Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

NSG:n tietosuojaseloste – kesäkuu 2020

 

 

1. TÄRKEÄÄ INFORMAATIOTA JA KEITÄ ME OLEMME  

 

NSG Group on sitoutunut keräämään, käyttämään ja luovuttamaan henkilötietojasi vain odotustesi mukaisilla tavoilla ja sinun suostumuksellasi tai siten kuin laki vaatii tai sallii. 

 

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeä.

 

TIETOSUOJASELOSTEEN TARKOITUS  

 

Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on kertoa sinulle miten NSG kerää ja käsittelee henkilötietojasi ollessaan vuorovaikutuksessa kanssasi (i) kun rekisteröidyt verkkosivuillemme, käyt niillä tai käytät niitä (”Sivusto”), mukaan lukien tiedot, joita mahdollisesti annat Sivuston kautta, kun tilaat uutiskirjeitä, olet kontaktissa kanssamme Sivuston kautta tai osallistut kilpailuihin ja (ii) siinä yhteydessä kun NSG toimittaa sinulle tuotteita tai palveluja, sinä toimitat NSG:lle tuotteita tai palveluja tai kun muunlaisena kolmantena osapuolena olet tekemisissä kanssamme.

 

Sivustoa ei ole tarkoitettu lapsille, emmekä tietoisesti kerää lapsia koskevia henkilötietoja.

 

Sinun on tärkeä tutustua tähän ja kaikkiin muihin tietosuojaselosteisiin tai asianmukaista henkilötietojen käsittelyä koskeviin ilmoituksiin, joita voimme toimittaa kerätessämme ja käsitellessämme sinua koskevia henkilötietoja, jotta olet täysin selvillä siitä, miten ja miksi käytämme tietojasi. Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä käyttäessäsi Sivustoa ja/tai toimittaessasi tai vastaanottaessasi tuotteita ja palveluja.  Tämä tietosuojaseloste täydentää muita selosteita, eikä sitä ole tarkoitettu korvaamaan niitä. 

 

REKISTERINPITÄJÄ  

 

Pilkington Group Limited toimii rekisterinpitäjänä ja vastaa henkilötietojesi käsittelystä Sivuston käytön yhteydessä.  Silloin kun henkilötietojasi käsitellään muussa kuin Sivustoon liittyvässä yhteydenpidossa kanssasi, rekisterinpitäjänä on kyseinen tuotteita tai palveluja toimittava NSG:n yksikkö, tai, jos itse olet toimittaja, se NSG:n yksikkö, jonka kanssa olet sopimuksen tehnyt tai tekemässä toimittaaksesi sille tuotteita tai palveluja.  Luettelo ko. yksiköistä on Liitteessä 2. Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia näitä yksiköitä (yhteisesti ”yhtiö”, ”me” tai ”meidän”).

 

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta, käytä alla olevia yhteystietoja.

 

YHTEYSTIEDOT  

 

Jos sinulla on kommentoitavaa, kysyttävää tai epäselvyyttä tässä tietosuojaselosteessa kerrotuista seikoista tai siitä, miten NSG Group käsittelee henkilötietoja, voit ottaa yhteyttä:

 

Pilkington Group Limited

Sähköposti: nsgdataprotect@nsg.com

Postiosoite: European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

 

Jos kysymyksesi ei liity henkilötietojen käsittelyyn Sivuston yhteydessä, voit silti ottaa yhteyttä yllä oleviin osoitteisiin, jolloin toimitamme asiasi oikean rekisterinpitäjän käsiteltäväksi. Halutessasi voit myös ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen rekisterinpitäjänä toimivaan NSG:n yksikköön tai sille mahdollisesti nimitettyyn tietosuojavastaavaan (yhteystiedot Liitteessä 2).

 

Sinulla on aina oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Haluaisimme kuitenkin mielellämme saada mahdollisuuden käsitellä asiaasi ennen kuin käännyt tietosuojavaltuutetun puoleen, joten otathan ensin yhteyttä meihin.

 

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN JA VELVOLLISUUTESI ILMOITTAA MUUTOKSISTA  

 

Voimme ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.

  

On tärkeää, että hallussamme olevat henkilötietosi ovat oikeat ja ajan tasalla. Ilmoitathan jos henkilötietosi muuttuvat asiakassuhteemme aikana.

 

 2. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME SINUSTA  

 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkea sellaista henkilöä koskevaa informaatiota, jonka perusteella kyseinen yksilö pystytään tunnistamaan. Henkilötietoina ei pidetä sellaisia tietoja, joista yksilöivä tieto on poistettu (anonyymit tiedot).

 

Voimme kerätä, käyttää, säilyttää ja siirtää erilaisia sinua koskevia henkilötietoja, jotka olemme luokitelleet seuraavasti:

 

 • Tunnistetietoja ovat mm. etunimi, entinen ja nykyinen sukunimi, käyttäjänimi tai vastaava tunniste, aviosääty, titteli, syntymäaika ja sukupuoli.
 • Yhteystietoja ovat mm. nimi, laskutusosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot ja organisaation tiedot (esim. työpaikka, tehtävänimike, organisaation yhteystiedot).
 • Maksutietoja ovat mm. pankkitiliä ja maksukorttia koskevat tiedot.
 • Laskutustietoja ovat mm. sinulle suoritettuja tai sinun suorittamiasi maksuja koskevat tiedot ja muut meiltä ostamiasi tuotteita tai palveluja koskevat tiedot.
 • Teknisiä tietoja ovat mm. IP-osoite, kirjautumistiedot, selaimesi tyyppi- ja versiotiedot, aikavyöhykeasetukset ja sijainti, evästeet, selainliitännäisten tyyppi- ja versiotiedot, käyttöjärjestelmä- ja alustatiedot sekä Sivuston selaamiseen käyttämäsi laitteen muut tekniset tiedot.
 • Profiilitietoja ovat mm. käyttäjänimi ja salasana, tekemäsi ostot ja tilaukset, kiinnostuksesi kohteet, preferenssiasetukset, palautteesi ja kyselyihin antamasi vastaukset.
 • Käyttötietoja ovat mm. tiedot siitä miten käytät Sivustoamme, tuotteitamme ja palvelujamme.
 • Markkinointi- ja viestintätietoja ovat mm. meiltä tai kolmansilta tahoilta vastaanottamiasi markkinointiviestejä ja muuta viestintää koskevat asetukset.

 

Jos vierailet toimipaikassamme tai tehtaallamme, voimme kerätä tietoja, jota tarvitaan tunnistusta ja turvatarkastusta varten.  Voimme myös kuvata sinut CCTV-kameralla.  Kuvaamisella haluamme varmistaa turvallisen ympäristön vieraillemme ja henkilöstöllemme. Tarkempia ohjeita voit saada tullessasi.

 

Emme kerää henkilötietojen erityisryhmiin kuuluvia tietoja (kuten rotua tai etnistä alkuperää, uskonnollista tai aatteellista vakaumusta, sukupuolielämää, seksuaalista suuntautumista, poliittisia mielipiteitä, ammattiliittoon kuulumista tai terveyttä koskevia tietoja tai geneettisiä ja biometrisiä tietoja). Emme myöskään kerää rikostuomioita ja rikkomuksia koskevia tietoja.

 

JOS JÄTÄT ANTAMATTA HENKILÖTIETOJA  

Silloin kun joudumme keräämään henkilötietoja lain tai kanssasi tekemämme sopimuksen perusteella ja jätät antamatta pyydetyt tiedot, emme välttämättä voi tehdä tai panna täytäntöön sopimusta (esim. toimittaa sinulle tuotteita tai palveluja). Siinä tapauksessa voimme joutua peruuttamaan tuotteen tai palvelun, mutta ilmoitamme asiasta erikseen.

 

3.  MITEN HENKILÖTIEDOT KERÄTÄÄN  

Voimme kerätä tietoja sinusta eri tavoin, mm.:

 

 • Suoraan sinulta. Voit antaa meille tunniste-, yhteys- ja maksutietosi täyttäessäsi lomakkeita tai ollessasi meihin yhteydessä postitse, puhelimitse, sähköpostitse tai muulla tavalla. Tämä käsittää myös ne henkilötiedot, jotka luovutat kun
 • tilaat meiltä tuotteita tai palveluja
 • teet liiketoimia kanssamme
 • pyydät neuvoja tuotteistamme tai palveluistamme
 • luot käyttäjätilin Sivustollamme
 • tilaat palvelujamme tai julkaisujamme
 • pyydät meiltä markkinointiviestejä
 • osallistut kilpailuun, myynninedistämiskampanjaan tai kyselyyn
 • annat meille palautetta.
 • Automaattisesti. Kun käytät Sivustoamme, voimme automaattisesti kerätä teknisiä tietoja laitteistasi, selauskäyttäytymisestäsi ja -tavoistasi. Keräämme näitä henkilötietoja käyttämällä evästeitä, palvelinlokeja ja vastaavia teknologioita. Voimme saada sinua koskevia teknisiä tietoja, jos käyt muilla verkkosivuilla, joilla käytetään meidän evästeitämme. Tutustu evästekäytäntöömme alla.

 

4.  MITEN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI  

 

Käytämme henkilötietojasi ainoastaan lain sallimalla tavalla. Yleisimmin käytämme henkilötietojasi seuraavissa tilanteissa:

 • Kun panemme täytäntöön kanssasi tehtyä tai tehtävää sopimusta.
 • Kun oikeutettu etumme (tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu) sitä edellyttää, eivätkä sinun etusi ja perusoikeutesi syrjäytä kyseisiä etuja.
 • Kun meidän on noudatettava lain velvoitetta.

Yleensä emme käytä suostumusta henkilötietojen käsittelyn laillisena perusteena muulloin kuin lähettääksemme sinulle kolmannen osapuolen suoramarkkinointiviestejä sähköpostilla tai tekstiviestillä. Sinulla on oikeus peruuttaa markkinointiin antamasi suostumus milloin tahansa ottamalla yhteyttä osoitteeseen nsgdataprotect@nsg.com

 

MIHIN TARKOITUKSIIN KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI  

 

Alla olevassa taulukosta selviää millä kaikilla tavoilla voimme käyttää henkilötietojasi ja mikä on kulloinkin käytön oikeusperuste. Tarvittaessa ilmoitamme myös mihin oikeutettuun etuun käyttö perustuu.

 

Huomaa että voimme käsitellä henkilötietojasi useamman oikeusperusteen nojalla riippuen siitä mihin tarkoitukseen tietoja kulloinkin käytämme. Ota yhteyttä osoitteeseen nsgdataprotect@nsg.com jos haluat lisätietoja tietystä oikeusperusteesta, jos taulukossa on mainittu niitä useampi kuin yksi.

 

Tarkoitus/toimenpide

Tiedon tyyppi

Käsittelyn oikeusperuste (ml. oikeutettu etu)

Uuden asiakkaan rekisteröinti, ml. taustan ja henkilöllisyyden tarkistaminen

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Maksutiedot

(a) Sopimuksen täytäntöönpano

(b) Lain velvoite

c) Oikeutettu etu (tunnistettava henkilö,

jonka kanssa toimitaan)

Tilauksen käsittely ja toimitus, mm.

(a) Maksujen, palkkioiden ja veloitusten suorittaminen

(b) Velkojen ja saatavien perintä

 

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Maksutiedot

(d) Laskutustiedot

(e) Markkinointi- ja viestintätiedot

(a) Sopimuksen täytäntöönpano

(b) Oikeutettu etu (velkojen perintä)

 

Asiakassuhteen hallinnointi, mm.

(a) Ilmoittaminen muutoksista ehtoihin tai tietosuojaselosteeseen

(b) Palautteen tai kyselyvastauksen pyytäminen

(c) Asiakassuhteen ja siihen liittyvien palvelujen hallinnointi

(d) Tilattujen tuotteiden ja/tai palvelujen toimittamiseen liittyvien tehtävien suorittaminen

(e) Tiedusteluihin vastaaminen

(f) Reklamaatioiden tai erimielisyyksien selvittäminen

(g) Asiakastuen antaminen

 

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Profiilitiedot

(d) Laskutustiedot

(e) Markkinointi- ja viestintätiedot

 

(a) Sopimuksen täytäntöönpano

(b) Lain velvoite

(c) Oikeutettu etu (rekisterin pitäminen ajan tasalla, selvitys siitä miten asiakkaat käyttävät tuotteitamme/palvelujamme)

 

Arvontaan, palkintokilpailuun tai kyselyyn osallistuminen

 

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Profiilitiedot

(d) Käyttötiedot

(e) Markkinointi- ja viestintätiedot

 

(a) Sopimuksen täytäntöönpano

(b) Oikeutettu etu (selvitys siitä miten asiakkaat käyttävät tuotteitamme/palvelujamme, tuotteiden/palvelujen kehittäminen, liiketoiminnan kasvattaminen)

 

Liiketoiminnan ja Sivuston hallinnointi ja suojaaminen (mm. ongelmanratkaisu, data-analyysi, testaaminen, järjestelmien ylläpito, tuki, raportointi ja hosting)

 

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Tekniset tiedot

 

(a) Oikeutettu etu (liiketoiminnan harjoittaminen, hallinnointi- ja IT-palvelujen tarjoaminen, tietoturva, petollisen toiminnan estäminen sekä yritysjärjestelyn ja konsernin uudelleenjärjestelyn yhteydessä)

(b) Lain velvoite

Sopivan sisällön ja mainonnan kohdistaminen ja sen tehokkuuden mittaaminen ja analysointi

 

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Profiilitiedot

(d) Käyttötiedot

(e) Markkinointi- ja viestintätiedot

(f) Tekniset tiedot

(Oikeutettu etu (selvitys siitä miten asiakkaat käyttävät tuotteitamme/palvelujamme, tuotteiden/palvelujen kehittäminen. liiketoiminnan kasvattaminen, markkinointistrategian muokkaaminen)

 

Data-analytiikan käyttäminen Sivuston, tuotteiden/palvelujen, markkinoinnin, asiakassuhteiden ja asiakaskokemusten parantamiseksi

(a) Tekniset tiedot

(b) Käyttötiedot

 

Oikeutettu etu (asiakastyyppien määrittely tuotteille/palveluille, Sivuston pitäminen ajan tasalla, liiketoiminnan ja markkinointistrategian kehittäminen

Ehdotusten ja suositusten tekeminen asiakasta mahdollisesti kiinnostavista tuotteista ja palveluista

 

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Tekniset tiedot

(d) Käyttötiedot

(e) Profiilitiedot

Oikeutettu etu (tuotteiden/palvelujen kehittäminen ja liiketoiminnan kasvattaminen)

 

Yleisten lakimääräisten velvoitteiden noudattaminen (mm. vastuu eettisen ohjeistomme ja korruptionvastaisten lakien noudattamisesta)

 

(a) Tunnistetiedot

(b) Maksutiedot

(c) Laskutustiedot

Lain velvoite

 

 

 

 

Rekisteröityjen tietopyyntöihin vastaaminen

 

(a) Tunnistetiedot

(b) Yhteystiedot

(c) Maksutiedot

(d) Laskutustiedot

(e) Markkinointi- ja viestintätiedot

Lain velvoite

 

 

 

MARKKINOINTI/MYYNNINEDISTÄMISKAMPANJAT   

 

Pyrimme antamaan sinulle mahdollisuuden valita, miten käytämme henkilötietojasi erityisesti markkinointi- ja mainostarkoituksessa.

 

Voimme käyttää henkilötietoja, yhteystietoja, teknisiä tietoja, käyttötietoja ja profiilitietoja saadaksemme käsityksen siitä mitä ehkä haluat tai tarvitset tai mikä sinua voisi kiinnostaa. Näin päättelemme mitkä tuotteet, palvelut ja tarjoukset voisivat sopia sinulle (tätä nimitämme markkinoinniksi).

 

Saat meiltä markkinointiviestejä, jos olet pyytänyt informaatiota tai ostanut meiltä tai antanut meille tietosi osallistuessasi kilpailuun tai rekisteröityessäsi myynninedistämiskampanjaan etkä siinä yhteydessä ole kieltänyt markkinointiviestejä.

 

KOLMANNEN OSAPUOLEN MARKKINOINTIVIESTIT  

 

Hankimme aina nimenomaisen suostumuksesi ennen kuin luovutamme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin NSG Groupin ulkopuolisille yrityksille.

 

SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN  

 

Voit pyytä meitä tai kolmansia osapuolia lopettamaan markkinointiviestien lähettämisen milloin tahansa klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä tai ilmoittamalla siitä osoitteeseen nsgdataprotect@nsg.com.

 

Vaikka kiellät markkinointiviestien lähettämisen, voimme silti käsitellä henkilötietojasi, jotka olemme saaneet tuotteen/palvelun oston, takuun rekisteröinnin, tuotteen/palvelun käyttökokemuksen tai muun toimenpiteen yhteydessä.

 

EVÄSTEET  

 

Evästekäytäntö

 

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLE

 

Sivustollamme voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, liitännäisiin ja sovelluksiin. Emme valvo kolmansien osapuolten sivustoja emmekä vastaa niiden tietosuojaselosteista. Kun poistut Sivustoltamme, kehotamme sinua tutustumaan vierailemiesi sivustojen tietosuojaselosteisiin. 

 

Klikkaamalla liitännäistä tai siirtymällä muille sivustoille tai sovelluksiin kolmannet osapuolet saattavat kerätä tai luovuttaa tietojasi.  Tutustu liitännäisen tarjoajan tietosuojaselosteeseen, jos haluat tietää mihin tarkoitukseen ja missä laajuudessa tietojasi kerätään, käsitellään ja käytetään ja jos haluat tietoa oikeuksistasi ja asetuksista, joilla voit suojata tietojasi. 

 

KÄSITTELYTARKOITUKSEN MUUTTAMINEN  

 

Käytämme henkilötietojasi ainoastaan niihin tarkoituksiin, joihin olemme ne keränneet, ellemme perustellusti katso tarpeelliseksi käyttää niitä jostakin muusta syystä, joka ei ole ristiriidassa alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Jos haluat selvityksen siitä, miten käsittely uuteen tarkoitukseen sopii alkuperäiseen tarkoitukseen, ota yhteyttä osoitteeseen nsgdataprotect@nsg.com.

 

Jos joudumme käyttämään henkilötietojasi muuhun kuin ilmoitettuun tarkoitukseen, ilmoitamme siitä sinulle ja selitämme millä oikeusperusteella saamme niin tehdä.

 

Huomaathan, että voimme käsitellä henkilötietojasi tietämättäsi tai ilman suostumustasi yllä määriteltyjen sääntöjen mukaisesti, silloin kun laki sitä vaatii tai sen sallii.

 

5.  HENKILÖTIETOJESI LUOVUTTAMINEN  

 

Voimme joutua luovuttamaan henkilötietojasi alla määritetyille tahoille yllä kohdan 4 taulukossa mainittuja tarkoituksia varten.

 

 • Sisäiset kolmannet osapuolet ovat muita NSG Groupiin kuuluvia yhtiöitä, jotka tarjoavat IT-järjestelmänhallintapalveluita.
 • Ulkoiset kolmannet osapuolet ovat:
  • Palveluntuottajia, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä ja tarjoavat IT-järjestelmänhallintapalveluita ja keskuspalveluita.
  • Ammattimaisia neuvonantajia, kuten juristeja, pankkeja, tilintarkastajia ja vakuutuslaitoksia, jotka tarjoavat konsultointi-, pankki-, laki-, vakuutus- ja laskentapalveluita.
  • Vero- ja tulliviranomaisia, lainsäätäjiä ja muita viranomaisia, jotka tietyissä tapauksissa vaativat henkilötietojen käsittelyä koskevia raportointia.
 • Kolmannet osapuolet, joille haluamme myydä, siirtää tai fuusioida osia liiketoiminnastamme tai omaisuudestamme. Vaihtoehtoisesti voimme ostaa muiden yritysten liiketoimintaa tai fuusioitua niihin. Jos liiketoiminnassamme tapahtuu muutoksia, uudet omistajat voivat käyttää henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa määritellyllä tavalla.

Vaadimme kolmansia osapuolia kunnioittamaan henkilötietojesi turvallisuutta ja käsittelemään niitä lain edellyttämällä tavalla. Emme anna kolmansien osapuolten palvelutuottajien käyttää henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa; annamme niiden käyttää henkilötietojasi vain tiettyihin tarkoituksiin ja meidän ohjeidemme mukaisesti.

 

6.  TIEDONSIIRTO MUIHIN MAIHIN  

 

Voimme luovuttaa henkilötietojasi NSG Groupin sisällä, ja tähän kuuluu myös niiden luovuttaminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

 

Siirtäessämme henkilötietojasi ETA-alueen ulkopuolelle, pyrimme käytössämme olevien turvatoimien avulla varmistamaan, että henkilötietosi saavat riittävän tasoisen suojan.

 

7.  TIETOTURVA  

 

Käytössämme on asianmukaiset turvatoimet, joilla estetään henkilötietojesi vahingossa tapahtuva katoaminen, luvaton käyttö ja käsittely sekä niiden muuttaminen ja luovuttaminen. Lisäksi rajoitamme pääsyä henkilötietoihisi niiltä työntekijöiltä, edustajilta, alihankkijoilta ja muilta kolmansilta osapuolilta, joiden on liiketoiminnan vuoksi tarpeen saada niistä tietoa. He käsittelevät henkilötietojasi ainoastaan ohjeistuksemme mukaan ja ovat salassapitovelvollisia.

 

Käytössämme on menettelyt epäiltyjen tietoturvaloukkausten käsittelyä varten. Ilmoitamme sinulle ja asianomaiselle viranomaiselle epäillyistä henkilötietojen tietoturvaloukkauksista, jos laki sitä vaatii.

 

8.  TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN  

 

MITEN KAUAN HENKILÖTIETOJA SÄILYTETÄÄN  

 

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan se kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty, mm. lain, laskentatoimen tai raportoinnin vaatimusten täyttämiseksi.

 

Määrittelemme henkilötietojen asianmukaisen säilytysajan ottaen huomioon niiden määrän, luonteen ja arkaluontoisuuden, niiden luvattomaan käyttöön tai luovuttamiseen liittyvät mahdolliset riskit, tarkoitukset, joihin käytämme niitä, sekä sen voidaanko kyseisiin tarkoituksiin päästä muilla keinoin, sekä lakiin perustuvat vaatimukset.

 

 9.  LAKISÄÄTEISET OIKEUTESI  

 

Tietyissä tapauksissa sinulla on henkilötietojasi koskevia tietosuojalainsäädäntöön perustuvia oikeuksia.  Niitä ovat mm.

 • Oikeus pyytää henkilötietojen korjaamista
 • Oikeus pyytää henkilötietojen poistamista
 • Oikeus saada tarkistaa henkilötietosi
 • Oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • Oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

Jos haluat käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, ota yhteyttä osoitteeseen nsgdataprotect@nsg.com.

 

MAKSUTTOMUUS  

 

Pääset maksutta tarkistamaan henkilötietosi tai käyttämään muita oikeuksiasi. Voimme kuitenkin veloittaa kohtuullisen maksun, jos pyyntösi on selvästi perusteeton, toistuva tai kohtuuton. Vaihtoehtoisesti voimme tällaisessa tapauksessa kieltäytyä noudattamasta pyyntöäsi.

 

MAHDOLLISESTI TARVITSEMAMME TIEDOT  

 

Voimme joutua pyytämään sinulta määrättyjä tietoja varmistaaksemme henkilöllisyytesi ja oikeutesi päästä tarkistamaan henkilötietosi tai käyttää muita oikeuksiasi. Tämän turvatoimen avulla varmistamme, ettei henkilötietojasi luovuteta henkilölle, jolla ei ole niihin oikeutta. Voimme myös ottaa sinuun yhteyttä ja pyytää pyyntöösi liittyviä lisätietoja voidaksemme vastata nopeammin.

 

VASTAUSAIKA  

 

Pyrimme vastaamaan asiallisiin tietopyyntöihin kuukauden kuluessa. Vastaus saattaa kestää kauemman, jos pyyntö on erityisen hankala tai jos pyyntöjä on useampi. Tällöin ilmoitamme asiasta ja pidämme sinut ajan tasalla.

 


Liite 2 – NSG:n rekisterinpitäjät

 

Tätä tietosuojaselostetta koskevat rekisterinpitäjät ovat:

 

Yksikkö

 

Yhteystiedot

Tietosuojayhteys:

Pilkington Group Limited

 

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington United Kingdom Limited

 

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Limited

 

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Technology Management Limited

 

European Technical Centre, Hall Lane, Lathom, L40 5UF

 

NSGdataprotect@nsg.com

NGF Europe Limited

 

Lea Green, St Helens, Merseryside, WA9 4PR

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington AGR Austria GmbH

 

Gewerbering 2, 2440 Moosbrunn

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Austria GmbH

 

 

Werksgelände 24, 5500 Bischofshofen, Mitterberghütten

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Belgium N.V/S.A

 

Krijgsbaan 247/D1, 9140 Temse

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington AGR Czech spol S.r.o

 

Prague 10 – Hostivař, street Průmyslová 1472/11, Post Code102 19, Czech Republic

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Danmark A/S

 

Ejby industrivej 124, 2600 Glostrup

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Finland Oy

 

PL 476, 33101 Tampere

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Lahden Lasitehdas Oy

 

Niemenkatu 73, 15140 Lahti

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Autoglass Oy

PL 476, 33101 Tampere

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive France SAS

 

620 Avenue Dreyfous, Ducas, 78520 Limay

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Glass Service SAS

 

620 Avenue Dreyfous Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Holdings SA

 

620 Avenue Dreyfous Ducas, 78520 Limay

NSGdataprotect@nsg.com

Bauglasindustrie GmbH

 

Hüttenstraße 33, 66839 Schmelz/ Saar

 

datenschutz@pilkington.de

Colorglas GmbH

 

Delogstaße 32, 46483 Wesel

 

datenschutz@pilkington.de

Dahlbusch AG

 

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

 

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Automotive Deutschland GmbH

 

Otto-Seeling-Straße 7, 58455 Witten

 

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Deutschland AG

 

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Glasveredelung GmbH

 

Wiener Straße 33, 48455 Bad Bentheim

 

datenschutz@pilkington.de

Pilkington Holding GmbH

 

Haydnstraße 19, 45884 Gelsenkirchen

datenschutz@pilkington.de

Pilkington AGR Hungary Kft

 

Ócsai út 4, 1239 Budapest

 

NSGdataprotect@nsg.com

Nippon Sheet Glass Ireland Limited

 

1st Floor, River View House, 21-23 City Quay, Dublin 2

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Benelux AGR BV

 

Schurenbergweg 7, 1105 AP Amsterdam

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Nederland BV

 

De Hoeveler 25, 7547 SB Enschede

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Norge AS

 

Vindheiavegen 17, 2406 Elverum

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Poland Sp zo.o

 

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington IGP Sp zo.o

 

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Polska Sp zo.o

 

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Romania SA

 

400609 Cluj-Napoca, Dorobantilor 128, Romania

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Espana SA

 

Vial IV planta km 2,8 46500 SAGUNTO

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Automotive Sweden AB

 

Kumla Gårdsväg 21 B, 14563 Norsborg

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Floatglas AB

 

STÅLVÄGEN 3, 57438 Vetlanda

 

NSGdataprotect@nsg.com

Pilkington Sverige AB

 

STÅLVÄGEN 3, 57438 Vetlanda

 

NSGdataprotect@nsg.com

 

 

 

 

 

Arvostamme yksityisyyttäsi.

Käytämme tällä verkkosivustolla evästeitä analytiikkaan, uudelleenmarkkinointiin, sosiaaliseen mediaan (valinnainen) ja sisältö-(olennainen) tarkoituksiin.

Klikkaamalla #Hyväksy kaikki”, hyväksyt evästeiden käytön ei-välttämättömiin toimintoihin ja niihin liittyvään henkilötietojen käsittelyyn. Vaihtoehtoisesti voit hylätä ei-välttämättömät evästeet klikkaamalla ”Vain olennaiset”. Voit muuttaa asetuksiasi milloin tahansa käymällä Evästekäytännöt -sivulla ja voit muokata asetuksia tällä sivulla.

Lisätietoja saat lukemalla Evästekäytäntömme.