Kombineret specialglas - voksende tendens i byggebranchen

Kombineret specialglas - voksende tendens i byggebranchen

Pressemeddelelse
08 Jan 2013

Den ökande användningen av glas i modern arkitektur i kombination med de allt högre krav som ställs på byggnaders funktion och komfort gör att specialglas efterfrågas allt mer. Pilkington Floatglas AB som tillverkar och säljer flera olika typer av specialglas som bland annat solskydds-, brandskydds-, säkerhets- och bullerskyddsglas ser en klart ökande trend inom området.

Det är en tydligt ökande trend vad gäller specialglas just för byggnader med höga krav, i stort sett alla kommersiella byggnader har idag solskyddsglas till exempel. Men vi ser även att den förtätning av byggnation som sker gör att efterfrågan på olika kombinerade specialglas ökar. Det krävs allt oftare solskyddsglas i kombination med till exempel ljuddämpande glas och säkerhetsglas, säger Niklas Hägerklint, försäljningschef på Pilkington Floatglas AB.