Inngangsdører

Inngangsdører

En inngangsdør kan si noe om bygningen eller de som befinner seg inne i den. Med glass i døren kan selve inngangen virke innbydende og man føler seg velkommen. Samtidig kan glass brukes til å kontrollere tilgang, gi innbruddssikring og sikkerhet, og også være en del av energistyringen i bygget.  

Det finnes forskjellige typer dørpumper, innfestinger etc. som er lite fremtredende og skaper inntrykk av at døren stort sett består av glass.  

Det er viktig å være oppmerksom på at sikkerhetsglass må brukes i og rundt dører. Både for å sikre personer mot knust glass, men også med tanke på at personer kan skade seg ved at de går på glasset. Se 'Glassbransjeforbundets veiledning for sikkerhetsruter' for anbefalt glasstype.