Glass in Architecture

Glass in Architecture

Glass in Architecture er et magasin med interessante prosjekter som inneholder mye glass, både norske og utenlandske bygninger. Publikasjonen inneholder en rikt bildmateriale av gjennomførte prosjekter, fasader og vinduer, samt korte beskrivelser av prosjektene.

Glass i arkitektur er utformet for å gjenspeile utviklingen av glass som byggemateriale , for å informere om interessante arkitektløsninger med glass og også være en kilde til inspirasjon for arkitekter og designere.


Glass in Building

Magasinet Glass in Building er en annen publikasjon som omhandler bruk av glass i arkitektur. Denne publikasjon inneholder mer detaljert teknisk informasjon om produktene som bruktes i gjennomføringen av de beskrevne projekten.

Nedenfor finnes alle utgaver av Glass in Architecture og Glass in Building.


Litteratur