Innvendige brannkorridorer

Innvendige brannkorridorer

Trygge fluktruter eller rom i en bygning kan redde liv og viktige områder fra brann. Det å sørge for at brannen ikke sprer seg utover et begrenset område, kan være forskjellen mellom å miste hele bygget eller å kunne fortsette med kun minimale skader. Trygge områder trenger ikke være mørke og kunstig opplyst, men kan bygges i glass for å slippe inn lys og samtidig tilby tilstrekkelig brannvern.   

Pilkingtons utvalg i brannvernprodukter gir designere muligheten til å skape bygninger som gir rikelig romfølelse, lys og visuell kontakt i kombinasjon med effektivt brannvern. I tillegg til å holde flammene unna, kan de også sørge for at varmestråling og overflatetemperatur holdes nede i de beskyttede områdene. Standardprodukter gir beskyttelse fra 30 til 120 minutter. Er det behov for beskyttelse enda lenger, ta kontakt med oss. Det er viktig at brannglassene monteres riktig. Hele konstruksjonen må tilfredsstille brannklassens krav. Avvik fra opprinnelig testet og godkjent innfestring av brannrute må ikke forekomme. Pilkington har foretatt tester med både tre, stål, i dører, skjermer etc. for å sikre at det finnes produkter til de fleste applikasjoner.

Alle våre brannvernprodukter kan brukes i områder hvor f.eks. sprinkelanlegg brukes.


Fluktruter/brannkorridorer er ikke bare for å sikre at folk slipper unna, men kan også gi redningsmannskap tilgang til kritiske områder.