Search

Nyheter - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest

Glas används allt mer som innerväggar i olika lokaler och ofta som s.k. "butt joint" där glaset endast fästs i nedre och övre kant, medan glasets vertikala sidor fogas med silikon för maximal transparens. Tags: Pilkington Pyrostop ®, Brandskydd, Interiörglas, Utrymningsvägar, Interiörglas, Arkitekter, Branschkunder.

Pilkington Glasfakta 2021

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/glasfakta-2021

Pilkington Glasfakta 2021, den nionde upplagan av glasbranschens favorithandbok, har anlänt till kontoret i Halmstad och börjar skickas ut till mottagare i Danmark, Norge och Sverige under denna veckan.

Glas synligt för fåglar har utvecklats för att skydda de ...

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/avisafe-lansering

Branschkunder Tweets by PilkingtonUK Pilkington 𝗦𝘂𝗻𝗰𝗼𝗼𝗹™ - szkło chroniące przed słońcem Pokryte transparentną powłoką przeciwsłoneczną szkło Pilkington...

Vilka brandtekniska klasser för glas finns i BBR?

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/brandtekniska-klasser-i-bbr

Ett brandprov utförs i en testugn där temperaturen höjs väldigt kraftigt efter en given temperatur/tid kurva. Denna kurvan finns beskriven i EN 1363–1 och skall återspegla scenariot av en övertändning i en byggnad.

Pilkington GLASFAKTA 2015

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/015-glasfakta-2015

Pilkington GLASFAKTA 2015 är vårt uppdaterade uppslagsverk och en guide för den som ansvarar för att hitta rätt byggnadsglas. I handboken finns all nödvändig fakta som krävs för att välja rätt produkt, oavsett om glaset ska vara en del i en byggnad med avancerad arkitektur, utgöra fönster i ett bostadshus eller ha en uttalad viktig funktion i en fabriksbyggnad.

Hur fungerar glas som skyddar mot brand? - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/hur-fungerar-glas-som-skyddar-mot-brand

Steve Bond, chef för teknisk rådgivning om brandglasprodukter, hjälper oss att förstå den avancerade tekniken hos brandsäkra glas. Här kommer en fördjupad inblick i hur glas som skyddar mot brand fungerar! Trenden i den kommersiella byggindustrin har länge varit en ökad mängd glas i arkitekturen och i konstruktionerna.

Pilkington Floatglas AB - en del av nordisk glashistoria

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/013-pilkington-floatglas-ab-en-del-av-nordisk-glashistoria

Hösten 2012 fick ledningen för Pilkington Floatglas AB direktiv om att inleda förhandlingar om nedläggning av planglastillverkningen i Halmstad och i januari 2013 stängdes produktionen som varit i kontinuerlig drift sedan 1976.

Pilkington Floatglas AB nästa steg framåt

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/007-pilkington-floatglas-ab-nasta-steg-framat

Som ett steg i processen att avsluta tillverkningen av planglas har Pilkington Floatglas AB skrivit avtal med Stena Metall AB angående försäljning av Pilkington Floatglas AB lokaler i Kistinge industriområde.

Undvik kondens med Pilkington Anti-condensation Glass

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/011-undvik-kondens

NSG Group har introducerat en ny produkt som heter Pilkington Anti-condensation Glass, som utvecklats för att användas som ytterglas i en energieffektiv isolerruta.

Slipp kondens - behåll låga U-värden

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/008-slipp-utvandig-kondens-med-pilkington-anti-condensation-glass

Frost på utsidan av fönster är ett naturligt fenomen och inträffar då glasets utsida blir kallare än den omgivande luften. Eftersom glas med låga U-värden släpper ut ytterst lite värme sker detta ibland på denna typ av fönster.