Search

Our Range - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/architects/glastyper/brandskydd/our-range

Pilkington Pyroshield™ 2 Fire-resistant wired glass which in the event of fire, provides an effective barrier to flame, smoke and hot gases. A range of applications by combining multiple functions

Nyheter - Pilkington

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest

Nyheter om Pilkingtons glas och från NSG Group. Vi vill tacka för alla besök vi fick under Nordbyggveckan! Vår monter var välbesökt och vi fick ett fint tillfälle att visa upp våra glas i storformat monterade i en sju meter bred glasvägg.

Stor efterfrågan på brand- och inbrottssäkra glas

https://www.pilkington.com/sv-se/se/news-insights/latest/002-skyddmassan

Bara det senaste året har glastillverkaren Pilkington ökat sin försäljning av den här typen av glas med hela 50 procent. Men monteringen av det färdiga glaset görs inte alltid helt korrekt, något som oroar glasbranschen. ... Pilkington Pyrostop ® Pilkington Pyroshield ...