Konsernpresentasjon

Vi er en av verdens største produsenter av glass til bygg- og bilindustrien. Konsernet ble grunnlagt i 1826 og har siden 2006 vært en del av NSG Group med hovedkontor i Japan.

Det var Sir Alastair Pilkington som på femtitallet fant opp og utviklet floatglassprosessen, som revolusjonerte fremstillingen av planglass og høynet produktkvaliteten på glass betraktelig.

Etter at vi ble en del av NSG Group er vi verdens største produsent av plan- og sikkerhetsglass til bygg- og bilindustrien med 48 hel- eller deleide floatglassverk. Konsernet er representert i over 105 land og har produksjon i 30 av dem. Gruppen omsetter for ca. € 4.3 milliarder og har ca. 27 000 ansatte.

NSG Group investerer hundretalls millioner kroner årlig i forskning, utvikling og kvalitetssikring for fortsatt å lede utviklingen av planglassprodukter. For bygningsindustrien fokuserer vi for eksempel på å utvikle og foredle produkter som gjør vår tilværelse mer komfortabel og sikker, og bidrar til en bedre totaløkonomi. Den siste innovasjonen handler om glass til solfangere og solceller.