CE-merking

CE-merking

CE-merket viser at produktet oppfyller de deklarerte egenskapene i standarden og kan brukes innen EU markedet. Symbolet settes enten på produktet eller på dokument som følger produktet. Vær nøye med å kontrollere at de produktene du tenker på å beskrive eller kjøpe er CE-merket. Da kan du direkte sammenligne de angitte verdier hos ulike produsenter i trygg forvissing om at de måles eller beregnes på samme måte og er fullt ut sammenlignbare.

I september 2006 ble det obligatorisk å følge de første nye europeiske tekniske standarder for bygningsglass. Formålet er å eliminere tekniske handelshindre ved at alle må redegjøre for tekniske verdier i hht. samme norm. På den måten kan man lett sammenligne ulike produkter og fabrikater.

Standarden, som kalles harmonisert europeisk norm (hEN), utarbeides gjennom en åpen og gjennomsiktig prosess som bygger på gjensidig forståelse mellom alle berørte parter. Den godkjennes av Comité Européen de Normalisation (CEN) som overstyrer alle nasjonale standardiseringsorganer.

Man har utarbeidet harmoniserte europeiske tekniske standarder for planglass, profilert glass og glassbyggestein.

Standarden beskriver

  • Hvordan produktet stemmer overens med standarden
  • Hvordan produkttesting skal gjennomføres av produsenten
  • Hvordan produksjonskontroll skal gjennomføres

Hva CE-merking ikke er

  • Det er ikke et kjennetegn på geografisk opprinnelse
  • Det er ikke et kvalitetsmerke i tradisjonell betydning
  • Det er ikke relatert til ting som ligger utenfor de vesentlige kravene til produkter som farge, utseende m.m.
  • Det er ikke en lisens for å bruke produktene innenfor EU. Nasjonale forskrifter må alltid følges

Offentlig deklarasjon (DoP)

Når et produkt slippes på markedet må produsenten lage en offentlig deklarasjon med produktets egenskaper og hvilket formål det er ment for.

Deklarasjonen må stemme overens med en harmonisert norm. Hvordan dette skal gjøres, styres i detalj av ”System for styrking av overensstemmelse”.

Tester, kontroller og sertifiseringer som utføres av en organisasjon godkjent av et medlemsland må erkjennes og aksepteres i alle EU land.

Harmonisert europeisk produktstandard (hEN)

CE-merking er blitt innført på majoriteten av våre produkter i henhold til følgende standarder:

Produktstandard Pilkingtonprodukt
Bygningsglass - Basisprodukter av kalksodasilikatglass
NS-EN 572-9
Pilkington Optifloat™
Pilkington Profilit™
Pilkington Arctic Blue™
Pilkington Texture Glass
Bygningsglass - Belagt glass
NS-EN 1096-4

Pilkington Activ™
Pilkington K Glass™
Pilkington Optitherm™
Pilkington Eclipse Advantage™
Pilkington Suncool™
Pilkington OptiView™
Pilkington Mirropane™
Pilkington MirroView™

Bygningsglass - Termisk herdet kalksodasilikat-sikkerhetsglass
NS-EN 12150-2
Pilkington Herdet Glass
Pilkington Pyroclear®
Bygningsglass - Varmeforsterket kalksodasilikatglass
NS-EN 1863-2
Pilkington Varmeforsterket Glass
Bygningsglass - Laminert glass og laminert sikkerhetsglass
NS-EN 14449

Pilkington Optilam™
Pilkington Optiphon™
Pilkington Pyrostop®
Pilkington Pyrodur®

Bygningsglass - Isolerruter
NS EN 1279-5
Pilkington Insulight™
Alle isolerruter med Pilkington Pyrostop®, Pilkington Pyrodur® og Pilkington Pyroclear®

Bygningsglass - Varmeprøvd termisk herdet kalksodasilikat-sikkerhetsglass
NS-EN 14179-2

Pilkington Varmetestet Herdet Glass

Som medlem av foreningen for europeiske planglassprodusenter (Glass for Europe), er NSG Group forpliktet til å støtte og følge de forskjellige initiativene og direktivene som er nødvendig for å sikre at våre produkter er CE-merket.

Teknisk informasjon for produktene over er tilgjengelig ved å velge produktnavn og søke på siden Informasjon om våre produkter og CE-merking. Du finner annen relevant informasjon i FAQ seksjonen og også i dokumentene 'CE Marking Q&As' og 'Introducing easy steps to CE Marking' presentasjonen som begge er mulig å laste ned på denne siden. Denne informasjonen er kun tilgjengelig på engelsk, men kontakt os hvis du har spørsmål vedrørende dette!

Vi verdsetter ditt privatliv

Vi bruker informasjonskapsler på denne siden for analyser, markedsføring, sosiale medier og essensielle formål.

Ved å klikke godta alle samtykker du til bruk av informasjonskapsler for ikke-essensielle funksjoner og relatert behandling av personopplysninger. Alternativt kan du avvise ikke-essensielle informasjonskapsler ved å klikke på «Bare viktig». Du kan når som helst justere innstillingene dine ved å gå til retningslinjene for informasjonskapsler og endre innstillingene på den siden.

For mer informasjon vennligst les våre retningslinjer for informasjonskapsler.