Konsernpresentasjon

Konsernpresentasjon

Vi er en av verdens største produsenter av glass til bygg- og bilindustrien. Konsernet ble grunnlagt i 1826 og har siden 2006 vært en del av NSG Group med hovedkontor i Japan.

Det var Sir Alastair Pilkington som på femtitallet fant opp og utviklet floatglassprosessen, som revolusjonerte fremstillingen av planglass og høynet produktkvaliteten på glass betraktelig.

I dag har NSG Group produksjonsvirksomhet i rundt 30 land og salg i 105 land. I regnskapsåret som ble avsluttet 31. mars 2019, rapporterte konsernet en omsetning på 612,8 milliarder JPY (omtrent 4,75 milliarder euro). Av dette ble 40 prosent generert i Europa, 33 prosent i Asia, inkludert Japan og 27 prosent i Amerika. "

NSG Group investerer hundretalls millioner kroner årlig i forskning, utvikling og kvalitetssikring for fortsatt å lede utviklingen av floatglassprodukter. For bygningsindustrien fokuseres det på å utvikle og foredle produkter som gjør forbrukerens tilværelse mer komfortabel og sikker samt bidra til en bedre totaløkonomi.