Search

Solskydd - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/solskydd

Genomfärgade glas med med låg ljusreflektion och medelhög prestanda när det gäller solskydd. Används även för visuella effekter i exteriöra och interiöra applikationer. Pilkington Arctic Blue™ Pilkington Arctic Blue™ är ett genomfärgat glas. Den svala blå nyansen skapar en bekväm interiör utan att göra avkall på dagsljuset.

Pilkington Suncool™-serien

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/solskydd/pilkington-suncool

Solskydd med glas minskar solenergitransmissionen och ger gott ljusinsläpp för att skapa en behaglig inomhusmiljö att bo och arbeta i. Den ökade användningen av glas inom modern arkitektur gör det extra viktigt med komforten för byggnadens användare.

Solskyddsglas - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glastyper/solskydd

Produkter som ger solskydd Pilkington Activ Suncool™ Pilkington Activ Suncool™ kombinerar utmärkt solskydd med optiska prestanda för att förbättra... Pilkington Arctic Blue™ Pilkington Arctic Blue™ är ett genomfärgat glas.

Om solskyddsglas - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glastyper/solskydd/om-solskyddsglas

Även screentryckt glas kan användas för solskydd. Belagda solskyddsglas. Pilkington Suncool™-glasen kombinerar egenskaperna hos solskyddsglas och energisparglas. De består av klart floatglas som belagts med en ytterst tunn och transparent solskyddande beläggning som dessutom är lågemitterande.

Pilkington Suncool™ 70/35 AC

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/solskydd/pilkington-suncool/pilkington-suncool-7035-ac

Pilkington Suncool™ 70/35 AC kombinerar egenskaperna solskydd och värmeisolering och förebygger samtidigt utvändig kondens på fönster och fasader. Hemligheten är att det beläggs på båda sidor: På den yttre ytan finns antikondensbeläggningen och på den inre ytan finns en effektivt solskyddande beläggning.

Val av solskyddsglas - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glastyper/solskydd/val-av-solskyddsglas

Om du förutom solskydd strävar efter lågt U-värde, väljer du bland varianterna av Pilkington Suncool™ eller så kombinerar du de genomfärgade solskyddsglasen med energisparglas. Om du vill ha solskydd i en konstruktion med enkelglas eller i kopplade bågar, så väljer du ett genomfärgat solskyddsglas eller Pilkington Suncool Optilam™ 65/59.

Pilkington Activ Suncool™

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/sjalvrengorande-glas/pilkington-activ-suncool

Allmänt Pilkington Activ Suncool™ är glas som kombinerar självrengörande egenskaper med solskydd i ett och samma glas.Resultatet är självrengörande solskyddsglas med hög ljustransmission, optimal minskning av instrålad solenergi och lågt U-värde.

Självrengörande glas - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/sjalvrengorande-glas

Pilkington Activ Suncool™ kombinerar utmärkt solskydd med optiska prestanda för att förbättra estetik, energieffektivitet och inomhuskomfort med självrengörande egenskaper. Pilkington Insulight Activ™

Bullerskydd - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/bullerskydd

Solskydd; Värmeisolering; Brandskydd; Bullerskydd; Säkerhets- och skyddsglas; Självrengörande glas; Dekor- och fasadglas; Glassystem Hälsa och hygien; Specialglas; Solenergiglas; Bullerskydd. Glas som reducerar buller från exempelvis vägar, tåg- och flygtrafik till acceptabla nivåer i en byggnad - utan att offra dagsljusinstrålning.

Pilkington Glasfakta 2021

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/glasfakta-2021

Läsaren finner information om ett stort antal glastyper inom områdena energibesparing, solskydd, brandskydd, bullerdämpning, självrengöring samt sak- och personskydd. Det finns även fakta om våra produkter i kategorierna dekorglas, glassystem samt specialglas.