Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Pilkington Automotive Finland Oy:n verkkosivuja koskeva tietosuojaseloste – 5/2018

1.  TÄRKEITÄ TIETOJA JA KEITÄ ME OLEMME 

TÄMÄN TIETOSUOJASELOSTEEN TARKOITUS 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme sinulle siitä, miten Pilkington Automotive Finland Oy käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, joita keräämme sinusta asiakassuhteesi aikana ja kun käytät verkkosivujamme. Näitä henkilötietoja ovat muun muassa ne henkilötiedot, joita saatat luovuttaa meille puhelimitse, asiakassuhteesi aikana tai verkkosivujemme välityksellä, kun tilaat uutiskirjeemme tai hankit tuotteen tai palvelun tai osallistut kilpailuun.

Verkkosivujamme ei ole tarkoitettu lapsille, emmekä tietoisesti kerää lapsia koskevia henkilötietoja.

On erityisen tärkeää, että tutustut sekä tähän tietosuojaselosteeseen että kaikkiin muihin tietosuojaselosteisiin tai asianmukaista tietojenkäsittelyä koskeviin selosteisiin, joita voimme toimittaa sinulle silloin, kun keräämme tai käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja, jotta olet täysin tietoinen siitä, miten ja miksi käytämme sinua koskevia henkilötietoja. Tämä tietosuojaseloste täydentää muita selosteita, eikä sitä ole tarkoitettu korvaamaan niitä.

REKISTERINPITÄJÄ 

Pilkington Automotive Finland Oy toimii rekisterinpitäjänä ja vastaa sinua koskevista henkilötiedoista (jäljempänä tässä tietosuojaselosteessa yhdessä "YHTIÖ”, ”me” tai ”meidän”).

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, voit ottaa meihin yhteyttä alla mainitussa osoitteessa.

YHTEYSTIEDOT 

Jos sinulla on kysyttävää tai huomautettavaa tässä tietosuojaselosteessa kerrotuista seikoista tai siitä, miten Pilkington Automotive Finland Oy käsittelee henkilötietoja, voit ottaa meihin yhteyttä postitse tai sähköpostitse.

Pilkington Group Limited

Sähköposti: nsgdataprotect@nsg.com

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

Sinulla on oikeus milloin tahansa toimittaa valitus Suomen tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (www.tietosuoja.fi). Pyydämme sinua kuitenkin ensin kääntymään meidän puoleemme ennen kuin toimitat valituksen tietosuojavaltuutetulle.

TIETOSUOJASELOSTEESEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET JA SINUN VELVOLLISUUTESI ILMOITTAA MEILLE HENKILÖTIEDOISSASI TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA 

Voimme aika ajoin muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Haluamme varmistaa, että ne sinua koskevat henkilötiedot, joita säilytämme, ovat virheettömiä ja ajan tasalla. Siksi onkin tärkeää, että ilmoitat meille, jos sinua koskevat henkilötiedot muuttuvat.

2.  MITÄ TIETOJA KERÄÄMME SINUSTA? 

Henkilötiedot tarkoittavat mitä tahansa tiettyä henkilöä koskevia tietoja, joiden perusteella kyseinen henkilö voidaan tunnistaa. Henkilötietoina ei pidetä sellaisia tietoja, joista yksilöivät yksityiskohdat on poistettu (anonyymit tiedot).

 

Voimme kerätä, käyttää, säilyttää ja siirtää erilaisia sinua koskevia henkilötietoja, jotka olemme luokitelleet seuraavalla tavalla:

 • Tunnistetietoja ovat muun muassa etunimi, entinen sukunimi, nykyinen sukunimi, käyttäjänimi tai vastaava tunniste, titteli ja syntymäaika.
 • Yhteystietoja ovat muun muassa laskutusosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot.
 • Maksutietoja ovat muun muassa pankkitiliä ja maksukorttia koskevat tiedot.
 • Laskutustietoja ovat muun muassa sinulle maksettuja summia tai sinun maksamiasi summia koskevat tiedot sekä meiltä hankkimiasi tuotteita ja palveluita koskevat tiedot.
 • Teknisiä tietoja ovat muun muassa IP-osoitteesi, sisään kirjautumistiedot, selaintyyppi- ja versiotiedot, aikavyöhykeasetukset ja sijainti, evästeet, selainliitännäisten tyyppi- ja versiotiedot ja käyttöjärjestelmä- ja alustatiedot sekä verkkosivujen selaamiseen käyttämäsi laitteen muita teknisiä ominaisuuksia koskevat tiedot.
 • Profiilitietoja ovat muun muassa käyttäjänimesi ja salasanasi, tekemäsi ostot tai tilaukset, kiinnostuksen kohteesi ja asetuksesi sekä antamasi palaute ja kyselyihin syöttämäsi vastaukset.
 • Käyttötietoja ovat muun muassa tiedot siitä, miten käytät verkkosivujamme, tuotteitamme ja palveluitamme.
 • Markkinointi- ja viestintätietoja ovat muun muassa meiltä tai kolmansilta tahoilta vastaanottamiasi markkinointiviestejä ja muuta viestintää koskevat asetuksesi.

Emme kerää mitään henkilötietojen erityisryhmiin kuuluvia henkilötietoja (kuten esimerkiksi rotua tai etnistä alkuperää, uskonnollista tai filosofista vakaumusta, seksielämää, seksuaalista suuntautumista, poliittisia mielipiteitä, ammattiliittoon kuulumista ja terveyttä koskevia tietoja tai geneettisiä ja biometrisiä tietoja). Emme myöskään kerää mitään rikostuomioita tai rikkomuksia koskevia tietoja.

MITÄ TAPAHTUU, JOS ET LUOVUTA MEILLE SINUA KOSKEVIA HENKILÖTIETOJA? 

Mikäli meidän tulee kerätä sinua koskevia henkilötietoja soveltuvan lainsäädännön tai kanssasi tekemämme sopimuksen perusteella etkä luovuta meille kyseisiä tietoja, vaikka pyydämme niitä, emme välttämättä voi tehdä kanssasi sopimusta tai panna täytäntöön sellaista sopimusta, jonka olemme kanssasi jo tehneet (esimerkiksi tarjotaksemme sinulle tuotteita tai palveluita). Meillä on tällöin oikeus peruuttaa tilaamasi tuote tai palvelu. Ilmoitamme sinulle erikseen päätöksestämme peruuttaa kyseinen tuote tai palvelu.

3.  MITEN KERÄÄMME SINUA KOSKEVIA HENKILÖTIETOJA? 

Voimme kerätä sinua koskevia henkilötietoja esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Suoraan sinulta. Saatat luovuttaa meille tunniste-, yhteys- ja maksutietoja täyttämällä lomakkeita tai olemalla meihin yhteydessä postitse, puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavalla. Tämä käsittää myös ne sinua koskevat henkilötiedot, joita luovutat silloin, kun

 • tilaat meiltä tuotteita tai palveluita;
 • teet liiketoimia kanssamme;
 • pyydät tiettyyn tuotteeseen tai palveluun liittyviä neuvoja;
 • luot käyttäjätilin verkkosivuillamme;
 • tilaat palveluitamme tai julkaisujamme;
 • pyydät meitä toimittamaan sinulle markkinointiviestejä;
 • osallistut kilpailuun, myynninedistämiskampanjaan tai kyselyyn; tai
 • annat meille palautetta.

 • Automaattisesti. Saatamme kerätä käyttämääsi laitetta sekä selauskäyttäytymistäsi ja -tapojasi koskevia Teknisiä tietoja automaattisesti, kun käytät verkkosivujamme. Keräämme näitä henkilötietoja evästeiden, palvelinlokien ja muiden vastaavien teknologioiden välityksellä. Saatamme myös saada sinua koskevia teknisiä tietoja, jos käyt muilla verkkosivuilla, joilla käytetään meidän evästeitämme. Lisätietoja on annettu alla evästekäytännössämme.

4.  MITEN KÄYTÄMME SINUA KOSKEVIA HENKILÖTIETOJA? 

Käytämme sinua koskevia henkilötietoja ainoastaan soveltuvan lainsäädännön sallimalla tavalla. Useimmiten voimme käyttää sinua koskevia henkilötietoja silloin, kun:

 • Kanssasi jo tekemämme sopimuksen tai sopimuksen, jota olemme tekemässä, täytäntöönpano sitä edellyttää.
 • Se on tarpeen oikeutetun etumme (tai kolmannen tahon oikeutetun edun) toteuttamiseksi, mikäli sinun etusi tai perusoikeutesi eivät estä niiden käyttöä tähän tarkoitukseen.
 • Meidän tulee toimia soveltuvaan lakiin tai asetuksiin perustuvan velvollisuutemme mukaisesti.

Pääsääntöisesti emme käytä henkilötietojen käsittelyn laillisena perusteena suostumusta muutoin kuin voidaksemme lähettää sinulle kolmannen tahon markkinointiviestejä sähköpostitse tai tekstiviestitse. Sinulla on oikeus peruuttaa markkinointiviestien lähettämiseen antamasi suostumus milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa nsgdataprotect@nsg.com

MIHIN TARKOITUKSIIN KÄSITTELEMME SINUA KOSKEVIA HENKILÖTIETOJA? 

Olemme alla kertoneet, miten voimme käyttää sinua koskevia henkilötietoja sekä millä oikeusperusteella käsittelemme kyseisiä tietoja. Olemme myös soveltuvilta osin ilmoittaneet, minkä oikeutetun etumme perusteella käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja.

Voimme kuitenkin käsitellä sinua koskevia henkilötietoja useamman oikeusperusteen perusteella riippuen siitä, mihin tiettyyn tarkoitukseen käytämme kyseisiä tietoja. Mikäli olemme vedonneet useampaan kuin yhteen oikeusperusteeseen, voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa nsgdataprotect@nsg.com , jos haluat saada tarkempia tietoja tietystä yksittäisestä oikeusperusteesta, johon olemme vedonneet.

Tarkoitus

Henkilötietoluokka

Käsittelyn oikeusperuste (ml. oikeutettu etu)

Uuden asiakkaan rekisteröinti

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano

Asiakkaan tilauksen käsittely ja toimittaminen, mukaan lukien:

(a) Maksettujen summien ja veloitettavien maksujen hallinnointi

(b) Velkojen takaisinperintä

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Maksutiedot

(d) Laskutustiedot

(e) Markkinointi- ja viestintätiedot

(a) Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano

(b) Oikeutetun etumme toteuttaminen (maksamattomien summien periminen)

Asiakassuhteen hallinta, mukaan lukien:

(a) Sovellettaviin ehtoihin tai tietosuojaselosteeseen tehtävistä muutoksista ilmoittaminen

(b) Palautteen tai kyselyvastausten pyytäminen

(c) Asiakassuhteiden ja niihin liittyvien palveluiden hallinnointi

(d) Tuotteiden ja/tai palveluiden tarjoamisen edellyttämien toimien tekeminen

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Profiilitiedot

(d) Markkinointi- ja viestintätiedot

(a) Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano

(b) Lakisääteisen velvollisuuden noudattaminen

(c) Oikeutetun etumme toteuttaminen (rekisterimme pitäminen ajan tasalla ja sen tutkiminen, miten asiakkaamme käyttävät tuotteitamme/palveluitamme)

Arvontaan tai kilpailuun osallistuminen tai kyselyyn vastaaminen

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Profiilitiedot

(d) Käyttötiedot

(e) Markkinointi- ja viestintätiedot

(a) Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano

(b) Oikeutetun etumme toteuttaminen (sen tutkiminen, miten asiakkaamme käyttävät tuotteitamme/palveluitamme, tuotteidemme/palveluidemme kehittäminen ja liiketoimintamme edistäminen)

Liiketoimintamme ja verkkosivujemme hallinnointi ja suojaaminen (mukaan lukien ongelmanratkaisu, data-analyysi, testaaminen, järjestelmien huoltaminen, tukitoiminnot, raportointi ja tietojen säilytys/hosting-palveluiden tarjoaminen)

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Tekniset tiedot

(a) Oikeutetun etumme toteuttaminen (liiketoimintamme harjoittaminen, hallinnointi- ja IT-palveluiden tarjoaminen, tietoturva ja petollisen menettelyn estäminen sekä yritysjärjestelyn tai konsernin uudelleenjärjestelyn yhteydessä)

(b) Lakisääteisen velvollisuuden noudattaminen

Soveltuvan sisällön ja mainosten näyttäminen/toimittaminen asiakkaalle sekä asiakkaalle näytettyjen/toimitettujen mainosten tehokkuuden mittaaminen ja analysointi

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Profiilitiedot

(d) Käyttötiedot

(e) Markkinointi- ja viestintätiedot

(f) Tekniset tiedot

Oikeutetun etumme toteuttaminen (sen tutkiminen, miten asiakkaamme käyttävät tuotteitamme/palveluitamme, tuotteidemme/palveluidemme kehittäminen, liiketoimintamme edistäminen ja markkinointistrategiamme muokkaaminen)

Data-analytiikan käyttö verkkosivujemme, tuotteidemme/palveluidemme, markkinointimme, asiakassuhteidemme ja asiakaskokemusten parantamiseksi

(a) Tekniset tiedot

(b) Käyttötiedot

Oikeutetun etumme toteuttaminen (tietyistä tuotteistamme tai palveluistamme mahdollisesti kiinnostuneiden asiakasryhmien määrittely, verkkosivujemme päivittäminen ja ajan tasalla pitäminen, liiketoimintamme kehittäminen ja markkinointistrategiamme muokkaaminen)

Tiettyjen tuotteiden tai palveluiden suositteleminen asiakkaillemme heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Tekniset tiedot

(d) Käyttötiedot

(e) Profiilitiedot

Oikeutetun etumme toteuttaminen (tuotteidemme/palveluidemme kehittäminen ja liiketoimintamme edistäminen)

MARKKINOINTIVIESTIT JA MYYNNINEDISTÄMISKAMPANJAT   

Pyrimme varmistamaan, että voit valita, miten käytämme henkilötietojasi erityisesti markkinointi- ja mainostamistarkoituksissa.

Voimme käyttää sinua koskevia Tunniste-, Yhteys-, Käyttö- ja Profiilitietoja sekä Teknisiä tietoja päätelläksemme, mitä saattaisit haluta tai tarvita tai mistä voisit olla kiinnostunut. Menettelemme näin määritelläksemme, mitkä tuotteet, palvelut tai tarjoukset voisivat olla sinun kannaltasi kiinnostavia (kutsumme tätä markkinoinniksi).

Lähetämme sinulle markkinointiviestejä, jos olet pyytänyt meitä toimittamaan sinulle lisätietoja tai jos olet ostanut meiltä tuotteita tai jos olet antanut meille yhteystietosi osallistuessasi kilpailuun tai rekisteröidyttyäsi tiettyä myynninedistämiskampanjaa varten ja jos et tässä yhteydessä ole kieltänyt meitä lähettämästä sinulle markkinointiviestejä.

KOLMANSIEN TAHOJEN LÄHETTÄMÄT MARKKINOINTIVIESTIT 

Hankimme aina nimenomaisen suostumuksesi ennen kuin luovutamme sinua koskevia henkilötietoja markkinointitarkoituksiin NSG-konsernin (johon Pilkington Automotive Finland Oy kuuluu) ulkopuolisille yrityksille.

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN 

Voit pyytää meitä tai kolmansia tahoja lopettamaan markkinointiviestien lähettämisen milloin tahansa napsauttamalla missä tahansa sinulle lähetetyssä markkinointiviestissä olevaa suostumuksen peruuttamista koskevaa linkkiä tai ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa nsgdataprotect@nsg.com.

Vaikka kiellät markkinointiviestien lähettämisen, voimme silti käsitellä niitä sinua koskevia henkilötietoja, joita saamme tuotteen/palvelun hankkimisen, takuun rekisteröinnin, tuotteen/palvelun käyttökokemuksen tai muun liiketoimen yhteydessä.

EVÄSTEET 

Eväste on pieni tietopaketti, jonka verkkopalvelin välittää verkkoselaimelle ja jonka avulla palvelin voi kerätä selaimen välittämää tietoa.  Evästeiden käyttäminen on välttämätöntä, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen käyttökokemuksen verkkosivuillamme.  Käytämme evästeitä tunnistaaksemme sinut, kun vierailet verkkosivuillamme.  Näin voimme luoda demografisen profiilin verkkosivuillamme vierailevista kävijöistä.  Voit muuttaa selaimesi asetuksia siten, että se estää kaikkien tai joidenkin selainevästeiden käytön, tai siten, että selaimesi ilmoittaa sinulle, jos tietty verkkosivu asettaa evästeen tai käyttää niitä. Lisätietoja asetusten muuttamisesta on selaimesi käyttäjätukiosiossa.  Jos estät evästeiden käytön, et välttämättä voi käyttää tiettyjä tämän verkkosivuston toimintoja tai ne eivät toimi asianmukaisesti.

Liitteessä 1 on määritelty tällä hetkellä verkkosivuillamme käytettävät evästeet ja niiden käyttötarkoitukset.

LINKIT KOLMANSIEN TAHOJEN SIVUSTOILLE

Verkkosivuillamme saattaa esiintyä linkkejä kolmansien tahojen verkkosivuille, liitännäisiin ja sovelluksiin. Me emme voi vaikuttaa näiden kolmansien tahojen verkkosivustojen sisältöön emmekä vastaa niiden tietosuojaselosteista. Suosittelemme, että tutustut jokaisen vierailemasi verkkosivuston tietosuojaselosteeseen. 

Me voimme tai kolmas taho voi kerätä tai jakaa sinua koskevia henkilötietoja, jos napsautat liitännäistä tai siirryt kyseisille verkkosivuille tai sovellukseen. Tutustu liitännäisen tarjoavan tahon tietosuojaselosteeseen, jos haluat tietää, mihin tarkoituksiin ja missä laajuudessa kyseisen liitännäisen tarjoava taho kerää, käsittelee edelleen ja käyttää sinua koskevia henkilötietoja sekä jos haluat tietää sinulle kuuluvista oikeuksista ja asetuksista, joita voi muuttaa suojataksesi henkilötietojasi. 

KÄSITTELYTARKOITUKSEN MUUTTUMINEN 

Käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, jollemme kohtuullisella tavalla katso, että meidän tulee käsitellä niitä muuhun tarkoitukseen, joka sopii yhteen niiden tarkoitusten kanssa, joita varten henkilötiedot on alun perin kerätty. Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa nsgdataprotect@nsg.com, jos tarvitset lisätietoja siitä, miten kyseinen uusi käsittelytarkoitus sopii yhteen niiden tarkoitusten kanssa, joita varten sinua koskevat henkilötiedot on alun perin kerätty.

Mikäli meidän tulee käyttää sinua koskevia henkilötietoja johonkin muuhun tarkoitukseen, ilmoitamme sinulle asiasta ja kerromme, millä oikeusperusteella voimme käsitellä henkilötietojasi kyseiseen tarkoitukseen.

Voimme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja tietämättäsi ja ilman lupaasi yllä määritettyjen ehtojen mukaisesti, mikäli soveltuva lainsäädäntö sitä edellyttää tai sen sallii.

5.  HENKILÖTIETOJESI LUOVUTTAMINEN 

Voimme luovuttaa sinua koskevia henkilötietoja alla määritellyille tahoille yllä kohdassa 4 määritettyjä tarkoituksia varten.

 • Sisäisillä kolmansilla tahoilla tarkoitetaan muita NSG-konserniyhtiöitä, jotka tarjoavat IT- ja järjestelmänvalvontapalveluita.
 • Ulkoisilla kolmansilla tahoilla tarkoitetaan:

 • ETA-maissa toimivia palveluntarjoajia, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä ja jotka tarjoavat IT- ja järjestelmänvalvontapalveluita;
 • ETA-maissa toimivia ammattimaisia neuvonantajia, kuten juristeja, pankkiireita, tilintarkastajia ja vakuuttajia, jotka tarjoavat konsultointi-, pankki-, laki-, vakuutus- ja kirjanpitopalveluita; ja
 • Vero- ja tulliviranomaisia, lainsäätäjiä ja muita viranomaisia, jotka edellyttävät meidän toimittavan henkilötietojen käsittelyä koskevia raportteja tietyissä tilanteissa.

 • Kolmansia tahoja, joille saatamme päättää myydä tai siirtää osia liiketoimistamme tai omaisuudestamme tai joiden kanssa saatamme yhdistää osia liiketoimistamme tai omaisuudestamme. Vaihtoehtoisesti saatamme hankkia muiden yritysten liiketoimintaa tai sulautua niiden kanssa. Mikäli liiketoiminnassamme tapahtuu muutoksia, uudet omistajat voivat käyttää sinua koskevia henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa määritetyllä tavalla.

Edellytämme, että jokainen sinua koskevia henkilötietoja käsittelevä kolmas taho suojaa sinua koskevat henkilötiedot ja käsittelee niitä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Ulkoiset palveluntarjoajamme eivät saa käyttää sinua koskevia henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa. He saavat käsitellä sinua koskevia henkilötietoja ainoastaan määritettyihin tarkoituksiin antamiemme ohjeistusten mukaisesti.

6.  HENKILÖTIETOJESI SIIRTÄMINEN MUIHIN MAIHIN 

Saatamme luovuttaa sinua koskevia henkilötietoja NSG-konsernin sisäisesti, mikä edellyttää sinua koskevien henkilötietojen siirtämistä Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

Olemme ryhtyneet asianmukaisiin toimiin varmistaaksemme, että sinua koskeville henkilötiedoille tarjotaan riittävä tietosuojan taso silloin, kun niitä siirretään ETA-maiden ulkopuolelle.

7.  TIETOTURVA 

Olemme ryhtyneet asianmukaisiin toimiin estääksemme sen, että sinua koskevia henkilötietoja vahingossa katoaa tai että niitä käytetään tai käsitellään luvattomalla tavalla tai että niitä muutetaan tai luovutetaan.  Lisäksi varmistamme, että sinua koskevia henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne työntekijämme, edustajamme, alihankkijamme ja muut kolmannet tahot, joilla on liiketoiminnan tarpeisiin perustuva syy käsitellä henkilötietojasi. Nämä tahot käsittelevät sinua koskevia henkilötietoja antamiemme ohjeiden mukaisesti ja he ovat salassapitovelvollisia.

Olemme laatineet toimintaohjeet mahdollisten henkilötietomurtojen varalta. Ilmoitamme sekä sinulle että soveltuvalle viranomaiselle tapahtuneesta tietomurrosta, mikäli soveltuva lainsäädäntö sitä edellyttää.

8.  HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN 

KUINKA KAUAN SÄILYTÄTTE MINUA KOSKEVIA HENKILÖTIETOJA? 

Säilytämme tiettyä tarkoitusta varten keräämiämme sinua koskevia henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin kyseinen tarkoitus sitä edellyttää, kuten esimerkiksi meihin kohdistuvien lakisääteisten vaatimusten tai kirjanpitoon tai raportointiin liittyvien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Määritämme soveltuvan säilytysajan sinua koskevien henkilötietojen määrän, luonteen ja arkaluontoisuuden perusteella sekä henkilötietojesi luvattoman käytön tai luovuttamisen aiheuttamien mahdollisten riskien ja keräämiemme sinua koskevien henkilötietojen käsittelytarkoitusten perusteella ja sen perustella, edellyttävätkö kyseiset tarkoitukset välttämättä henkilötietojen keräämistä, sekä soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9.  LAKISÄÄTEISET OIKEUTESI 

Sinulla on tietyissä tapauksissa henkilötietojasi koskevia tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia.  Näitä ovat muun muassa:

 • Oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen korjaamista.
 • Oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista.
 • Oikeus pyytää saada tarkistaa henkilötietosi.
 • Oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
 • Oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa nsgdataprotect@nsg.com, jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi.

MAKSUTTOMUUS 

Voit pyytää saada tarkistaa sinua koskevat henkilötiedot (tai käyttää mitä tahansa muuta sinulle kuuluvaa oikeutta) veloituksetta. Saatamme kuitenkin veloittaa kohtuullisen maksun, mikäli tietopyyntösi on selvästi perusteeton, toistuva tai ylimitoitettu. Vaihtoehtoisesti voimme kieltäytyä toimimasta tietopyyntösi edellyttämällä tavalla edellä mainituissa tilanteissa.

MAHDOLLISESTI TARVITSEMAMME TIEDOT 

Saatamme pyytää sinua toimittamaan tiettyjä tietoja, jotta voimme varmistua henkilöllisyydestäsi ja siitä, että sinulla on oikeus tarkistaa sinua koskevat henkilötiedot (tai käyttää mitä tahansa muuta sinulle kuuluvaa oikeutta). Tämän turvajärjestelyn avulla voimme varmistaa, että asiakkaitamme koskevia henkilötietoja ei luovuteta kenellekään sellaiselle henkilölle, jolla ei ole oikeutta tarkastella niitä. Saatamme myös ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää tietopyyntöäsi koskevia lisätietoja, jotta voimme vastata siihen nopeammin.

VASTAUSAIKA 

Pyrimme vastaamaan kaikkiin asianmukaisiin tietopyyntöihin kuukauden kuluessa. Tietyissä tilanteissa tietopyyntösi käsittelyyn saattaa kulua pidempi aika, jos tietopyyntösi on erityisen monimutkainen tai jos olet toimittanut monta tietopyyntöä. Jos tietopyyntösi käsittely edellyttää lisäaikaa, ilmoitamme sinulle asiasta ja pidämme sinut ajan tasalla.

Liite 1 – Tällä hetkellä käytössä olevat evästeet

Eväste

Nimi

Tarkoitus

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Näiden evästeiden avulla keräämme tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivujamme. Käytämme näitä tietoja laatiaksemme raportteja ja parantaaksemme verkkosivujamme. Evästeet keräävät tietoja anonyymissa muodossa esimerkiksi siitä, montako vierailijaa on käynyt verkkosivuillamme, mistä vierailijat ovat saapuneet verkkosivuillemme ja millä sivuilla vierailijat ovat käyneet.

 Voit tutustua Googlen tietosuojakäytäntöön napsauttamalla tätä linkkiä.

 Jos haluat estää tämän evästeen käytön, voit tehdä niin Googlen kehittämän selainliitännäisen avulla. Napsauta tätä linkkiä, jos tarvitset lisätietoja.

ASP Session Cookie

ASPSESSIONIDCQRQRTAB, ASP.NET_SessionId

Tämä on istuntokohtainen eväste, jota säilytetään ainoastaan niin pitkään kuin olet verkkosivuillamme. Eväste on elintärkeä verkkosivujemme toiminnalle, eikä sen avulla kerätä mitään sinua koskevia henkilötietoja. Eväste poistetaan heti, kun suljet selaimesi/poistut verkkosivuiltamme.

Add This

Loc, Ssc, Bt, Di, Dt, Uid, Uvc, Uit, Psc

Tämän kolmannen tahon evästeen avulla voimme tarjota käyttöösi sosiaalisen Add This -kirjanmerkkitoiminnon. Mitään tämän evästeen keräämiä tietoja ei säilytetä palvelimillamme.

Web Trends

WT_FPC

Tämä kolmannen tahon eväste on käytössä kaikilla sivuilla, joihin on upotettu YouTube-videokomponentti. Eväste kerää tietoja suoraan YouTuben käyttöön. Me emme käytä mitään tämän evästeen keräämiä tietoja.

AGR eurooppalainen & brasilialainen E-kaupankäynti

Eväste

Nimi

Tarkoitus

Google Analytics

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Näiden evästeiden avulla keräämme tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät verkkosivujamme. Käytämme näitä tietoja laatiaksemme raportteja ja parantaaksemme verkkosivujamme. Evästeet keräävät tietoja anonyymissa muodossa esimerkiksi siitä, montako vierailijaa on käynyt verkkosivuillamme, mistä vierailijat ovat saapuneet verkkosivuillemme ja millä sivuilla vierailijat ovat käyneet.

 Voit tutustua Googlen tietosuojakäytäntöön napsauttamalla tätä linkkiä.

 Jos haluat estää tämän evästeen käytön, voit tehdä niin Googlen kehittämän selainliitännäisen avulla. Napsauta tätä linkkiä, jos tarvitset lisätietoja.

ASP Session Cookie

POL2008,

ASP.NET_SessionID

Tämä on istuntokohtainen eväste, jota säilytetään ainoastaan niin pitkään kuin olet verkkosivuillamme. Eväste on elintärkeä verkkosivujemme toiminnalle, eikä sen avulla kerätä mitään sinua koskevia henkilötietoja. Eväste poistetaan heti, kun suljet selaimesi/poistut verkkosivuiltamme.

Custom Session Cookies

Account ID,

AccountName,

CustomerName, Email, Logged In

Tämä on istuntokohtainen eväste, jota säilytetään ainoastaan niin pitkään kuin olet verkkosivuillamme. Eväste on elintärkeä verkkosivujemme toiminnalle, eikä sen avulla kerätä mitään sinua koskevia henkilötietoja. Eväste poistetaan heti, kun suljet selaimesi/poistut verkkosivuiltamme.

Custom Persistent Cookies

LoginEmail

Tätä pysyvää evästettä säilytetään yhden vuoden ajan siitä hetkestä lähtien, kun viimeksi vierailit verkkosivuillamme.  Eväste säilyttää tiedon viimeisimmästä sivustolle kirjautumiseen käytetystä käyttäjänimestä, ja sen avulla esitäytetään kirjautumistiedot, kun palaat verkkosivuillemme.