Search

Pilkington Projektreferenser

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/verktyg/pilkington-project-references

Pilkington Projektreferenser Pilkingtons projektreferenser är en stor databas där byggnadsdesigners och arkitekter kan finna inspiration för framtida projekt. On-line plattformen är optimerad för användning på mobila enheter och visar många fantastiska landmärken världen över som vårt team har arbetat med.

Glassystem - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/glassystem

PROJEKTREFERENSER. Låt dig inspireras av hur vårt glas idag används i vacker arkitektur. Gå till våra projektreferenser! Glassystem Med glassystem kan du skapa rum där det känns som att vara både ute och inne på samma gång.

Brandskydd - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/brandskydd

PROJEKTREFERENSER. Låt dig inspireras av hur vårt glas idag används i vacker arkitektur. Gå till våra projektreferenser! Brandskyddsglas Brandskydd i byggnader regleras i Boverkets byggregler (BBR) där samhället lägsta acceptabla nivå på brandskydd anges.

Självrengörande glas - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/sjalvrengorande-glas

PROJEKTREFERENSER. Låt dig inspireras av hur vårt glas idag används i vacker arkitektur. Gå till våra projektreferenser! Självrengörande glas Fönsterputsning är ett jobb man gärna vill slippa. När isolerrutorna kom minskade putsjobbet men du vet väl att du kan bli kvitt utsidan också?

Pilkington MirroView™

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/specialglas/pilkington-mirroview

PROJEKTREFERENSER. Låt dig inspireras av hur vårt glas idag används i vacker arkitektur. Gå till våra projektreferenser! Applikationer för denna produkt. Badrum. Glasmöbler. Glasmöbler. Inredningsglas. Invändig skiljevägg. Kök. Speglar. Glassystem. Nippon Sheet Glass Co., Ltd.

Säkerhets- och skyddsglas - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/sakerhets-och-skyddsglas

PROJEKTREFERENSER. Låt dig inspireras av hur vårt glas idag används i vacker arkitektur. Gå till våra projektreferenser! Säkerhets- och skyddsglas Säkerhets- och skyddsglas är glas som förhindrar skärskador och skyddar mot vandalism, inbrott och beskjutning.

Värmeisolering - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/varmeisolering

Gå till våra projektreferenser! Värmeisolerande glas Energisparglas förbättrar inomhusklimatet genom att minimera kallras och strålningsdrag. Som en följd av detta reduceras behovet av uppvärmning i byggnaden och på så vis bidrar energisparglas till minskad elanvändning och en bättre miljö.

Bullerskydd - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/bullerskydd

PROJEKTREFERENSER. Låt dig inspireras av hur vårt glas idag används i vacker arkitektur. Gå till våra projektreferenser! Bullerskyddande glas Buller är ett växande miljöproblem och kan medföra att människor känner obehag eller blir irriterade och stressade vilket i värsta fall kan leda till sjukdom.

Solskydd - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/solskydd

Gå till våra projektreferenser! Solskyddsglas Den ökande användningen av glas i modern arkitektur gör komforten extra viktig för byggnadens användare. Solskyddsglas förhöjer byggnadens estetik samtidigt som behovet av luftkonditioneringssystem minskar, vilket i sin tur sparar energi och minskar de löpande kostnaderna för byggnaden.

Arkitektglas - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/kontakta-oss/arkitektglas

Teknisk rådgivning, kundtjänst samt försäljning av planglas. Organisationsnummer: 556184-4316. Post: Box 530, 301 80 HALMSTAD Besök: Karl XI:s väg 61, 302 96 HALMSTAD Tel: 035-15 30 00 Email: info@se.nsg.com Kontaktpersoner