Solenergiglass

Solenergiglass

Glass for å øke konvertering av solenergi

Solenergiglass

Bygg står for en tredjedel av den totale energien som konsumeres og er den sektor som bidrar mest til utslipp innen den Europeiske Unionen.

Å bytte til fornybare energikilder og redusere energiforbruket i bygg er en nødvendighet for å oppnå en klimanøytral byggesektor innen 2050.

NSG Group tilbyr en rekke spesialiserte glassprodukter som benyttes innenfor ledende solenergi. Alle våre løsninger er utviklet og tilpasset f spesiell teknikk, noe som gjør NSG til den perfekte leverandøren av glas til produsenter av solenergiteknikk.