Pilkington Optitherm™ S3

Oversigt

Pilkington Optitherm™S3 er et offlinebelagt glas med ultralav emission og stor varmeisolerende evne til brug i energiruder.

Lavemissionsbelægningen har til opgave at reflektere varmeenergien tilbage ind i bygningen. Den transparente belægning slipper også solens varmestråler ind og giver dermed en høj lystransmission. Resultatet bliver et naturligt lys og behageligt arbejdsmiljø. 

Pilkington Optitherm™ S3 kan kun anvendes i termoruder som Pilkington Insulight™ Therm. Det kan også fås hærdet og lamineret. I det nye bygningsreglementet er det ikke direkte krav til U-værdi for glas og termoruder, men der er krav til vinduers energiforhold, udtrykt ved Eref.

Eref er et energibalancetal for et vindue med oplukkelig ramme i den euroæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 og det gennemsnitlige energibalancetal afhænger af om det er til en facade eller i tag. Ved brug af Pilkington Optitherm™ S3 i beregningerne af vinduets energibalance kan det godtgøres af bygningsreglementets krav kan opfyldes. Ved brug af vores program Pilkington Spectrum kan termorudedata beregnes.

Læs mere om bygningsreglementet og de aktuelle krav til vinduers Eref på: www.bygningsreglementet.dk

Fordele

  • Giver endnu bedre varmeisolering.
  • Lavere energiforbrug og varmetab.
  • Neutralt i transmission og refleksion.
  • Kan anvendes i positioner som kræver stor isoleringsevne.
  • Anvendelsesområder: fra boliger til store erhvervsbygninger.
  • Findes i standardtykkelserne 4, 6, 8, 10 og 12 mm.

Produktkombinationer

Pilkington Optitherm™ S3 kan anvendes til at forbedre varmeisoleringen i termoruder sammen med; Pilkington Activ™ selvrengørende glas, Pilkington Optifloat™ Farvet, solafskærmende glas Pilkington Arctic Blue™ og Pilkington Eclipse Advantage™ samt Pilkington Optiwhite™ med lavt jernoxidindhold. Ønskes solafskærmning incl energiglas anbefaler vi et vores solafskærmende-energiglas i serien af Pilkington Suncool™.

Pilkington Optitherm™ S3 findes også på glas med belægning på begge sider kombineret med Pilkington Activ™ og hedder så Pilkington Activ Optitherm™. Dette kan anvendes sammen med Pilkington Texture Glass eller andre dekorglas som  kombinerer fordelene i forskellige funktionsglas.

Brochurer