Pilkington IGP - Szczecin Branch

Pilkington IGP - Szczecin Branch

Szczecin Branch manufactures IGUs, toughened glass and distributes architectural glass. 

Pilkington IGP Sp. z o.o. - Szczecin Branch
55 Pomorska Str.
70-812 Szczecin
Poland
Tel.: + 48 91 466 46 01
Fax: + 48 91 466 46 60

Company address:
Pilkington IGP Sp. z o.o., 24 Portowa Str., 27-600 Sandomierz

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000012897, NIP 123-00-06-857, Kapitał zakładowy 506 500 pln

Secretariat

Tel.: + 48 91 466 46 01
Faks: + 48 91 466 46 60

Customer Service and production Implementation: 

Pilkington IGP Szczecin Branch 
55 Pomorska Str.
70-812 Szczecin
Tel. 91-466-46-12

Branch Director:
Pilkington IGP szczecin Branch
55
Pomorska Str.
70-812 Szczecin
Tel. 91 466 46 02