Search

Solceller

https://www.pilkington.com/sv-se/se/householders/bost%C3%A4der/solar-panels

Vårt breda sortiment av högkvalitativa produkter används i de tre ledande tekniker som finns för att omvandla solenergi till elektricitet: tunnfilmssolceller, kristallina kiselsolceller och glas till effektiva solfångare. Förutom för omvandling till el, så används våra produkter i lösningar där solenergin genererar varmvatten.

Solceller - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/anvandningsomraden/photovoltaics

Pilkington-glas används vid tillverkningen av tunna solcellspaneler för direktomvandling av solenergi till elektricitet. Med sin höga ljustransmission kan Pilkington Optiwhite™ även användas för att maximera den tillgängliga energin i solfångare.

Värmeisolering

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/varmeisolering

Vårt energisparglas består av klart floatglas som belagts med ett selektivt skikt som både släpper igenom kortvågig solenergi och reflekterar långvågig rumsvärme. Vi erbjuder två olika typer av beläggningar - hård och mjuk. Beläggningarna kan även göras på vårt extra klara glas, Pilkington Optiwhite™.

Om solskyddsglas - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glastyper/solskydd/om-solskyddsglas

Eftersom solskyddsglas absorberar mycket solenergi är det i vissa fall nödvändigt att härda glaset för att eliminera risken för termiska sprickor. Genom att belägga solskyddsglaset på Pilkington Optiwhite™ minimeras absorptionen - och därmed behovet av att härda glaset.

Pilkington Optifloat™ Färgat

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/solskydd/pilkington-optifloat-fargat

Fördelar. Pilkington Optifloat™ Färgat har många fördelar:. Sparar energi, skyddar mot solenergi och ger åskådare en enastående visuell effekt; Uppfyller de ökande kraven för dagsljus i byggnader och skapar attraktiva interiörer med känsla av rymd

Pilkington Optitherm™ S3

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/varmeisolering/pilkington-optitherm-s3

Pilkington Optitherm™ S3. Pilkington Optitherm™ S3 är vårt mest använda energisparglas. Det släpper in lika mycket dagsljus som vanligt glas, men aningen mindre solenergi. Avsikten med lågemissionsbeläggningen är att isolera bättre genom att minska mängden utstrålad värme och reflektera värmen tillbaka in i rummet.

Pilkington Activ Suncool™

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/sjalvrengorande-glas/pilkington-activ-suncool

Allmänt Pilkington Activ Suncool™ är glas som kombinerar självrengörande egenskaper med solskydd i ett och samma glas.Resultatet är självrengörande solskyddsglas med hög ljustransmission, optimal minskning av instrålad solenergi och lågt U-värde.

Pilkington Spectrum

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/verktyg/pilkington-spectrum

beräkning av integrerade värden för ljus och solenergi enligt SS-EN 410 ; beräkning av emissivitet enligt SS-EN 12898 ; värden för ljus- och solenergitransmission, reflektion, absorption, g-värde, etc i enlighet med SS-EN 410 ; mittpunktens U-värde enligt SS-EN 673 (med möjlighet att få U-värdet med upp till två decimaler)

Användningsområde - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/anvandningsomrade

Användningsområde för Pilkingtons glas med olika egenskaper. NSG TEC™. NSG TEC™ är elektriskt ledande glas som används i allt från frysboxar till så kallade varma glas.. Pilkington Activ™. Världens första självrengörande glas med en unik dubbelverkande funktion som använder naturens egna krafter för att hålla glasen fria från smuts.

Nyheter - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/nyheter/latest-news

Från starten och framåt! Under 2012 producerade vi över 200 000 ton glas på Pilkingtons anläggning i Halmstad. Sedan uppstarten efter senaste kallreparationen 1999 har vi totalt producerat cirka 3 400 000 ton glas.