Search

Utrymningsvägar - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/anvandningsomraden/fire-corridor

Utrymningsvägar Genom att planera in utrymningsvägar, alternativt sektionera byggnaden går det att spara människoliv och skydda verksamhetskritiska funktioner vid en eventuell brand. Att begränsa elden till ett visst område kan vara skillnaden mellan en obrukbar byggnad och att kunna fortsätta verksamheten med minimala skador.

Pilkington Pyrostop®

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/brandskydd/pilkington-pyrostop

Exempel på vanliga applikationer är branddörrar, glasväggar längs med utrymningsvägar, rumsavdelare, glasade tak, golv, fasader och trapphus; Konstruerat för användning i fönster för att förhindra att brand uppstår och att branden sprider sig via byggnadens fasad eller hörn.

Glasfakta 2021 - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glasfakta-2021

Glasfakta är glasbranschens favorithandbok och ett uppslagsverk för den som ansvarar för att hitta rätt sorts byggnadsglas.

Brandskydd - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/faq-arkitekter/brandskydd

Brandskyddsglas klass E30 kan erhållas med det klara glaset Pilkington Pyrodur™ i tjocklekarna 7, 10 eller 14 mm. Den tunnaste varianten kan endast användas interiört där glaset inte utsätts för direkt solstrålning. Vid montage i fasad används Pilkington Pyrodur™ 10 eller 14 mm. Båda dessa är också klassade som personsäkerhetsglas.

Funktionsområde - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade

Funktionsområden för Pilkingtons glassortiment. Säkerhets- och skyddsglas Säkerhetsglas innebär att risken för personskador begränsas och skyddsglasen erbjuder person- och sakskydd vid inbrott och vandalism. Glasen står emot stötar och penetration och skyddar människor från oavsiktlig skada, avsiktlig attack och skador från brottslig verksamhet.

Bullerskydd - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/bullerskydd

Glas som reducerar buller från exempelvis vägar, tåg- och flygtrafik till acceptabla nivåer i en byggnad.

Värmeisolering

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/faq-arkitekter/varmeisolering/hur-forbattras-u-vardet-nar-ett-vanligt-glas-byts-ut-till-energiglaset

Värmeisolering FAQ Vanliga frågor och svar om glas och värmeisolering. Hittar du inte svar på din fråga, så skicka frågan till info@pilkington.se

Produktnamn - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/produktnamn

Namn på Pilkingtons glasprodukter med olika egenskaper. Nippon Sheet Glass Co., Ltd. Head Office - 3-5-27 Mita Minato-ku Tokyo

Vilka brandtekniska klasser för glas finns i BBR?

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/brandtekniska-klasser-i-bbr

Efter den brandtekniska klassen anges tidskravet som kan vara 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 eller 360 minuter.

Pilkington Automotive

https://www.pilkington.com/sv-se/se/automotive

Automotive Pilkington Automotive är en global organisation med inriktningarna: Originalutrustning (Original Equipment, OE) Ersättningsrutor (Automotive Glass Replacement, AGR)