Pilkington Automotive Finland Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päätökseen