Search

Solceller

https://www.pilkington.com/sv-se/se/householders/bost%C3%A4der/solar-panels

Vårt breda sortiment av högkvalitativa produkter används i de tre ledande tekniker som finns för att omvandla solenergi till elektricitet: tunnfilmssolceller, kristallina kiselsolceller och glas till effektiva solfångare. Förutom för omvandling till el, så används våra produkter i lösningar där solenergin genererar varmvatten.

Solenergiglas - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/solenergiglas

Glas för att maximera omvandlingen av solenergi PROJEKTREFERENSER. Låt dig inspireras av hur vårt glas idag används i vacker arkitektur. Gå till våra projektreferenser! Solenergiglas Byggnader står för mer än en tredjedel av den total energin som konsumeras och är den sektor som bidrar till mest utsläpp inom Europeiska unionen. Att ...

Solceller - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/anvandningsomraden/photovoltaics

Pilkington-glas används vid tillverkningen av tunna solcellspaneler för direktomvandling av solenergi till elektricitet. Med sin höga ljustransmission kan Pilkington Optiwhite™ även användas för att maximera den tillgängliga energin i solfångare.

Värmeisolering - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/varmeisolering

Vårt energisparglas består av klart floatglas som belagts med ett selektivt skikt som både släpper igenom kortvågig solenergi och reflekterar långvågig rumsvärme. Vi erbjuder två olika typer av beläggningar - hård och mjuk. Beläggningarna kan även göras på vårt extra klara glas, Pilkington Optiwhite™.

Pilkington Sunplus™ BIPV

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/solenergiglas/pilkington-sunplus-bipv

Allmänt. Pilkington Sunplus™ BIPV är ett glas med integrerade solceller som kan användas i isolerrutor tillsammans med solskydds- eller energisparglas och är lämpligt i fönster och fasader, fasadpaneler, takfönster m.m. Pilkington Sunplus™ BIPV kombinerar den beprövade tillförlitligheten och effektiviteten av kristallin kiselteknik med god estetik, design, kvalitet, prestanda och ...

Om solskyddsglas - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glastyper/solskydd/om-solskyddsglas

Eftersom solskyddsglas absorberar mycket solenergi är det i vissa fall nödvändigt att härda glaset för att eliminera risken för termiska sprickor. Genom att belägga solskyddsglaset på Pilkington Optiwhite™ minimeras absorptionen - och därmed behovet av att härda glaset.

Pilkington Spectrum

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/verktyg/pilkington-spectrum

beräkning av integrerade värden för ljus och solenergi enligt SS-EN 410 ; beräkning av emissivitet enligt SS-EN 12898 ; värden för ljus- och solenergitransmission, reflektion, absorption, g-värde, etc i enlighet med SS-EN 410 ; mittpunktens U-värde enligt SS-EN 673 (med möjlighet att få U-värdet med upp till två decimaler)

Pilkington Glasfakta 2021

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/glasfakta-2021

Pilkington Glasfakta 2021, den nionde upplagan av glasbranschens favorithandbok, har anlänt till kontoret i Halmstad och börjar skickas ut till mottagare i Danmark, Norge och Sverige under denna veckan.

Pilkington Optitherm™ S3

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/varmeisolering/pilkington-optitherm-s3

Pilkington Optitherm™ S3. Pilkington Optitherm™ S3 är vårt mest använda energisparglas. Det släpper in lika mycket dagsljus som vanligt glas, men aningen mindre solenergi. Avsikten med lågemissionsbeläggningen är att isolera bättre genom att minska mängden utstrålad värme och reflektera värmen tillbaka in i rummet.

Användningsområde - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/anvandningsomrade

Användningsområde för Pilkingtons glas med olika egenskaper. NSG TEC™. NSG TEC™ är elektriskt ledande glas som används i allt från frysboxar till så kallade varma glas.. Pilkington Activ™. Världens första självrengörande glas med en unik dubbelverkande funktion som använder naturens egna krafter för att hålla glasen fria från smuts.