Pilkington Pyroclear®

Pilkington Pyroclear®

Allmänt

Pilkington Pyroclear® är ett brandskyddsglas i klass E som förhindrar spridning av flammor och rökgas. Det är ett specialhärdat och behandlat glas, som till skillnad från de övriga brandskyddsglasen inte blir opakt vid brand och därmed inte reducerar strålingen lika mycket. Den här produkten är på stark frammarsch och testas frekvent. Pilkington Pyroclear® är en till synes enkel produkt med överlägsna optiska egenskaper. Glaset blev resultatet av lång forskning och produkten är specialhärdad för att motstå de spänningar som uppstår i glas vid snabb uppvärmning. Pilkington Pyroclear® har en patenterad kantprofil som slipas med unikt framtagna maskiner, speciellt utformad för att minimera sprickanvisningar och spänningskoncentrationer.

Fördelar

  • P-märkt av Sitac
  • Glasstorlek upp till 1800 x 3500 mm
  • Unik kantbearbetning
  • Speciell härdningsprocess
  • Kanterna skyddade av specialtillverkad kanttejp
  • Lätthanterat
  • Anmärkningsvärd prestanda för sin klass
  • Personsäkert
  • Inte känsligt för UV-strålning

Broschyrer

Applikationer för denna produkt