Historia malowana piaskiem 25 lecie linii Float w Sandomierzu