till fem gånger starkare än vanligt floatglas av samma tjocklek. På grund av sin styrka ger Pilkington Härdat Glas arkitekter och byggherrar större frihet och fler möjligheter för användningen av glas i byggnader.

Brandskydd - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/faq-arkitekter/brandskydd

Brandskyddsglas klass E30 kan erhållas med det klara glaset Pilkington Pyrodur™ i tjocklekarna 7, 10 eller 14 mm. Den tunnaste varianten kan endast användas interiört där glaset inte utsätts för direkt solstrålning. Vid montage i fasad används Pilkington Pyrodur™ 10 eller 14 mm. Båda dessa är också klassade som personsäkerhetsglas.

Pressmeddelande

Pilkington Optifloat™ Färgat

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/solskydd/pilkington-optifloat-fargat

Ger arkitekter och designers friheten att skapa attraktiva moderna miljöer som också är ekonomiska och lätta att underhålla Glasens olika färgnyanser har produktnamn enligt följande: Pilkington Optifloat™ Bronze