Pilkington Automotive nagrodzony za bezpieczenstwo i ochrone cztowieka w srodowisku pracy