Helse og hygiene

Helse og hygiene

Skap en sunnere, renere og tryggere verden

Med en verden i endring blir det mer og mer fokus på trygghet og helse.

Vår antibakterielle gassteknologi tilbyr glass løsninger for fellesområder og store flater som berøres av mange mennesker så som:

• del av en fasade hvor den innerste belagte overflaten er en isoler rute
• utvendige fellesarealer som buss-skur og innhegninger i dyrehager
• transportmidler som skolebusser og tog

Det finnes et uendelig antall, både interne og eksterne,  applikasjoner for antibakterielle glassløsninger.