Glasstak

Glasstak

Glass i tak er en populær måte å slippe lyset inn i sentrale områder av et bygg. I tillegg til isolering, solavskjerming, skrånende eller overhengende glass, må man velge glass som er trygt. Dersom glasset er en del av et tilgjengelig takområde, kan det hende at det må dimensjoneres tilsvarende et glassgulv.
For enkeltglass anbefaler vi Pilkington Optilam™ med minimum 0,76 mm PVB-folie. Ved evt. brudd vil glassene holdes sammen slik at nedfall kan unngås.

Glass som er sprukket skal byttes så snart som mulig for sikre mot skader.

 I isoler ruter skal den nedre ruten være minimum 8,8 mm Pilkington Optilam™, og den øvre ruten minimum 6 mm tykk. Denne kan eksempelvis være i herdet utførelse for bedre å motstå støt- og bøyepåkjenninger.

 Glasstak dimensjoneres ut fra form, størrelse og forventete vind- og snølastpåkjenninger.