Brandskyddsglas

Brandskyddsglass

Pilkingtons brandskyddsglas garanterar säkrare och samtidigt öppnare, ljusare och mer hållbar design med bibehållet brandskydd.

Allmänt

För några decennier sedan var brandskydd lika med täta konstruktioner i stål och betong. Sedan dess har förädlade glasprodukter dramatiskt förändrat förutsättningarna för brandsäkrad design. Ljusgårdar och glaspartier i entréer, trapphus och korridorer har blivit ett vanligt inslag i vår miljö och vi kan skapa interiörer med rymd och ljus i kombination med effektiva brandskydd.

Vi har ett brett urval av brandskyddsglas som naturligtvis uppfyller myndigheters krav, men också har andra värdefulla egenskaper. Här finns till exempel glas som klarar brandteknisk klass E30 och även stoppar strålningsvärme, vilket i sin tur förlänger utrymningstid, minskar brandspridning och minimerar kostnader för brandskador. Brandskyddsglas måste ge ett väl definierat skydd mot flammor och rökgaser (brandklass E) och vi erbjuder två olika typer av brandskyddsglas som uppfyller dessa krav: härdat glas och flerskiktsglas. När krav ställs på begränsad värmestrålning och skydd mot stora temperaturökningar (brandklass EW eller EI) är våra flerskiktsglas lösningen!