Glass for Europe;; Float-glass i et klimanøytralt Europa

Glass for Europe: Float-glass i et klimanøytralt Europa

Nyhet
02 apr 2020
Glassbransjen forventes å spille en avgjørende rolle i av-karboniseringen av Europa, og produktene med høy ytelse vil være avgjørende for å bidra til EUs juridisk bindende mål for å bringe alle klimagassutslipp til null innen 2050.
Mulighetene og utfordringene for bransjen blir trukket frem i publikasjonen Glass for Europe, 2050: Glassproduksjon i et klimanøytralt Europa.
Glass for Europe, bransjeforeningen for den europeiske floatglass sektoren, har stadfestet at glass er avgjørende for å renovere og avkarbonisere Europas bygninger, støtte den rene mobilitetsovergangen og øke andelen av solenergi i Europa.

Til tross for at glassindustrien har klart å redusere CO2-utslippet med 40% siden 1990 vil det fortsatt være stort behov for utvikling innen teknologi og energi infrastruktur for å oppnå et klimanøytralt EU

Som et aktivt medlem av Glass for Europe, støtter NSG Group oppfordringen fra nasjonale myndigheter om å utvikle en industriell strategi for å oppnå lavere karbonutslipp og innføre rutiner som vil omgjøre eksisterende bygningsmasser mer energieffektive 

Du kan lese mer om dette her: Glass for Europe; Float-glass i et klimanøytralt Europa