Search

Nyheter

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest

Nyheter, Branschnytt, Branschkunder, Arkitekter, Hushåll. Läs mer. Pressmeddelande. Slipp kondens - behåll låga U-värden. 10 September 2013. Nu erbjuder Pilkington ett anti-kondensglas. Allt fler väljer ett fönsterglas med hög prestanda och med låga U-värden för lägre miljöbelastning och bättre inomhuskomfort.

Vilka brandtekniska klasser för glas finns i BBR?

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/brandtekniska-klasser-i-bbr

Efter den brandtekniska klassen anges tidskravet som kan vara 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter.

Nyheter - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/nyheter/latest-news

Pilkington MirroView™, Nyheter, Branschnytt, Arkitekter, Branschkunder. Läs mer. Nyhet. Februari 2014. 07 February 2014. Nya produkter för solskydd och fasader! Pilkingtons sortiment växer ständigt för att bättre möta våra kunders önskemål och behov.

Brandskyddsmässa 2019 - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/brandskyddsmassa-2019

Den självklara mötesplatsen och det rätta forumet för dig som arbetar med byggnadstekniskt brandskydd! Det blir en favorit i repris för Alexander Mattsson, teknisk rådgivare på Pilkington Floatglas AB och specialist på brandskyddsglas.

Brandskyddsmässa - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/brandskyddsmassa-2018

Mässa om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd. Den 13-14 november kommer Alexander Mattsson att vara i Pilkingtons monter på Scandic Infra City i Upplands Väsby tillsammans med kollegor från Pilkington Deutschland AG, avdelning Pyro.

Temadag med glas - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/temadag-med-glas

Temadagen har som mål att hjälpa alla att designa med glas, installera och bevara glas

Rätt glas på rätt plats - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/ratt-glas-pa-ratt-plats

Rätt glas på rätt plats: introduktion. Glasets grundläggande funktioner var från början att släppa in dagsljus, ge fri genomsikt och skydda mot väder och vind.

Slipp kondens - behåll låga U-värden

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/008-slipp-utvandig-kondens-med-pilkington-anti-condensation-glass

Frost på utsidan av fönster är ett naturligt fenomen och inträffar då glasets utsida blir kallare än den omgivande luften. Eftersom glas med låga U-värden släpper ut ytterst lite värme sker detta ibland på denna typ av fönster.

Undvik kondens med Pilkington Anti-condensation Glass

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/011-undvik-kondens

NSG Group har introducerat en ny produkt som heter Pilkington Anti-condensation Glass, som utvecklats för att användas som ytterglas i en energieffektiv isolerruta.

Pilkington Floatglas AB - en del av nordisk glashistoria

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/013-pilkington-floatglas-ab-en-del-av-nordisk-glashistoria

Hösten 2012 fick ledningen för Pilkington Floatglas AB direktiv om att inleda förhandlingar om nedläggning av planglastillverkningen i Halmstad och i januari 2013 stängdes produktionen som varit i kontinuerlig drift sedan 1976.