Pilkington Polska edukuje rynek na temat roli szkta w certyfikacji BREEAM