Sikkerhet og sikring

Sikkerhet og sikringsglass

Sikkerhet og sikring

Glass er sterkere enn man tror, og styrken øker med tykkelsen. I gamle dager brukte man 2 mm maskinglass, noe som naturligvis ga en oppfatning av at glass er meget skjørt. Nå er 4 mm tykt floatglass minimumtykkelse på glass som benyttes i vinduer og dører. Til tross for dette, finnes det situasjoner der det er risiko for at glasset kan forårsake skader, eksempelvis når mennesker støter mot glasset, eller i form av nedfall av brekkasje i f.eks. glasstak. Med  sikkerhetsglass kan du trygt skape interiør med fri gjennomsikt og slippe inn rikelig med dagslys, selv på utsatte steder. Sikkerhetsglass er herdede og/eller laminerte glass i ulike kombinasjoner for fasader, tak, gulv, dører, entrepartier, trapp- og balkongrekkverk, uteplasser, baldakiner, mellomvegger, speilvegger, dusjkabinett, innredninger til bad og kjøkken m.m.

Blant alle materialer som sikrer ved innbrudd, vandalisme og våpenskudd finnes det kun ett som slipper inn dagslys og åpner for kommunikasjon. Det er få tilfeller der denne spesielle egenskapen ikke er vesentlig. Materialet er våre sikringsglass. Det vil si laminert og herdet/laminert glass i ulike kombinasjoner, avhengig av hva det skal sikres mot og hvor effektiv sikringen skal være. I dette kapittelet finner du produkter i motstandsklassene P1A-P8B, BR1-BR7 og SG1-SG2, og for andre tilfeller der du selv eller din oppdragsgiver stiller spesifikke krav til sikring. Skap noe med glass neste gang. Sats på dagslys og åpen kommunikasjon uten å gi avkall på personsikkerhet eller sikring av verdier.