Pilkington IGP - Szczecin Branch

Pilkington IGP - Ostrołęka Branch

Ostrołęka Branch manufactures IGUs, toughened glass and distributes architectural glass. 

Pilkington IGP Sp. z o.o. - Oddział w Ostrołęce
ul. Bohaterów Westerplatte 5
07-410 Ostrołęka
Polska
Tel.: + 48 29 770 45 32
Faks: + 48 29 760 38 91

Company address:
Pilkington IGP Sp. z o.o., 24 Portowa Str., 27-600 Sandomierz

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000012897, NIP 123-00-06-857, Kapitał zakładowy 506 500 pln

Regional Sales Manager
Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka, Polska
Tel.: +48 85 745 60 25, Faks: +48 85 745 60 01
Tel. kom.: +48 601 888 671
Tomasz.Raducha@pl.nsg.com

Sales Representative
Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka, Polska
Tel.: +48 29 760 45 32, Faks: +48 29 760 38 91
Tel. kom.: +48 571 296 580
Dariusz.Chelstowski@pl.nsg.com

Branch Director
Pilkington IGP Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 5, 07-410 Ostrołęka, Polska
Tel.: +48 85 74 56 016
Tel. kom.: +48 607 309 602
Dariusz.Kowalczyk@pl.nsg.com