Search

Pilkington Suncool™-serien

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/solskydd/pilkington-suncool

Pilkington Suncool™ är ett klart floatglas med tunn offline-beläggning som kännetecknas av hög ljustransmission och god värmeisolering kombinerat med ett mycket effektivt solskydd. Vår serie mjukbelagda solskyddsprodukter sticker ut med mycket god prestanda: Glasen är lågemitterande och har lågt U-värde.

Pilkington Activ Suncool™

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/sjalvrengorande-glas/pilkington-activ-suncool

Allmänt. Pilkington Activ Suncool™ är glas som kombinerar självrengörande egenskaper med solskydd i ett och samma glas. Resultatet är självrengörande solskyddsglas med hög ljustransmission, optimal minskning av instrålad solenergi och lågt U-värde.

Pilkington Suncool™ 70/35 AC

https://www.pilkington.com/sv-se/se/produkter/funktionsomrade/solskydd/pilkington-suncool/pilkington-suncool-7035-ac

Pilkington Suncool™ 70/35 AC kombinerar egenskaperna solskydd och värmeisolering och förebygger samtidigt utvändig kondens på fönster och fasader. Hemligheten är att det beläggs på båda sidor: På den yttre ytan finns antikondensbeläggningen och på den inre ytan finns en effektivt solskyddande beläggning.

Our Range - Pilkington

Function - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glastyper/brandskydd/our-range/applications/function

Pilkington Suncool™-serien. Pilkington Suncool™ OW; Pilkington Suncool™ Pro T; Pilkington Suncool™ 70/35 AC; Pilkington Suncool Optilam™ 65/59; Pilkington Suncool™ Q 60; Värmeisolering. Pilkington Optifloat™ Clear; Pilkington K Glass™ N; Pilkington Optitherm™ S1A; Pilkington Optitherm™ S3; Pilkington Spacia™ Brandskydd. Pilkington Pyroclear ® Pilkington Pyrodur ® Pilkington Pyrostop ® Bullerskydd

Pilkington Suncool Optilam™ 65/59

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/014-pilkington-suncool-optilam-6559

Nya Pilkington Suncool Optilam™ 65/59 har utvecklats speciellt för dessa dubbla fasader. Man använder oftast inte isolerglas i det yttersta skalet i en dubbelskalfasad. Därför har det hittills inte varit möjligt att välja ett transparent solskydd i form av ett effektivt solskyddsglas eftersom dessa solskyddsglas måste sitta i en isolerruta.

Pilkington Glasfakta 2021

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/glasfakta-2021

Pilkington Arctic Blue™ Pilkington Suncool™-serien. Pilkington Suncool™ OW; Pilkington Suncool™ Pro T; Pilkington Suncool™ 70/35 AC; Pilkington Suncool Optilam™ 65/59; Pilkington Suncool™ Q 60; Värmeisolering. Pilkington Optifloat™ Clear; Pilkington K Glass™ N; Pilkington Optitherm™ S1A; Pilkington Optitherm™ S3; Pilkington Spacia™ Brandskydd. Pilkington Pyroclear ®

Our Range - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glastyper/solar-energy/our-range

Our Range NSG TEC™ Range of coated solar glass products designed for thin film photovoltaic technologies, including a comprehensive choice of TCO glass (Transparent Conductive Oxide coated glass) products with haze and conductivity levels optimised to suit each specific thin film photovoltaic solar technology, also available on low iron glass.

Our Range - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glastyper/brandskydd/our-range

Pilkington's range of fire-resistant glass is made up of four product lines, each representing different performance profiles. This ensures precise and economical correspondence to the safety requirements in terms of the specific building structure, the building code regulations and the intended use of the building.

Nyheter - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/nyheter/latest-news

Pilkington Spandrel Glass, Pilkington Spandrel Glass Laminated, Pilkington Suncool™, Pilkington Suncool™ Range, Pilkington Optiwhite™, Dekoration, Solskydd, Specialglas, Fönster, Fönster, Företagsnyheter, Arkitekter, Hushåll, Branschkunder