Energiamääräykset

Energiamääräykset

Uudet uusien rakennusten energia asetukset:

 • Tavoitteena tietty E-luku (kWh/m2)= kokonaisenergiankulutuksen vertailuluku
   - Lopulliseen E-lukemaan vaikuttavat myös lämmitysenergian tuotantotapa
   - Rakennustyyppikohtainen E-lukema rakennusluvan ehtona
 • E-lukuun liittyvissä ikkunalaskelmissa otetaan huomioon ilmansuunnittain U-arvo, g-arvo ja varjostuskerroin f
 • Sääolosuhteet, auringon säteilyenergiamäärät ym. alueittain annetaan laskentaa varten rakennusmääräyskokoelman osan D3/2012 liitteissä
 • Tavoitteena 20% säästö energiankulutuksessa verrattuna 2010 määräysten tasoon
 • U-arvojen suhteen 2010 määräyk set edelleen ”perälautana”
  - ikkunat 1,0 W/(m²K)
  - ikkunat puolilämmin tila 1,4 W/(m²K)
  - Loma-asunnot 1,4 W/(m²K)