ML System i Pilkington Automotive Poland z dofinansowaniem od NCBiR o wartosci 12 i 2 mln zl