Search

Our Range - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glastyper/brandskydd/our-range

Pilkington Pyroshield™ 2 Fire-resistant wired glass which in the event of fire, provides an effective barrier to flame, smoke and hot gases. A range of applications by combining multiple functions

Nyheter - pilkington.com

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest

Pilkington Floatglas AB är först i världen inom floatglasbranschen med att certifieras med den internationella standarden ISO 50001 för energiledningssystem. Energiledningen minskar miljöpåverkan och sparar såväl energi som pengar. ... Pilkington Pyrostop ®, Pilkington Pyroshield ...

Stor efterfrågan på brand- och inbrottssäkra glas

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/002-skyddmassan

Bara det senaste året har glastillverkaren Pilkington ökat sin försäljning av den här typen av glas med hela 50 procent. Men monteringen av det färdiga glaset görs inte alltid helt korrekt, något som oroar glasbranschen. ... Pilkington Pyrostop ® Pilkington Pyroshield ...