Solskyddsglas

Solskyddsglas

Pilkingtons solskyddsglas skapar ett bekvämt inomhusklimat och minskar behovet av dyr och energikrävande tilläggskylning

Allmänt

Den ursprungliga funktionen för fönsterglas var att släppa in dagsljus och skapa genomsikt, samtidigt som det gav skydd mot väder och vind. Glasets grundfunktion är fortfarande densamma, men nu kan vi åstadkomma mycket mer i en och samma konstruktion. Målsättningen är att skapa bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan. Tack vare avancerad förädlingsteknik har glaset utvecklats till den kanske viktigaste byggkomponenten i det här arbetet. Kraven på glaskonstruktionen är helt olika i en byggnad med värmeöverskott (till exempel kontor) jämfört med byggnader med värmeunderskott (till exempel bostäder).

I många fall vore det önskvärt att glasen stoppade all värme från solen och bara lät dagsljuset komma in. Tyvärr är detta fysikaliskt omöjligt eftersom ljus även är värme. Vi har dock kommit en bra bit på väg med solskyddsglas som släpper in nästan lika mycket ljus som vanligt glas och stänger ute två tredjedelar av den totala solvärmen. De här glasen minskar behovet av ventilation och kylning och banar väg för arkitektur med större glasytor och mer dagsljus. Det är speciellt viktigt för välbefinnandet hos oss nordbor, eftersom vi är undernärda på dagsljus under vinterhalvåret.

Find A Supplier