Quality evaluation of products and information for users of Pilkington IGP's products

Quality evaluation of products and information package for the users of Pilkington IGP's products

Below please find documents concerning the quality evaluation of Pilkington IGP's products and vital information for their users.

English versions:

General conditions of sale Pilkington IGP Sp. z o.o.

Standard warranty general conditions for insulating glass units manufactured by Pilkington IGP Sp. z o.o. 2014

Glass products offered by Pilkington IGP Sp. z o.o

Performance standards of glass products manufactured by Pilkington IGP

Fire-resistant glass guarantee for Pilkington Pyrostop® and Pilkington Pyrodur®

Quality evaluation criteria

Instructions for Transport, Handling, Storage, Installation, Use and Cleaning of Glass Products from Pilkington IGP Sp. z o.o.

Instructions for the return of empty racks to the glass supplier by the customer and guidelines for the driver

Unloading of 'L' type racks with glass using a forklift by the customer

Information on storage, assembly and use of fire resistant glass

Standard size limits of Insulating Glass Units

Guidelines for the use of Georgian bars in Insulating Glass Units

Information for contracting parties who order laminated glass for glass floors and glass stairs

Information about Insulating Glass Units in mountain area  

Glass Cleaning Guidelines

Enamelled Glass quality assess

Information about specific features of triple glazed units

Tolerances and acceptable defects for toughened, heat soaked toughened, heat strengthened glasses and for laminated glass

Information for customers ordering glass products made of customer-provided glass

Information for the users of Insulating Glass Units (IGUs) manufactured by Pilkington IGP Sp. z o.o.

Instructions for unloading racks of glass at customers' premises

Instructions for returning empty racks to the glass supplier

 

Polish versions:

Ogólne warunki sprzedaży Pilkington IGP Sp. z o.o.

Ogólne warunki standardowej gwarancji na szyby zespolone produkowane przez Pilkington IGP Sp. z o.o. 2014

Przewodnik po wyrobach szklanych produkcji Pilkington IGP grudzień 2022

Standardy wykonania szyb Pilkington IGP 2021

Kryteria oceny jakości wyrobu 

Instrukcja Transportu, Przechowywania, Montażu, Użytkowania i Konserwacji Wyrobów Szklanych produkcji Pilkington IGP Sp. z o.o. 

Szyby zespolone w terenie górskim

Kryteria jakościowe żaluzji międzyszybowych 2012

Informacja o możliwości wystąpienia kondensacji pary wodnej na zewnętrznych powierzchniach szyb

Stosowanie krążków silikonowych na szprosach 

Wytyczne odnośnie stosowania szprosów w szybach zespolonych

Standardowe limity wymiarowe szyb zespolonych

Zasady magazynowanie, montażu i eksploatacji szyb ognioochronnych

Informacja dla zamawiających szyby laminowane przeznaczone na podłogi i schody szklane

Informacja dot. dezynfekcji szyb

Informacja o usłudze oklejania folią szyb produkowanych przez Pilkington IGP Sp. z o.o.

Informacja dla użytkowników szyb zespolonych produkcji Pilkington IGP

Instrukcja rozładunku stojaków ze szkłem u klientów

Instrukcja zwrotu pustych stojaków do dostawcy szkła

 

German versions:

Ausführungsstandards der Scheiben von Pilkington IGP

Kriterien zur Beurteilung der Qualität der von Pilkington IGP Sp. z o.o. hergestellten Glasprodukte

Transport,- Lagerungs-, Montage-, Gebrauchs- und Wartungsanleitung der Glasprodukte von Pilkington IGP Sp. z o.o. hergestellt

Informationen zum Start der Produktion von Mehrscheibenisolierglas für den Einsatz in Gebirgsregionen

Unannehmlichkeiten die mit dem Beschlagen

Ankleben von Silikonscheiben an furnierten Sprossen

Richtlinien für den Einsatz von Sprossen in Mehrscheibenisolierglas

Informationen für Benutzer der Scheiben von Pilkington IGP Sp. z o.o.

Informationen über die Grundlagen des Angebots und der Herstellung von Folierten Scheiben

Dreifach-Isolierverglasung – Informationen über spezifischeEigenschaften dieses Produktes und Faktoren

Informationen für Benutzer von Isolierglaseinheiten, hergestellt von Pilkington IGP Sp. z o.o.

Czech versions:

Standardy provedení skel Pilkington IGP

Používání silikonových vymezovacích podložek u meziskelních mřížek (příček)

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our