Pilkington Automotive OE i Landskrona, Sverige, er lukket ned

Pilkington Automotive OE i Landskrona, Sverige, er lukket ned

Pressemeddelelse
26 Oct 2012
NSG Group, som Pilkington Automotive OE i Landskrona är en del av, har idag inlett förhandlingar med sina anställdas representanter angående avsikten att stänga fabriken i Örja, Sverige.
Pilkington Automotives anläggning i Örja producerar takluckor, men även bakrutor och sidorutor till biltillverkare. Det är den europeiska efterfrågan, vilken ligger på låga nivåer utan tecken på återhämtning inom överskådlig framtid, som är den främsta orsaken till stängningen. Av samma anledning är det av yttersta vikt att balansera kapaciteten med reviderade kundkrav.