Energiamääräykset

Energiamääräykset

Uusimmat rakennusten energiamääräykset 1.7.2012

→ Rakennusmääräyskokoelman uudistuvat osat:

 → Tavoitteena tietty E-luku (kWh/m2)= kokonaisenergiankulutuksen vertailuluku

  • Lopulliseen E-lukemaan vaikuttavat myös lämmitysenergian tuotantotapa
  • Rakennustyyppikohtainen E-lukema rakennusluvan ehtona

 → E-lukuun liittyvissä ikkunalaskelmissa otetaan huomioon ilmansuunnittain U-arvo, g-arvo ja varjostuskerroin f.

→ Sääolosuhteet, auringon säteilyenergiamäärät ym. alueittain annetaan laskentaa varten rakennusmääräyskokoelman
    osan D3/2012 liitteissä

→ Tavoitteena 20% säästö energiankulutuksessa verrattuna 2010 määräysten tasoon

→ U-arvojen suhteen 2010 määräykset edelleen ”perälautana”

  • Ikkunat 1,0 W/(m2K)
  • Ikkunat puolilämmin tila 1,4 W/(m2K)
  • Loma-asunnot 1,4 W/(m2K)