Rozstrzygniecie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rewitalizacji fontanny