Nyttige linker

Nyttige linker

www.glassportal.no Glass- og Fasadeforeningen (GFF) ivaretar glass og fasadebransjens interesser og jobber aktivt med myndigheter i forbindelse med forskrifter. Arrangerer kurs og turer til messer etc.
Utgiver av magasinet Glass & Fasade.

www.sintef.no/Byggforsk

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt som løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen.

www.standard.no

Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og telestandardisering, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

www.arkitektur.no Portalen for arkitekter, drevet av Norske Arkitekters Landsforbund. Her kan man finne mye interessant stoff om hva som foregår innen arkitekturens verden.
www.brosjyrearkiv.no BAR brosjyrearkiv er brosjyrearkivet for byggenæringen.
NB! NSG Group er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsteder.