Pilkington Støysimulator

Pilkington Støysimulator

Link: Pilkington Støysimulator

Økende behov for støydempende glass

Det vil alltid være støy rundt oss, uansett hvor det kommer fra – biltrafikk, jernbane, fly, fabrikker eller andre kilder. Undersøkelser viser at trafikk og støy generelt bare vil bli verre i fremtiden så lenge det er økning i befolkningstettheten. Betydelig innsats er gjort for å kontrollere støyinntrengning i bygg utenfra, og innendørs mellom tilstøtende rom. Valg av riktig glass kan være avgjørende for å regulere støynivået og å tilfredsstille spesifikke behov eller miljøkrav.

Muligheter for å dempe støynivå

Pilkington Optiphon™ er et laminert støydempende glass med svært gode egenskaper. Det forbedrer de støydempende egenskapene for å kunne møte de stadig økende kravene til bedre støykontroll. Med Pilkington Optiphon™ kan du tilfredsstille de fleste lydkrav, og oppnå overlegne egenskaper uten å øke glasstykkelsen dramatisk. Dette gir økt fleksibilitet i design, uten å gå på akkord med andre egenskaper som lystransmisjon eller sikkerhet.

Demo verktøy – tilgjengelig online

For å gjøre det enklere å velge glass, har vi utviklet Pilkington Støysimulator. Den gir deg mulighet til å høre den simulerte effekten som forskjellige typer glass - og da særlig Pilkington Optiphon™ - kan ha på dempingen av lyder utenfra for å gjøre innemiljøet mer komfortabelt.