Pilkington Bygningsglas, Skive

Pilkington Bygningsglas, Skive

Pressemeddelelse
26 Mar 2013
Efterspørgslen i Danmark efter bygningsglas er fortsat på et historisk lavt niveau og desværre uden nogen tegn på bedring. Dette er derfor vigtigt at tilpasse den samlede produktionskapacitet med de reviderede behov hos de danske kunder.
NSG Group, moderselskabet bag Pilkington, har med den baggrund indledt forhandlinger med medarbejdere og deres repræsentanter omhandlende en kommende lukning af afdelingen for produktion af bygningsglas i Skive.