Hvordan beskrive glass

Hvordan beskrive glass?

Ut fra kravdefinisjonene kan du ved hjelp av tabellene i vår håndbok Glassfakta velge en glasskombinasjon som oppfyller kravene. Du kan også få hjelp av programmet Pilkington Spectrum eller konsultere oss. For å unngå misforståelser, er det viktig at du presenterer ditt glassvalg på en entydig måte. Utform en produktspesifikasjon med fulle navn i klar tekst, og alltid i rekkefølgen; det ytterste glasset først og det innerste sist. Når du angir mål, skal det alltid skrives med breddemålet først.
Eksempel på produktspesifikasjon

To-lags isolerrute 6-15-4. Utvendig 6 mm Pilkington Suncool™ 66/33, 15 mm argon, innvendig 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear, U = 1,1 W/m²K, ytelseskode 1,1/65/36. Denne oppbyggingen kan også spesifiseres:

Pilkington 6C(66)-15Ar-4

Produktkode

I tabellene og i Pilkington Spectrum finnes alltid en produktkode, som beskriver enhver glasskombinasjon. Koden beskriver nøyaktig hvordan isolerruten/
glasskombinasjonen er oppbygget. Tallene angir tykkelser i mm på glass eller spalter. Bokstavene er en komprimert forkortelse for det respektive produktnavn, produkttype eller gass. Når det gjelder belagte glass, viser plasseringen av forkortelsene på hvilken side belegget befinner seg. Kodene adskilles med et
plusstegn (+) eller bindestrek (-). Plusstegnet brukes for koblede spalter, og bindestreken angir at det er en isolerrute. Vanlig floatglass og luft i spalten har ingen bokstavkode, men angis kun med tykkelsen på glasset eller spalten. Argon forkortes Ar og krypton Kr, og skrives direkte etter spaltebredde, f.eks. -12Ar-. Produktkoden skrives alltid med det ytterste glasset først.
Eksempel på produktkode for en kompleks kombinasjon
Pilkington 6gn(t)+40+4C(70)-15Ar-9,1Lp

Forklaring:

40 mm luft. Plusstegnet angir at dette er en koblet ramme. 
6 mm Pilkington Optifloat™ Green, herdet.  
4 mm Pilkington Suncool™ 70/40. Plassering av produktnavnets forkortelse viser at belegget vender mot den sluttede spalten. 
15 mm argon. Bindestreken angir at dette er en isolerrute med 9,1 mm Pilkington Optiphon™ støydempende laminert glass til slutt.

Vi verdsetter ditt privatliv

Vi bruker informasjonskapsler på denne siden for analyser, markedsføring, sosiale medier og essensielle formål.

Ved å klikke godta alle samtykker du til bruk av informasjonskapsler for ikke-essensielle funksjoner og relatert behandling av personopplysninger. Alternativt kan du avvise ikke-essensielle informasjonskapsler ved å klikke på «Bare viktig». Du kan når som helst justere innstillingene dine ved å gå til retningslinjene for informasjonskapsler og endre innstillingene på den siden.

For mer informasjon vennligst les våre retningslinjer for informasjonskapsler.